Met het nul uren contract sluit u een oproepovereenkomst af met de werknemer, maar legt hierin geen vast aantal te werken uren vast. Sinds augustus 2022 moet u rekening houden met aanscherpingen door gewijzigde arbeidswetten. Hier vindt u nadere uitleg en een model contract.

Actuele ontwikkelingen rondom flexcontracten

Al enige tijd staat het gebruik van flexcontracten maatschappelijk onder druk, omdat een groeiende groep mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt in verdrukking komt door het gebrek aan zekerheid. In Nederland zijn we koploper in flexwerk, maar in de gehele EU is deze ontwikkeling te zien.

We wijzen u daarom op de volgende ontwikkelingen:

 • Sinds 1 juli 2022 is in Nederland wetgeving aangepast als gevolg van een EU-brede richtlijn die werkenden recht geeft op voorspelbare en transparante arbeidsvoorwaarden. Zo mag u nevenwerkzaamheden in principe niet meer verbieden en kunnen werknemers om een voorspelbaar werkpatroon vragen.
  U moet voortaan referentiedagen en - uren aangeven waarop het werk zal plaatsvinden. Buiten die momenten hoeft de werknemer niet meer op het werk te verschijnen.

  Daarmee wordt het voor mensen mogelijk om bijvoorbeeld meer kleine (oproep-)banen te combineren om zo meer inkomen te krijgen. Dat lukte voorheen niet, omdat zij voor één oproepbaan altijd beschikbaar moesten zijn en een tweede baan dus nooit tot de mogelijkheden behoorde.
  Belangrijk is ook dat u werknemers die een beroep doen op deze wetgeving, of anderen die hen hierbij helpen, niet mag straffen of benadelen.
  Een overzicht van deze wetswijzigingen vindt u hier

 • Een tweede belangrijke ontwikkeling is het kabinetsvoornemen om werknemers meer werkzekerheid te bieden. Daarbij zal het (weer) de norm worden dat werkgevers een vast contract aanbieden aan werknemers. Flexcontracten, zoals het nul-urencontract en het min/max-contract, verdwijnen en worden vervangen door basiscontracten met meer zekerheid over roosters en uren.
  Bovendien wordt ook extern flexwerk duurder gemaakt, omdat zzp’ers verplicht worden om sociale verzekeringen af te sluiten en daarmee hun uurtarief zal stijgen.

  Uitzendbureaus mogen straks alleen diensten aanbieden met een certificaat en de Arbeidsinspectie gaat daarop controleren. Op deze manier worden allerlei omleidingsconstructies via het buitenland lastiger waarbij sociale premies niet worden afgedragen.
  Het kabinet heeft hierover een Arbeidsmarktbrief geschreven aan de Tweede Kamer en wil in 2024  concrete maatregelen hiervoor presenteren.

  Na de Tweede Kamerverkiezingen van november 2023 is onduidelijk geworden hoe (en welke) voortgang op dit punt nog geboekt kan worden.

Met het nul-urencontract sluit u een arbeidsovereenkomst met de werknemer, maar legt hierin geen vast aantal te werken uren vast. In plaats daarvan, staat in de overeenkomst een clausule waarmee u de werknemer flexibel op kunt roepen. De werknemer is verplicht om op het werk te verschijnen na uw oproep; daar staat wel tegenover dat de werknemer ook volledige sociale bescherming geniet, zoals doorbetaling bij ziekte, uitbetaling vakantiegeld, recht op betaalde vakantiedagen, etc.
Maar let op: sinds 1 augustus 2022 moet u in het nul-urencontract wél vastleggen op welke dagen en uren u de werknemer zal oproepen (referentiedagen en -uren). Buiten de referentiedagen en -uren kan de werknemer weigeren om op het werk te komen. Het wordt zo dus voor de werknemer mogelijk om meerdere kleine banen te combineren (bij verschillende werkgevers).

De eerste zes maanden kunt u de werknemer betalen naar het aantal gewerkte uren, maar daarna krijgt de werknemer meer rechten. De werknemer krijgt na zes maanden ook loon als hij niet kan komen werken om redenen die buiten zijn of haar macht liggen.

Zo heeft de werknemer na zes maanden recht op uitbetaling van het gemiddeld aantal uren dat deze in de voorgaande drie maanden heeft gewerkt. Bovendien wordt na zes maanden aangenomen dat de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft met een omvang die eveneens gelijk is aan het aantal gemiddeld gewerkte uren in de voorafgaande drie maanden.

Sinds 1 augustus 2022 kan de werknemer ook na 26 weken vragen om meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden, zoals een regelmatiger rooster, of één of meer dagen waarop niet wordt gewerkt. 

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.