HR Tools & Extra's

Participatiewet en quotumregeling

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Doel van de wet is om mensen met een arbeidsbeperking in een reguliere baan te laten werken. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers moeten mensen met een beperking plaatsen. De komende tijd wordt de wetgeving voor participatie aangepast. Invoering vanaf 2022 is waarschijnlijk.

Breed offensief en wetgeving door volgend kabinet

Voor mensen met een beperking is het kabinet aan de slag gegaan met de aanpak Het Breed Offensief. Dat maakt het voor werkgevers eenvoudiger om mensen met een beperking in dienst te nemen en biedt mogelijkheden voor ondersteuning op maat.

Begin 2021 was een wetsvoorstel in de maak voor vereenvoudiging van de Wet banenafspraak. Anticiperend op deze vereenvoudiging is het opleggen van de quotumheffing in ieder geval opgeschort naar 2022.

Deze zal mogelijk worden verlengd, omdat de wetgeving rondom deze maatregelen controversieel is verklaard. Het huidige demissionaire kabinet zal daarom geen wetten en voorstellen meer indienen rondom het Breed offensief. Een volgend kabinet besluit dan of en hoe het wetgevingstraject wordt voortgezet.

Lukt het werkgevers niet om voldoende mensen uit de doelgroep aan te nemen, dan treedt de Quotumwet in werking en moeten werkgevers een boete betalen voor plekken die zij niet met arbeidsgehandicapten bezetten.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.