Arbeidsmarkt: sollicitant krijgt vaker dan ooit direct een vast contract

Wie van een afstandje naar de Nederlandse economie kijkt, ziet dat veel indicatoren de verkeerde kant op wijzen: hoge inflatie, laag vertrouwen, hoge energiekosten en een tekort aan materialen en aan mensen. Alleen op de arbeidsmarkt is van een dreigende recessie nog niets te merken, want in het derde kwartaal van 2022 werd de krapte daar alleen maar nog groter. Er zijn heel veel vacatures voor relatief weinig werkzoekenden. Deze situatie versterkt de positie van sollicitanten, en werkgevers weten dit maar al te goed. Want wie nu een goede kandidaat binnen weet binnen te hengelen, biedt hem of haar vaker direct een vast contract aan.

De werkloosheid is iets opgelopen de laatste maanden, maar is met 3,8% nog steeds erg laag. Minder mensen zijn actief op zoek naar werk, zodat werknemers ‘achterover kunnen leunen’, totdat ze benaderd worden met een aantrekkelijk aanbod voor een andere of nieuwe baan. De ‘sourcingdruk’ heeft dan ook een nieuw record bereikt. Dit constateert arbeidsmarktadviesbureau intelligence Group in een recente analyse van de arbeidsmarkt.

Werknemer verandert niet zomaar van baan
De wereld waarin we nu leven, maakt het niet aantrekkelijk om een ondoordachte stap te nemen. De activiteit op de arbeidsmarkt is dan ook relatief laag. Door alle onzekerheid en het lage vertrouwen, is het misschien ook wel minder aantrekkelijk om van baan te wisselen. Werkgevers moeten daardoor nóg meer moeite doen om geschikte kandidaten te vinden. De strijd om personeel wordt almaar heviger en werkgevers vissen nagenoeg allemaal in een steeds kleiner wordende vijver waarin de vissen niet zomaar toehappen.

Dan is het niet zo vreemd dat het aandeel baanvinders dat direct een vast contract krijgt, verder is toegenomen. In het derde kwartaal van 2022 gaf ruim vier van de tien (41,8%) baanvinders aan dat ze van de werkgever direct een vast contract kregen (ten opzichte van 38,7% vorig kwartaal). Dat cijfer is het hoogst sinds de metingen in 2015 zijn begonnen. Begin 2020 was hier ook al sprake van, om daarna door de coronacrisis weer te dalen. Maar sinds eind 2021 neemt het aandeel vaste contracten onder baanvinders weer toe. Die cijfers passen helemaal bij het beeld van een krappe arbeidsmarkt.

Misschien wat meer lucht op de arbeidsmarkt in 2023
Omdat veel seinen op rood staan voor de economie, is de verwachting dat de arbeidsmarkt in 2023 iets zal afkoelen. Want de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt volgen het algemene economische beeld meestal met enige vertraging. Daarmee zijn de personeelstekorten in 2023 niet opeens als sneeuw voor de zon verdwenen, maar misschien komt er wel wat meer ademruimte.

Dat geeft ook recruiters iets meer tijd om goed gekwalificeerd personeel te vinden. Zij zijn nu bijzonder druk met benaderen van mogelijke kandidaten voor een nieuwe baan: de sourcingsdruk heeft met 38,8% in het derde kwartaal daardoor opnieuw een record gebroken. De doorlooptijd tussen solliciteren en aannemen is ook erg laag: met 3,3 maanden is de verwachte zoekduur naar een nieuwe baan de laagste die ooit ie gemeten door Intelligence Group.

Intteligence Group 3e kw 22.png

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 280 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?