Kengetallen personeel: meten is weten

Wie wil weten of het werk van de HR-afdeling effect heeft, moet gegevens bijhouden. Uit het personeelsinformatiesysteem en de salarisadministratie is een schat aan informatie te halen, die een aanzet kan zijn voor uitgebreidere HR Analytics. Die gegevens dienen weer als basis voor het personeelsbeleid.

Door informatie uit verschillende gegevens intelligent te koppelen, kan HR Analytics de input vormen voor beslissingen over het HR-beleid.

Man-vrouwverhouding rapporten aan de SER

Op 16 mei 2022 is het Besluit rapportage man-vrouwverhouding in het bestuursverslag van grote naamloze en besloten vennootschappen gepubliceerd in het Staatsblad. Deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is per 1 juli 2022 van kracht.

Deze AMvB regelt dat alle grote vennootschappen (o.a. meer dan 250 werknemers) in hun bestuursverslag moeten rapporteren over de man-vrouwverhouding binnen de organisatie per boekjaar, de streefcijfers die zij hebben geformuleerd, de voortgang ten aanzien van deze zelf opgelegde streefcijfers, de plannen om deze te bereiken en de mate waarin de doelen zijn bereikt. Deze informatie komt bovenop rapportage die vennootschappen al moeten rapporteren aan de SER op grond van de Wet ingroeiquotum en streefcijfers.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.