Kleine bedrijven uitgezonderd in wet voor gelijke kansen bij sollicitaties

Al sinds haar aantreden werkt minister Van Gennip (SZW) aan een wet die discriminatie bij sollicitaties tegengaat. De wet is al aangenomen door de Tweede Kamer, maar de nieuwe Eerste Kamer stribbelt tegen. Daar leven grote zorgen over de uitvoerbaarheid van de wet voor kleine bedrijven. Daarom doet de minister nu een handreiking aan de senatoren, want de wet geldt straks niet meer voor werkgevers met minder dan 50 werknemers. Ook wordt wet pas in 2027 ingevoerd, zodat grotere bedrijven tot die tijd kunnen werken aan gedegen werkwijze voor de werving van personeel.

Op 18 maart 2024 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief gestuurd (PDF) aan de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. In de brief doet minister van Gennip flinke concessies aan de Eerste Kamer, om haar wet te redden.
Want de senatoren erkennen weliswaar de noodzaak om arbeidsmarktdiscriminatie te bestrijden, maar zij vrezen de administratieve lasten die de wet meebrengt voor met name kleinere bedrijven.

Nieuwe wet: de grote lijnen
De Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie geeft de Arbeidsinspectie een extra taak. De arbeidsinspecteurs gaan controleren of werkgevers een werkwijze voor de werving en selectie van werknemers op schrift hebben, waarmee er gelijke kansen zijn voor alle kandidaten. De wet geldt ook voor arbeidsbemiddelaars, zoals recruiters en uitzendbureaus. Zij moeten bovendien arbeidsdiscriminatie melden bij de arbeidsinspectie, als zij die in de praktijk tegenkomen.

In een eerdere brief van 1 maart jl. heeft de minister al toegezegd om de handhaving van de wet met twee jaar uit te stellen om de lastendruk voor mkb-bedrijven te verlichten. Dit betekent dat werkgevers extra tijd krijgen om ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze en dat er geen handhaving zal plaatsvinden op de meldplicht tot 1 juli 2027. De Arbeidsinspectie krijgt dan ook extra tijd om expertise op te bouwen.

(On)werkbaarheid voor kleine bedrijven
Enkele weken geleden zijn werkgeversorganisaties een extra lobby gestart richting de Eerste Kamer om te protesteren tegen de wet. De minister erkent de zorgen over de werkbaarheid van de wet voor kleine werkgevers, maar benadrukt dat arbeidsmarktdiscriminatie nog steeds een probleem is. Het wetsvoorstel vraagt werkgevers om te werken volgens de bewezen effectieve methode van objectieve werving en selectie. Hierdoor wordt de kansengelijkheid op de arbeidsmarkt vergroot.

Volgens de minister laat de wet al ruimte voor verschillende organisaties om de vereiste werkwijze op hun eigen manier toe te passen. Kleine werkgevers kunnen eenvoudig met de werkwijze aan de slag door kandidaten te beoordelen op basis van de vereiste vaardigheden. Van grote bedrijven met een omvangrijke HR-afdeling wordt wél meer verwacht.

Niet meer voor bedrijven met minder dan 50 werknemers
De minister komt tegemoet aan de bezwaren van de Eerste Kamer door de wet niet te laten gelden voor werkgevers met minder dan 50 werknemers. Hiermee zal de lastendruk voor kleine werkgevers verder verminderen. De minister belooft ook duidelijkheid te verschaffen bij de openbaarmaking van inspectiegegevens. Daarbij zal duidelijk worden gemaakt dat bedrijven niet persé discrimineren als blijkt dat zij geen werkwijze op schrift hebben gezet voor hun wervingsprocedure.

Toezeggingen minister SZW

Toelichting

Uitstel handhaving

De handhaving van de wet wordt met twee jaar uitgesteld tot 1 juli 2027 om de lastendruk voor mkb-bedrijven te verlichten.

Werkbaarheid voor kleine werkgevers

Kleine werkgevers kunnen met de werkwijze aan de slag door kandidaten te beoordelen op basis van vereiste vaardigheden.

Aanpassing wet voor kleine werkgevers

De wet zal niet gelden voor werkgevers met minder dan 50 werknemers om de lastendruk verder te verminderen. Zij mogen natuurlijk geen sollicitanten discrimineren, maar hoeven hun werkwijze voor werving en selectie niet op papier te zetten.

Duidelijkheid bij inspectiegegevens

Bij de openbaarmaking van inspectiegegevens zal duidelijk worden aangegeven dat een eventuele boete alleen betrekking heeft op de naleving van de werkwijze, niet op discriminatie.


OBJECTIEF WERVEN? Pak het goed aan met deze handige HR-tools

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?