Arbeidsmarkt neigt naar hysterie: bijna niemand bang om baan te verliezen

De werkgelegenheid blijft maar groeien in Nederland, net als de economie. Tegen de verwachting in kwam ons land niet in een recessie en groeit de werkgelegenheid naar recordhoogtes. Veel mensen zijn niet zo bang meer om hun baan te verliezen, ouderen nog het minst. Toch zijn er ook signalen dat de groei niet aanhoudt. Zo zijn inkoopmanagers negatiever over de orderportefeuilles en huren bedrijven minder uitzendkrachten in. Uitzendbureaus noteerden in februari 2023 zelfs de grootste krimp in ruim tweeënhalf jaar.

Dat blijkt uit verschillende gegevens van arbeidsmarktadviesbureau Intelligence Group. Het adviesbureau rapporteert dat het aantal nieuwe (ontstane) vacatures is in 2022 is gestegen tot een recordhoogte van bijna 1,6 miljoen. Daarmee werd het record van 2021 (1,4 miljoen) ruimschoots overschreden. De cijfers tonen aan hoe groot de arbeidskrapte momenteel is. Volgens Intelligence Group is er misschien wel sprake van ‘hysterie’ op de arbeidsmarkt.

Niet meer bang om baan te verliezen
De arbeidskrapte heeft een opvallend effect op werknemers. Want sinds 2019 zijn mensen in loondienst minder bang geworden om hun baan te verliezen. In 2022 was nog maar 6,6 procent van de Nederlandse beroepsbevolking hier bang voor, blijkt uit representatief onderzoek van Intelligence Group. Bij de vrouwen was vorig jaar 6,4 procent bang om haar baan te verliezen, terwijl bij de mannen het percentage in 2022 net iets hoger lag en nog net geen 7 procent was.

Een ander opmerkelijk feit uit het onderzoek is dat vooral ouderen niet zo bang meer zijn om hun baan te verliezen. En hoe ouder, hoe minder angst er is. Hiermee zijn 50-plussers in loondienst de groep die er het zekerst over is dat zij over 12 maanden nog betaald werk hebben.

Werkgevers doen minder beroep op uitzendkrachten
Hoewel er veel indicatoren zijn die op arbeidskrapte wijzen, zijn er ook cijfers die een aanstaande krimp van werkgelegenheid aanduiden. Vooral de daling van het aantal uitzenduren is opvallend. Met -18% was er sprake van de grootste krimp in ruim tweeënhalf jaar. Alleen tijdens de eerste maanden van de coronacrisis nam het aantal uitzenduren harder af. Het betekende bovendien de twaalfde daling op een rij.

Verder nam de werkloosheid in februari licht toe, ook al is die met 3,6% nog altijd zeer laag. En vorige maand leefde de inkoopmanagersindex (PMI) nog even op, maar dat was voorlopig van korte duur. De index daalde namelijk met 0,9 punten naar 48,7 en blijft daarmee onder de 50-puntengrens. Dat betekent een verdere afname van de bedrijvigheid in de Nederlandse industrie.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 452 exclusieve vakartikelen en 281 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?