HR Tools & Extra's

Ondernemingsraad, (eerste) verkiezingen en reglement

Als de OR al bestaat, ligt de verantwoordelijkheid voor het organiseren van verkiezingen bij de OR. Als voor het eerst de OR wordt opgericht moet de verkiezing worden georganiseerd door de ondernemer.

Instellen eerste OR en voorlopig reglement
Als er nog geen ondernemingsraad is, stelt de ondernemer een voorlopig OR-reglement op, nadat hij over het ontwerp eerst de betrokken vakbonden heeft gehoord. Het voorlopige reglement moet helemaal gereed zijn, voordat aan de verkiezingen kan worden begonnen.

De eerste stap in het organiseren van verkiezingen is de datumbepaling. Vervolgens moeten de kandidaatstellingstermijnen bekend worden gemaakt. Dit betekent dat aan de hand van de termijnen die in het voorlopig OR-reglement zijn opgenomen, kan worden teruggeteld hoeveel tijd er moet zitten tussen het vaststellen van het voorlopig OR-reglement en de verkiezingsdatum. De OR die op basis van de eerste verkiezingen is gekozen, stelt vervolgens zijn eigen (definitieve) OR-reglement vast voor zijn werkzaamheden.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.