Ondernemingsraad, (eerste) verkiezingen en reglement

Als de OR al bestaat, ligt de verantwoordelijkheid voor het organiseren van verkiezingen bij de OR. Als voor het eerst de OR wordt opgericht moet de verkiezing worden georganiseerd door de ondernemer.

Flexkrachten krijgen meer medezeggenschap

De Wet op de ondernemingsraden wordt in 2022 aangepast om flexkrachten meer bij de medezeggenschap te betrekken. Belangrijkst is dat de termijnen voor actief en passief kiesrecht worden verkort naar 3 maanden (was respectievelijk 6 en 12 maanden). Verder tellen uitzendkrachten eerder mee als ‘in de onderneming werkzame personen’ (van 24 naar 15 maanden).

Dit betekent dat een uitzendkracht al na 15 maanden medezeggenschapsrechten gaat opbouwen in de onderneming van de inlener en na 18 maanden actief en passief kiesrecht verwerft (15+3=18 maanden). Ook kan het zijn dat een ondernemer met veel uitzendkrachten eerder een OR moet instellen.

Instellen eerste OR en voorlopig reglement
Als er nog geen ondernemingsraad is, stelt de ondernemer een voorlopig OR-reglement op, nadat hij over het ontwerp eerst de betrokken vakbonden heeft gehoord. Het voorlopige reglement moet helemaal gereed zijn, voordat aan de verkiezingen kan worden begonnen.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.