Wanneer een medewerker zich in hoge mate misdraagt, kan de werkgever besluiten om de werknemer op staande voet te ontslaan. Deze drastische maatregel is wel aan strikte regels gebonden.

Wanneer een medewerker zich in hoge mate misdraagt en het daardoor praktisch onmogelijk is om de arbeidsovereenkomst voort te zetten, kan de werkgever besluiten om de werknemer op staande voet te ontslaan. Deze drastische maatregel is wel aan strikte regels gebonden.

Dringende reden
Een werknemer op staande voet ontslaan, mag alleen als daar ‘dringende redenen’ voor zijn. Het Burgerlijk Wetboek omschrijft dringende redenen als ‘zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.’

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.