Bij tijdelijke contracten met een duur van 6 maanden of meer, moet u de werknemer uiterlijk 1 maand van te voren laten weten dat het contract eindigt. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat u een boete moet betalen aan de werknemer.

Sinds 2015 is de aanzegplicht ingevoerd voor tijdelijke contracten. Deze aanzegplicht beoogt de werknemer in tijdelijke dienst tijdig duidelijkheid over zijn positie te bieden. Meer concreet dient de werkgever uiterlijk 1 maand voor het einde van de tijdelijke arbeidsovereenkomst schriftelijk aan de werknemer te laten weten of hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten of niet.
Let op: dit geldt alleen voor contracten met een duur van zes maanden of langer.

Schriftelijk
De wet bepaalt dat u de werknemer schriftelijk op de hoogte moet stellen van de beëindiging. Om enige discussie met de werknemer hieromtrent te voorkomen, is het raadzaam om de aanzegging per aangetekende post aan de werknemer te versturen. Een andere mogelijkheid is om de werknemer de brief “voor gezien” te laten ondertekenen en een kopie van deze brief in uw administratie te bewaren. Daarmee kunt u bewijzen dat u de werknemer tijdig in kennis heeft gesteld van de beëindiging.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.