HR Tools & Extra's

Werkkostenregeling, hoofdlijnen WKR

Door gebruik te maken van de Werkkostenregeling, kunnen werkgevers (belastingvrij) verstrekkingen en vergoedingen aan hun werknemers doen. Hier vindt u een overzicht van de WKR.

Wijzigingen Werkkostenregeling (WKR) 2023

Tijdelijke verhoging vrije ruimte
Het kabinet had het voornemen om de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom met 0,22%-punt te verhogen naar 1,92%. Maar op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Staatssecretaris van Financiën na Prinsjesdag de vrije ruimte naar 3% verhoogd voor de eerste 400 duizend euro van de fiscale loonsom. Hierdoor krijgt het MKB meer ruimte om het personeel onbelaste vergoedingen te geven, nu de inflatie zo hoog is.

Deze verruiming wordt opgenomen in een nota voor wijziging van het Belastingplan 2023.
Boven de € 400.000 blijft de vrije ruimte 1,18%. Na 2023 gaat de vrije ruimte voor de eerste 400 duizend euro weer naar 1,92%.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding
Momenteel kan de werkgever voor de kosten van vervoer, een onbelaste vergoeding voor reiskosten geven van maximaal € 0,19 per kilometer over de volledige reisafstand voor alle zakelijke kilometers die de werknemer aflegt. Dit is de zogenoemde onbelaste reiskostenvergoeding. De onbelaste reiskostenvergoeding maakt onderdeel uit van diverse gerichte vrijstellingen in de loonheffing die het mogelijk maken om werknemers onbelast bepaalde zakelijke kosten te vergoeden, te verstrekken of ter beschikking te stellen zonder dat dit ten koste gaat van de vrije ruimte.

Ongeveer een kwart van de werknemers ontvangt een kilometervergoeding van minder dan € 0,19 per kilometer.

Gelet op de stijging van de kosten en het feit dat het maximum van de onbelaste reiskostenvergoeding sinds 2006 niet is gewijzigd, wordt het maximum van de onbelaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2023 verhoogd tot € 0,21 per kilometer. Per 1 januari 2024 zal het maximum vervolgens verder worden verhoogd naar € 0,22 per kilometer.

Thuiswerkvergoeding omhoog
De onbelaste thuiswerkvergoeding gaat in 2023 omhoog naar maximaal € 2,15 euro per dag

Met de werkkostenregeling (WKR) mag u maximaal 1,18% van het totale fiscale loon (de 'vrije ruimte') besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. In 2023 is de vrije ruimte tijdelijk verruimd naar 3,0% tot en met een fiscale loonsom van € 400.000. Vanaf € 400.001 is het het percentage 1,18 procent.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.