HR Tools & Extra's

Huisregels personeel 2023

Maak uw huisregels aan de hand van dit voorbeeld document, dat u zelf kunt downloaden en aanpassen.

Naast het personeelshandboek, waarin arbeidsvoorwaarden nader worden gespecificeerd, leggen organisaties ook huisregels vast. Deze worden vaak verspreid in een boekje, of staan op intranet. Een dergelijk boekje is ook te beschouwen als een wegwijzer voor de managers en medewerkers in de organisatie.

Naast formele regels als 'wat te doen bij brand en diefstal', gaat het ook om de 'gang van zaken in de kantine' en de adressen van de personeelsvereniging en de OR.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.