Door de vragen in deze checklist te beantwoorden, krijgt u een goede basis voor het opstellen van uw opleidingsplan.

Om er achter te komen welke scholingsactiviteiten voor de organisatie noodzakelijk zijn, verdient het de aanbeveling om de opleidingsbehoeften in kaart te brengen. Daarbij staan de wensen van de organisatie en de medewerkers centraal.

Deze checklist kan als basis dienen voor de inhoud van uw eigen opleidingsplan. Door de vragen te beantwoorden, vergaart u de informatie die u nodig hebt bij het opstellen van het plan. U kunt de checklist ook als Word-document downloaden.

Verder vindt u naast dit artikel een link naar het Model Opleidingsplan in HR Tools & Extra`s, met een model opleidingsplan dat u zelf verder aan kunt vullen.

Onderdeel

Beantwoord de vragen:

Organisatie en strategie

(Zie model opleidingsplan,
paragraaf 1)

 

 • Wijzigt de organisatiestrategie in de komende periode?
 • Wat zijn de kerncompetenties van uw organisatie?
 • Welke punten hiervan moeten in de komende tijd extra aandacht krijgen
 • Zijn er belangrijke organisatiewijzigingen op komst?
 • Wat zijn de gevolgen van nieuwe kennis en technieken, zoals AI?
 • Wijzigt de inhoud van functies?
 • Zullen er vacatures ontstaan?
 • Zijn er zwakke plekken in de organisatie?

Taakuitoefening

(Zie model opleidingsplan,
paragraaf 3)


 
 • Welke vaardigheden van medewerkers wilt u in de komende periode verder ontwikkelen?
 • Zijn dit competenties op het gebied van kennis, vaardigheden of gedrag?
 • Met welke wijzigingen krijgen de medewerkers in de komende periode te maken?
 • Heeft dit gevolgen voor hun taakinhoud?
 • Is het management voldoende betrokken en worden medewerkers gestimuleerd om opleidingen te volgen?
 • Kunnen kennis en vaardigheden direct in het werk worden toegepast?

Doelen

(Zie model opleidingsplan,
paragraaf 3)


 
 • Welke doelen wilt u stellen aan de taakuitoefening van medewerkers?
 • Hoe maakt u deze doelen meetbaar?
 • Zijn deze doelen te bereiken door het volgen van opleidingen?
 • Zijn de medewerkers gemotiveerd om een opleiding te volgen om deze doelen te bereiken?
 • Als opleidingen niet toereikend zijn, welke andere middelen zet u dan in om deze doelen te bereiken?

Uitvoering

(Zie model opleidingsplan,
paragraaf 4 en 5)

 
 • Welke (didactische) werkvormen worden er toegepast?
 • Is E-learning mogelijk?
 • Kiest u voor een interne, een in-company, of externe opleiding?
 • Wat zijn hierbij uw argumenten?
 • Gaat u collectief of individueel opleiden? Waarom?
 • Welke eisen stelt u aan de trainer(s)?
 • Hoe evalueert u de resultaten van de training?
 • Wanneer weet u of uw doelen bereikt zijn?

Budget

(Zie model opleidingsplan,
paragraaf 6)

 
 • Welk budget heeft u om uw doelen te bereiken?
 • Welke doelgroepen kunt u onderscheiden
 • Welke aandachtsgebieden komen voor opleidingen in aanmerking?

Planning

(Zie model opleidingsplan,
paragraaf 7en 8)

 
 • Hoe passen de opleidingen binnen het bedrijfsvoeringproces?
 • Welke eisen hanteren de opleidingsinstituten?
 • Hoe zet u verschillende opleidingen uit in de tijd?
 • Denkt u aan een logische volgorde?
 • Denkt u aan voldoende spreiding in de tijd?

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.