De Participatiewet biedt inkomensondersteuning voor wie dat nodig heeft en helpt mensen weer (gedeeltelijk) aan het werk, het liefst in een reguliere baan. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers moeten mensen met een beperking plaatsen. Het kabinet werkt aan wijziging van de Participatiewet vanaf 2024.

De uitvoering van de Participatiewet is in handen gegeven van de gemeenten. Zij moeten ervoor zorgen dat mensen die gebruik maken van ondersteunende regelingen een zetje krijgen om (weer) aan het werk te gaan.
In de loop der jaren, is een kluwen aan regelingen onstaan, waardoor wetgeving elkaar nogal in de weg zit.

De Participatiewet moet ook beter gaan aansluiten op het brede sociale domein, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De regels moeten ontrafeld worden en eenvoudiger, begrijpelijker en passend worden bij het 'doenvermogen' van mensen.

Kabinet Werkt aan Hervormingen in Participatiewet

Het kabinet heeft het programma 'Participatiewet in balans' in het leven geroepen om de balans te herstellen tussen vertrouwen, verplichtingen, ondersteuning, en de menselijke maat in de uitvoering van de Participatiewet. Dit programma bestaat uit drie verschillende sporen en wordt in samenwerking met gemeenten en andere belanghebbenden uitgevoerd. Het doel van het programma is drievoudig: op korte termijn meer ruimte bieden binnen de huidige wet, werken aan een langdurige en brede herziening van de wet, en de vakkundigheid van de professionals die de wet uitvoeren versterken.

Spoor 1 – Korte termijn aanpassingen:

Dit spoor omvat ruim twintig wetswijzigingen die bedoeld zijn om de uitvoering van de wet op korte termijn te verbeteren. Deze wijzigingen bieden meer flexibiliteit om de nodige ondersteuning te geven aan mensen.
Enkele belangrijke onderdelen van deze wetswijzigingen zijn:

  • Verruiming van de bijverdiengrenzen.
  • Nuancering van de vierweken zoektermijn voor jongeren tot 27 jaar.
  • Het buiten beschouwing laten van giften tot € 1.200.

Spoor 2 - Visie op nieuwe Participatiewet:

Voor de lange termijn heeft het kabinet haar visie gedeeld op een nieuwe Participatiewet. Deze visie benadrukt het belang van een herbeoordeling van de doelen en uitgangspunten van de wet. Het kabinet kijkt naar de beleidstheorie en de uitwerking daarvan in verschillende beleidsopties voor de toekomst.

Het kabinet wil daarbij de volgende uitgangspunten hanteren:

  1. Een realistisch mensbeeld in de Participatiewet.
  2. Versterking en ondersteuning van intrinsieke motivatie.
  3. Een passend perspectief op participatie.
  4. Een toereikend sociaal minimum.
  5. Een doelmatig, maar ook voorspelbaar en begrijpelijk vangnet.

Spoor 3 - Versterken vakkundigheid van professionals:

Dit spoor richt zich op het versterken van de vakkundigheid van de professionals die de wet uitvoeren.

Er wordt zowel binnen de huidige wetgeving als met het oog op mogelijke nieuwe wetgeving samengewerkt met gemeenten en andere stakeholders om de professionaliteit te verbeteren.

Het (nieuwe) kabinet zal waarschijnlijk in 2024 besluiten over de voortzetting van de verschillende sporen waardoor de wet beter aan moet sluiten op de individuele behoeften en omstandigheden van burgers.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.