Personeelsnet

Werkgevers bieden weer arbeidsmarkttoeslag

Wat doe je wanneer goede kandidaten zich maar niet melden voor een vacature die je beslist in moet vullen? In een poging om geschikte kandidaten binnen te halen, zetten werkgevers daarvoor weer vaker de arbeidsmarkttoeslag in. Een duidelijk signaal dat de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt.

In het afgelopen jaar werd in 393 vacatures een arbeidsmarkttoeslag vermeld; dit is een stijging van 83% ten opzichte van een jaar eerder, meldt Intelligence Group met als bron Jobdigger.

Financiële incentive als antwoord
De ontwikkeling is een aanwijzing dat dat de schaarste op de arbeidsmarkt toeneemt. Daardoor zijn bedrijven genoodzaakt om financiële incentives te bieden om de werving te verbeteren en de aansluiting met de arbeidsmarkt niet te missen.

De arbeidsmarkttoeslag wordt vooral door (non-profit) organisaties gebruikt als antwoord op de hogere lonen die vooral door intermediairs worden geboden op de arbeidsmarkt om mensen ‘los te weken’.

Investeren in professioneel recruitment
Volgens Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group is de arbeidsmarkttoeslag een bekend instrument om mensen te binden. Andere vormen zijn tekengeld, onkostenvergoedingen, bonus- en optieregelingen.

Waasdorp wijst werkgevers er op dat een toeslag misschien effectief is, maar niet altijd tegemoetkomt aan de primaire beweegredenen van het beoogde talent. “Investeren in professionele recruitment en arbeidsmarktcommunicatie zal beter helpen om de schaarste te lijf te gaan dan het betalen van arbeidsmarkttoeslagen”, stelt Waasdorp.

Vooral toeslag in de zorg
Vooral in de zorg, wordt de arbeidsmarkttoeslag meer ingezet. In het afgelopen jaar was ruim driekwart van de vacatures waarin de toeslag vermeld werd gericht op medisch specialisten (76%). Daarbij gaat het vooral om psychiaters (47%) en specialisten ouderengeneeskunde (27%).

Overige beroepsgroepen waar (in mindere mate) in het afgelopen jaar de arbeidsmarkttoeslag werd gebruikt in de werving:

  • Huisartsen (10%)
  • Psychologen (3%)
  • Hoger opgeleide verpleegkundigen (3%)
  • Middelbaar opgeleide verpleegkundigen (2%)
  • Medisch assistenten (2%)
  • Leidinggevende functies in de zorg (1%)
  • Inkopers (1%)
  • Beveiligingspersoneel (1%)

Arbeidsmarkttoeslag vaakst in Zeeland
Opvallend is dat in Zeeland het vaakst de arbeidsmarkttoeslag ingezet om de doelgroepen aan te trekken, terwijl de werkloosheid in die provincie het laagst is. In 44% van de vacatures met een arbeidsmarkttoeslag, is sprake van een werkgever in Zeeland. Daarna volgen Noord-Brabant en Noord-Holland.

De verwachting is dat de arbeidsmarkttoeslag, nu de schaarste snel toeneemt en de concurrentie van detacheerders groot is, de komende kwartalen meer en actiever gebruikt gaat worden. Dat gebeurt dan in regio’s met een moeilijke arbeidsmarkt en vooral in de zorg en het onderwijs.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?