Alle elementen van een stagecontract bij elkaar gebracht in een voorbeeld-document dat u kunt downloaden en aanpassen.

Een stagiair kan een interessante aanvulling zijn op uw reguliere personeelsbestand. Vaak werkt een stagiair een bijzondere onderzoeksopdracht uit, die voor uw organisatie van meerwaarde is. Veel bedrijven weten een goede stagiair na zijn/haar studie te binden aan de organsiatie. Des te meer reden om de voorwaarden van de stage goed te regelen.

HR Tools & Extra's heeft alle elementen van een stagecontract bij elkaar gebracht in een voorbeeld-document dat u kunt downloaden. Dit voorbeeld Stagecontract kan als basis dienen voor een verdere uitwerking binnen uw organisatie.

Let op: een stagecontract is op de eerste plaats gericht op de scholingskansen van de stagiair. Elementen als begeleiding en scholingsmogelijkheden horen daar onlosmakelijk bij. Natuurlijk kan de organisatie ook profiteren van de stagiair, maar let er wel op dat er geen arbeidsrelatie ontstaat.
Zo mag een vergoeding niet te ruim zijn, maar maximaal kostendekkend. Ook is het van belang om in het stagecontract afspraken te maken over de stagebegeleiding. 

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.