HR Tools & Extra's

Ziekte, langdurig: wat regelt de WIA?

In de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat staat de ‘verdiencapaciteit’ centraal. Hiermee wordt ingeschat in hoeverre mensen nog in staat zijn om zelf in hun inkomen te voorzien.

Sinds 1 januari 2006 is de WAO opgevolgd door de WIA, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA geldt voor alle nieuwe ‘gevallen’; voor mensen die voor die datum onder de WAO vielen, blijven de toen geldende regels van kracht.

In de WIA staat werk voorop: zo moeten werknemers die maar voor een klein gedeelte arbeidsongeschikt zijn gewoon in dienst blijven en ‘verdwijnen’ dus niet meer in de WAO. Centraal staat de ‘verdiencapaciteit’ waarmee wordt ingeschat in hoeverre mensen nog in staat zijn zelf in hun inkomen te voorzien. De WIA verschilt daarmee in benadering van de toenmalige WAO. Daar lag de nadruk vooral op het verstrekken van een uitkering.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.