Loonkostenvoordeel (LKV) voor doelgroepen

U kunt loonkostenvoordeel (LKV) krijgen voor oudere en arbeidsgehandicapte werknemers. Dit voordeel is in de plaats gekomen van de premiekorting. Voorwaarde is wel dat de werknemer actie onderneemt om het LKV te kunnen aanvragen bij het UWV.

Werkgevers kunnen sinds 1 januari 2018 gebruikmaken van loonkostenvoordelen (LKV). Het gaat om een tegemoetkoming in de loonkosten voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. LKV is in de plaats van de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers.

Hoogte van vergoedingen

De loonkostenvoordelen zijn lager per werknemer dan de premiekortingen. Daar staat tegenover dat meer werkgevers gebruik kunnen maken van de loonkostenvoordelen. En kleine ondernemers kunnen de volledige tegemoetkoming krijgen. Bij de korting op de premies kregen zij vaak maar een deel vergoed. Omdat zij minder premies werknemersverzekeringen betaalden dan de maximale premiekorting.

Onderstaande tabel geeft de veranderingen in de tegemoetkomingen weer:

Werknemers waarvoor tegemoetkomingen gelden

Premiekorting (korting op premie werkgeversverzekeringen WIA/WAO en WW)

Loonkostenvoordeel

Ouderen (56+)

€ 7.000

€ 6.000

Arbeidsgehandicapten

€ 7.000

€ 6.000

Herplaatsten

€ 7.000

€ 6.000

Werknemers onder banenafspraak

€ 2.000

€ 2.000

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.