HR Tools & Extra's

Personeelshandboek 2022, model (per 1 augustus 2022)

Stel zelf het handboek personeel van uw organisatie samen met dit kant en klare model. De inhoud van het handboek personeel kunt u hier downloaden en aanpassen aan de wensen van uw organisatie. Per 1 augustus 2022 zijn enkele artikelen in het handboek gewijzigd.

Wijziging arbeidswetgeving per 1 augustus 2022

Per 1 augustus 2022 geldt de Wet implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, gebaseerd op een EU-brede richtlijn. Zo zijn er wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek, de Wet flexibel werken en de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie. De wetgeving is gericht op de uitbreiding van werknemersbescherming.

De belangrijkste wijzigingen (in het Personeelshandboek) zijn:

 • Werkgevers moeten wettelijk verplichte opleidingen kosteloos aanbieden. De werknemer moet de mogelijkheid krijgen om deze opleidingen in arbeidstijd te volgen. Dit geldt ook voor opleidingen die verplicht zijn in de cao. Als u een regeling heeft voor het (terug-)betalen van kosten voor verplichte scholing, moet u deze daarom wijzigen, want die is vanaf augustus niet meer geldig. Hiervoor zijn artikel 2.8, lid d, g en h in het Handboek peroneel aangepast.

 • Werknemers met een geheel of grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon krijgen extra bescherming. Zij kunnen een verzoek indienen voor een voorspelbaarder werkpatroon volgens de Wet flexibel werken, die hierop wordt aangepast.
  Hiervoor is in het Handboek personeel bij de inleiding opgenomen, dat dit betrekking heeft op werknemers met een voorspelbaar werkpatroon.

 • Werkgevers mogen werknemers niet verbieden om nevenwerkzaamheden uit te voeren (als zelfstandige of bij een andere werkgever), tenzij hier een rechtvaardigingsgrond voor is. Werkgevers doen er goed aan om hun nevenwerkzaamhedenbeding hierop aan te passen.
  Hiervoor is artikel 1.10 aangepast in het Handboek Personeel.

 • De werkgever moet meer informatie verstrekken bij aanvang van de arbeidsovereenkomst. Werkgevers moeten daarvoor hun arbeidsovereenkomsten voor nieuwe werknemers aanpassen. Werknemers die al in dienst zijn, kunnen vragen of ze dezelfde informatie kunnen ontvangen.
  De informatie in het Handboek personeel voldoet aan deze nieuwe vereisten.

 • Werknemers kunnen een verzoek doen tot een vorm van arbeid met zekerder en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.
  Dit handboek is niet van toepassing op werknemers met flexcontracten. In HR Tools & Extra's zijn de wijzigingen daarvoor per 1 augustus 2022 wél opgenomen bij het nulurencontract, de voorovereenkomst en het min/maxcontract.

 • Werknemers die zich op bovengenoemde rechten beroepen, mogen niet om die reden worden ontslagen of nadelig worden behandeld.

Bedrijfsregelingen kunnen nietig zijn na 1 augustus 2022

HR-afdelingen en werkgevers moeten verschillende documenten en procedures langslopen en in lijn brengen met de nieuwe regelgeving. In HR Tools & Extra’s zijn hiervoor de nodige aanpassingen verwerkt.
Zie hiervoor ook het artikel over de invoering van deze wetgeving.

Overigens is het niet nodig om nu op stel en sprong van alles aan te passen, zo blijven arbeidsovereenkomsten gewoon van kracht, maar kunnen werknemers wel verzoeken doen om extra informatie die door de wetgever verplicht is gesteld. Sommige bedrijfsregelingen kunnen echter in strijd kunnen zijn met de wet en daardoor nietig zijn. U kunt zich daar dan niet meer op beroepen als het tot een geschil zou komen. Dat geldt met name voor het nevenwerkzaamhedenbeding en een eventueel scholingsbeding/scholingsreglement.

Veel bedrijven werken met een personeelshandboek, personeelsreglement of arbeidsvoorwaardenreglement dat arbeidsvoorwaarden en ordevoorschriften bevat. Hoe u het ook noemt, zeker voor bedrijven zonder CAO kan een personeelshandboek houvast bieden en een vraagbaak zijn voor werknemers. Bovendien biedt het personeelshandboek handvatten voor degene in de organisatie die met P&O-taken is belast.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.