Terwijl bijna alle seinen op rood staan, dendert de arbeidsmarkt door

Oorlog, inflatie en economische onzekerheid beheersen het nieuws. Verschillende indicatoren wijzen er dan ook op dat Nederland in een recessie zal raken. Toch blijft de arbeidsmarkt ongelooflijk krap. En die krapte wordt juist erger in onzekere tijden, want dan is het voor werknemers niet zo aantrekkelijk om van baan te wisselen. Werkgevers met vacatures moeten daardoor nóg meer hun best doen om geschikte kandidaten te vinden.

Bijna alle seinen voor de arbeidsmarkt staan inmiddels op rood, meldt arbeidsmarktadviesbureau Intelligence Group.  Een aantal economische indicatoren scoort nu onder hun langjarig gemiddelde en de vooruitzichten stemmen niet vrolijk. Zo blijft de inflatie hoog, is het vertrouwen onder consumenten en werkgevers laag, is er een structureel tekort aan mensen en materialen en stijgen de energiekosten alsmaar verder.

Minder uitzendwerk, meer vaste dienst
We weten dat de arbeidsmarkt altijd met een vertraging reageert, zowel in goede als in slechte tijden, maar het verschil tussen de economische situatie en de krappe arbeidsmarkt is nu wel zeer opvallend. Conjuncturele ontwikkelingen worden doorgaans als eerste gevoeld in de uitzendbranche en daar daalde het aantal uitzenduren voor de zevende maand op rij.

Die afname kan duiden op een lagere economische groei, maar ook uitzenders hebben moeite om geschikt personeel te vinden. Bovendien nemen werkgevers meer mensen direct in vaste dienst aan.

Arbeidsmarkt merkt nog niks van recessie
Op de arbeidsmarkt is van een naderende recessie in ieder geval nog niets te merken. Sterker nog, in het derde kwartaal van 2022 werd de arbeidskrapte nog groter. Het aantal vacatures bleef onverminderd hoog en het aanbod laag. De werkloosheid is dan wel opgelopen de laatste maanden, maar is met 3,8% nog steeds erg laag.

Aan de aanbodkant leunen werknemers achterover. Er is zoveel werk, dat ze weinig moeite doen om ernaar te zoeken. Daar komt bij dat werknemers steeds vaker actief benaderd worden door werkgevers en recruiters voor een andere baan. Dat is te merken aan de sourcingdruk, want in het derde kwartaal van 2022 bereikte die opnieuw een record. In roerige tijden worden werknemers honkvaster. Daarom moeten werkgevers en recruiters nog meer hun best doen om openstaande vacatures te vullen.

Minder productie, lagere groei
Het vertrouwen van werkgevers neemt af en ook de inkoopmanagersindex zakte onder de 50-puntengrens. Dat is een signaal dat de industriële productie afneemt en het voorspelt doorgaans ook een daling van de economische groei. Het producentenvertrouwen is nog net positief, maar de verwachting voor bedrijvigheid is negatief.

Verder kende de beurs in september 2022 een zeer slechte maand. De Amsterdamse graadmeter daalde met ongeveer 8% in een maand tijd. Beleggers worden zenuwachtig en dat is te zien aan de heftige fluctuaties op de beurs door slecht óf door goed nieuws. Maar de trend is wel duidelijk dalend in de afgelopen maanden.

inte


MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?