Ziekte, langdurig: wat regelt de WIA?

In de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat staat de ‘verdiencapaciteit’ centraal. Hiermee wordt ingeschat in hoeverre mensen nog in staat zijn om zelf in hun inkomen te voorzien.

In de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat werk voorop: zo moeten werknemers die maar voor een klein gedeelte arbeidsongeschikt zijn, gewoon in dienst blijven en ‘verdwijnen’ dus niet meer in een uitkering. Centraal staat de ‘verdiencapaciteit’ waarmee wordt ingeschat in hoeverre mensen nog in staat zijn zelf in hun inkomen te voorzien. De WIA verschilt daarmee in benadering van de voormalige WAO. Daar lag de nadruk vooral op het verstrekken van een uitkering.

De WIA bestaat uit twee delen: de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA). Daarmee zijn er twee afkortingen bijgekomen die langzaam, maar zeer zeker, hun intrede zullen doen in het woordenboek van de P&O-er.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.