HR Tools & Extra's

Participatiewet en quotumregeling

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Doel van de wet is om mensen met een arbeidsbeperking in een reguliere baan te laten werken. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers moeten mensen met een beperking plaatsen.

Lukt het werkgevers niet om voldoende mensen uit de doelgroep aan te nemen, dan treedt de Quotumwet in werking en moeten werkgevers een boete betalen voor plekken die zij niet met arbeidsgehandicapten bezetten.

De Participatiewet is een uitwerking van de banenafspraken tussen het kabinet en sociale partners in het Sociaal akkoord. Daarin staat ook de mogelijkheid om de quotumregeling te activeren als de gemaakte afspraken niet worden gerealiseerd.

In het Sociaal akkoord is vastgelegd dat er tussen nu en het jaar 2026 in de marktsector 100.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. In de overheidssector moeten er de komende tien jaar 25.000 banen voor dezelfde doelgroep bijkomen. Om een ijkpunt te hebben, is een nulmeting uitgevoerd waarbij 1 januari 2013 als ijkpunt is gekozen om de groei van het aantal nieuwe banen te kunnen berekenen.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.