HR Tools & Extra's

Arbeidsovereenkomst: model nul uren contract

Met het nul uren contract sluit u een arbeidsovereenkomst met de werknemer, maar legt hierin geen vast aantal te werken uren vast. Hier vindt u nadere uitleg en een model contract.

Met het nul-urencontract sluit u een arbeidsovereenkomst met de werknemer, maar legt hierin geen vast aantal te werken uren vast. In plaats daarvan, staat in de overeenkomst een clausule waarmee u de werknemer flexibel op kunt roepen. De werknemer is verplicht om op het werk te verschijnen na uw oproep; daar staat wel tegenover dat de werknemer ook volledige sociale bescherming geniet, zoals doorbetaling bij ziekte, uitbetaling vakantiegeld, recht op betaalde vakantiedagen, etc.

De eerste zes maanden kunt u de werknemer betalen naar het aantal gewerkte uren, maar daarna krijgt de werknemer meer rechten. De werknemer krijgt na zes maanden ook loon als hij niet kan komen werken om redenen die buiten zijn of haar macht liggen.

Zo heeft de werknemer na zes maanden recht op uitbetaling van het gemiddeld aantal uren dat deze in de voorgaande drie maanden heeft gewerkt. Bovendien wordt na zes maanden aangenomen dat de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft met een omvang die eveneens gelijk is aan het aantal gemiddeld gewerkte uren in de voorafgaande drie maanden.

Wijziging sinds 1 januari 2015
In het nulurencontract wordt afgesproken dat u de eerste zes maanden van het dienstverband de loondoorbetaling uitsluit als de werknemer geen werk kan verrichten. U hoeft een oproepkracht dan geen loon door te betalen als u onvoldoende werk voor hem heeft. In de cao kan deze periode worden verlengd.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.