HR Tools & Extra's

Arbeidsovereenkomst, aanzegplicht tijdelijke contracten

Sinds 1 januari 2015 moet u, bij tijdelijke contracten met een duur van 6 maanden of meer, de werknemer uiterlijk 1 maand van te voren laten weten dat het contract eindigt. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat u een boete moet betalen aan de werknemer.

De Wet werk en zekerheid (WWZ) brengt een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee, zowel voor werkgevers als werknemers. Kort gezegd wil de wetgever het voor werkgevers gemakkelijker en goedkoper maken om werknemers met een vast dienstverband te ontslaan. Hier staat tegenover dat de wetgever flexibele krachten, zoals werknemers met een tijdelijk dienstverband, meer rechtsbescherming wil bieden.

Aanzegtermijn
Eén van de maatregelen om de rechtsbescherming van flexibele krachten te vergroten, is het invoeren van een ‘aanzegplicht’. Deze aanzegplicht beoogt de werknemer in tijdelijke dienst tijdig duidelijkheid over zijn positie te bieden. Meer concreet dient de werkgever uiterlijk 1 maand voor het einde van de tijdelijke arbeidsovereenkomst schriftelijk aan de werknemer te laten weten of hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten of niet.
Let op: dit geldt alleen voor contracten met een duur van zes maanden of langer.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.