Zieke werknemer 100% loon doorbetalen tijdens vakantie

In veel organisaties ontvangt een zieke medewerker 70% van het loon tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid. Als een zieke medewerker op vakantie wil, moet die daarvoor vakantiedagen opnemen. Voor de opgenomen vakantie-uren moet de werkgever 100% van het loon moet betalen en niet het lagere ‘ziekengeldloon’.

In artikel 629 BW7 is geregeld dat een zieke werknemer ten minste 70% van het loon doorbetaald krijgt tijdens ziekte, zwangerschap of bevalling. Het eerste jaar mag het ziekengeldloon niet onder het wettelijk minimumloonbedrag zakken.

Sinds 2012 houden werknemers die langdurig ziek zijn recht op hetzelfde aantal wettelijke vakantiedagen als werknemers die niet arbeidsongeschikt zijn. In de cao of de arbeidsovereenkomst kan worden afgesproken dat de zieke werknemer ook nog recht houdt op bovenwettelijke vakantiedagen. Doordat er vakantiedagen worden opgebouwd, moet de zieke werknemer ook vakantie-uren opnemen als die met vakantieverlof gaat. Tijdens de vakantieperiode heeft de zieke werknemer dan even geen re-integratieverplichtingen en heeft hij recht op volledige loondoorbetaling.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.