HR-trends 2024: Vooruitblik op AI, de arbeidsmarkt én verzuimpreventie

Aan het begin van 2024, is het tijd voor werkgevers en HR-professionals om vooruit te blikken op de veranderende dynamiek van de arbeidsmarkt. Want de invloed van kunstmatige intelligentie (AI), arbeidsmarktkrapte en hybride werken zullen in 2024 goed voelbaar zijn. De volgende 5 trends hebben invloed op de arbeidsmarkt, maar ook op hoe organisaties hun personeel voorbereiden op het nieuwe jaar.

Willem van Rhenen, bedrijfsarts, bestuurder bij Arbo Unie en hoogleraar bij Nyenrode Universiteit, deelt zijn inzichten over de belangrijkste HR-trends in het voorkomen van verzuim voor 2024.

Andere houding aannemen
De trends benadrukken het belang van een proactieve en adaptieve houding van zowel werkgevers als werknemers om te floreren in het veranderende landschap van 2024.

HR-adviseurs kunnen deze inzichten meenemen in hun HR-strategie voor het nieuwe jaar om zowel de uitdagingen van de arbeidsmarkt aan te gaan als een ondersteunende en stimulerende werkomgeving te behouden.

1. Tekort aan mensen blijft
De arbeidsmarkt blijft krap, wat grote druk legt op het vinden en behouden van gekwalificeerd personeel. Organisaties moeten proactief zijn in het optimaal benutten van het werkvermogen van hun personeel en verzuim serieus nemen, want elke dag zonder medewerker is een dag zonder productiviteit.

Want elke dag dat je mensen mist, is een dag dat je geen werk kan leveren, omdat er niet of nauwelijks vervanging is. Als werkgever is het daarom verstandig om nog veel nadrukkelijker en sneller te kijken naar wat mensen wél kunnen: dus hoe je het werkvermogen in je organisatie optimaal inzet.

2. De AI-revolutie zet door
Kunstmatige intelligentie raakt steeds meer geïntegreerd in werkprocessen, wat kansen biedt voor ontlasting van taken maar ook nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Werknemers moeten leren omgaan met deze technologieën en werkgevers moeten nadenken over hoe ze een prettige werkomgeving behouden.

Dan gaat het erom antwoorden te vinden op vragen als: Wat betekent AI voor de interactie met en tussen medewerkers? Hoe gaan zij de vaardigheden beheersen die deze ontwikkelingen vragen? Hoe houden ze plezier in hun werk als ze met een robot taken gaan uitvoeren die voorheen teamwerk waren? Allemaal vragen waar je als werkgever nu al bij stil moet staan.

3. Leiding geven verandert door verdere digitalisering
Hybride werken stelt nieuwe eisen aan leiderschap. Leidinggevenden moeten leren hoe ze effectief kunnen zijn in een meer gedigitaliseerde, minder zichtbare werkplek. Dit vraagt om een andere aanpak in het behouden van verbinding en bedrijfscultuur.

Want veel mensen vinden het prettig om thuis te werken, maar de keerzijde is dat verbinding minder vanzelfsprekend is. We merken nu pas hoezeer de organisatiecultuur verandert door de technologie, door het hybride werken. Hoe geef je leiding aan mensen die je niet regelmatig ziet? Er ontstaan andere interacties, waarin je als organisatie, maar ook als leidinggevende, een nieuwe weg in moet zien te vinden.

4. Zingeving wordt steeds belangrijker
Medewerkers zoeken steeds meer naar werk dat aansluit bij hun persoonlijke waarden en doelen. Organisaties die zinvol werk bieden en dit kunnen communiceren, zijn aantrekkelijker voor (potentiële) werknemers.

Mensen willen werk dat waarde toevoegt, dat bijdraagt aan een betere wereld, of ontwikkelingen die ze belangrijk vinden. Het is daarom belangrijk om het nut van hun werk te bespreken met medewerkers.  Want de nieuwe generatie werkenden vertrekt vaak eerder als het werk niet bevalt, dan dat ze het gesprek aangaan.

5. Psychische vermoeidheid neemt verder toe
Psychische klachten, waaronder stress en burn-out, blijven een groeiend probleem. De veranderende manier van werken, zoals meer autonomie maar ook isolatie bij thuiswerken, draagt hieraan bij. Het is belangrijk dat werkgevers strategieën ontwikkelen om het welzijn van hun werknemers te bevorderen.

Want met collega’s om je heen kun je makkelijker stoom afblazen, of je zorgen delen. Door alle ontwikkelingen van hybride werken en automatisering, vallen de mogelijkheden om stress te kanaliseren nu soms weg. Dat jongeren vaak snel van baan wisselen, helpt hierbij ook niet: ze bouwen geen sociaal netwerk van collega’s op dat juist veel energie kan geven. Reden genoeg om als werkgever ook hierop je aandacht te richten.

Schema: HR-trends in het voorkomen van verzuim voor 2024

Trend

Beschrijving

Tekort aan mensen blijft

Krapte op de arbeidsmarkt blijft bestaan, wat druk legt op het vinden van geschikt personeel en het belang van verzuimpreventie onderstreept.

De AI-revolutie zet door

Integratie van AI in werkprocessen neemt toe, wat zowel ontlasting als nieuwe uitdagingen voor werknemers en werkgevers met zich meebrengt.

Verandering in leiderschap door digitalisering

Leidinggevenden moeten zich aanpassen aan hybride en digitale werkomgevingen om effectieve verbinding en cultuur te behouden.

Zingeving wordt belangrijker

Medewerkers zoeken meer naar zinvol werk dat aansluit bij hun waarden; organisaties moeten hierop inspelen om aantrekkelijk te blijven.

Toename psychische vermoeidheid

Door veranderende werkmethoden en minder sociale interactie neemt stress en psychische vermoeidheid toe; welzijn op het werk krijgt prioriteit.


HANDIGE HR-TOOLS VOOR 2024: Bekijk hier het overzicht

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?