Krappe Arbeidsmarkt dwingt recruiters tot verdere automatisering

De arbeidsmarkt is in 2023 nóg krapper geworden, een situatie die personeelsadviseurs dwingt om te heroverwegen hoe ze hun werk doen. Bijna 6 op de tien gaat stapsgewijs verder met processen automatiseren, blijkt uit recent onderzoek. Hier vindt u de negen belangrijkste ontwikkelingen.

De ontwikkelingen binnen recruitment gaan snel. Daarom moeten personeelsadviseurs zich aanpassen aan de nieuwe dynamiek van de arbeidsmarkt. Door technologie te omarmen, te investeren in employer branding, retentiestrategieën te versterken en langetermijnstrategieën te ontwikkelen, kunnen organisaties de krapte op de arbeidsmarkt overwinnen en topkandidaten aantrekken en behouden.

De "Stand van Werven 2023", het recruitmentonderzoek van de Academie voor arbeidsmarktcommunicatie, geeft inzichten over deze ontwikkelingen. Het onderzoek is samen te vatten in de volgende 9 punten

1. Toenemende Arbeidsmarkt Krapte
De arbeidsmarktkrapte is explosief gestegen sinds 2021. Het wordt door 84% van de professionals genoemd als het belangrijkste aandachtspunt op hun agenda, een stijging van 14% ten opzichte van 2021. Deze krapte maakt het vinden van geschikte kandidaten steeds uitdagender en heeft invloed op de strategieën die organisaties moeten implementeren om talent te werven en te behouden.

2. Belang van Tooling
Het rapport laat ook een groeiende interesse zien in technologische oplossingen zoals ChatGPT, met een stijging van 7% in het gebruik van recruitmenttools sinds 2021. Deze tools, die beloven de efficiëntie te verhogen en recruitmentprofessionals meer ruimte te geven voor persoonlijke interactie met kandidaten, worden steeds relevanter.

3. Automatisering en Robotisering
Automatisering en robotisering hebben de afgelopen twee jaar een aanzienlijke groei doorgemaakt. De belangstelling voor deze technologieën is bijna verdubbeld, van 21% in 2021 naar 41% in 2023. Deze technologieën worden gezien als belangrijke factoren om de efficiëntie van het wervingsproces te verbeteren.

4. Verschil tussen werkgevers en Bureaus
Het onderzoek laat ook een groeiend verschil zien tussen hoe werkgevers en recruitmentbureaus hun werving en selectie aanpakken. Zo zijn werkgevers zijn steeds meer gericht op langetermijnstrategieën zoals diversiteit en inclusiviteit, terwijl bureaus zich meer richten op het optimaliseren van het wervingsproces. Dit toont aan dat verschillende organisaties verschillende benaderingen moeten kiezen, afhankelijk van hun specifieke behoeften en doelen.

5. LinkedIn als wervingsmiddel
LinkedIn blijft een belangrijk wervingsmiddel, met 80% van de recruitmentprofessionals die het als hun nummer 1 bron zien om hun wervingsdoelstellingen te realiseren. Daarnaast worden eigen recruitmentsites en employer branding-campagnes gezien als de meest effectieve wervingsmiddelen.

6. Employer Branding en Interne Mobiliteit
Employer branding-campagnes zijn sterk gestegen in populariteit, van 38% naar 54% sinds 2021. Daarnaast heeft ook interne mobiliteit, oftewel het werven van eigen medewerkers, een groei doorgemaakt van 37% naar 45%. Het is essentieel voor organisaties om te investeren in employer branding en interne mobiliteit om talent aan te trekken en te behouden in een krappe arbeidsmarkt.

7. Focus op behoud van personeel
Met toenemende arbeidsmarktkrapte is het behoud van talent cruciaal geworden. Het onderzoek wijst op het toenemende belang van retentie en interne mobiliteit, met 28% en 26% respectievelijk die deze als belangrijke principes zien om op te focussen. In plaats van uitsluitend op het aantrekken van nieuw talent te richten, kunnen organisaties profiteren van het investeren in hun huidige werknemers, waardoor ze potentiële vacatures voorkomen.

8. Veranderende Wervingsstrategieën
Het verleiden van kandidaten om te solliciteren, employer branding en het vasthouden van talent zijn de grootste uitdagingen voor recruitmentprofessionals in 2023. Dit betekent dat organisaties effectieve strategieën moeten ontwikkelen om topkandidaten aan te trekken en te behouden. De juiste kandidaten vinden en hen via de juiste kanalen bereiken blijven cruciale aspecten van de wervingsstrategie.

9. Nieuwe Kansen en Uitdagingen
Het rapport toont aan dat recruitmentprofessionals nieuwe kansen en uitdagingen tegenkomen in de voortdurend veranderende arbeidsmarkt. Het gebruik van technologische tools zoals ChatGPT, de focus op employer branding en interne mobiliteit, en de groeiende aandacht voor retentie en automatisering zijn slechts enkele van de veranderende trends in het recruitmentlandschap.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?