34 oplossingen: werkgevers richten zich vooral op behoud van personeel

Zes van de tien werkgevers heeft last van de krapte op de arbeidsmarkt. Omdat nieuw personeel vinden daardoor erg lastig is, spant driekwart zich extra in om personeel voor de organisatie te behouden. Om werkgevers een handje te helpen, heeft uitvoeringsorganisatie UWV 34 oplossingen uitgewerkt waarmee zij de krapte op de arbeidsmarkt te lijf kunnen gaan.

Uit een recent onderzoek van UWV onder ruim 4000 werkgevers blijkt dat maar liefst 60% last heeft van de krapte op de arbeidsmarkt. Deze werkgevers zetten vooral in op het behoud van personeel (76%), passen hun wervingsstrategieën aan (69%) en zijn eerder geneigd om kandidaten aan te nemen die nog opgeleid moeten worden (68%).

Krapte blijft groot, dus houd personeel binnenboord
Hoewel de spanning op de arbeidsmarkt iets lijkt af te nemen, blijft de krapte groot. Een derde van de werkgevers ervaart veel last van de krapte, terwijl 27% hier redelijk wat hinder van ondervindt. Met name werkgevers in de sectoren onderwijs, zorg en bouw hebben te kampen met de krapte (respectievelijk 44%, 42% en 41%).

Erica Maurits, arbeidsmarktadviseur bij het UWV, benadrukt het belang van personeelsbehoud in een krappe arbeidsmarkt: "Het is voor werknemers gemakkelijker om over te stappen naar een andere werkgever. Drie op de tien werkgevers ervaren uitstroom van personeel als een probleem en de verwachting is dat personeelsbehoud in 2024 niet makkelijker zal worden."

34 oplossingen voor arbeidskrapte
Om personeelsuitstroom te voorkomen, nemen bijna 4 op de 10 werkgevers extra maatregelen, zoals het verbeteren van de werksfeer en sociale contacten, het verhogen van de financiële beloning en het voeren van meer individuele gesprekken met medewerkers.

Uitvoeringsorganisatie UWV merkt dat werkgevers graag iets willen doen om vacatures toch vervuld te krijgen. UWV bundelde daarom eigen ervaringen met kennis vanuit sectoren, onderzoeken en ervaringen van werkgevers zelf. Dit heeft geresulteerd in een selectie van 34 oplossingen die werkgevers kunnen gebruiken om personeelstekorten tegen te gaan of te verminderen, verdeeld over een drietal strategieën: nieuw talent aanboren, het werk anders organiseren en het binden en boeien van personeel.

Dit kunnen werkgevers doe aan arbeidskrapte

Nieuw talent aanboren

Als de perfect passende kandidaat niet direct te vinden is, loont het om anders te kijken naar het talent dat nog wél beschikbaar is. Zo kunnen werkgevers bijvoorbeeld meer kandidaten in beeld krijgen door:

 • Mensen laagdrempelig te laten kennismaken met de organisatie.
 • Studenten stage te laten lopen.
 • Harde functie-eisen los te laten en in plaats daarvan te kijken naar vaardigheden.
 • Extra begeleiding of scholing te bieden.

Werkgevers kunnen zich ook richten op groepen waar nog niet eerder aan gedacht was, zoals:

 • Statushouders
 • Gepensioneerden
 • Mensen met een arbeidsbeperking
 • Mensen uit het buitenland

Werk anders organiseren

Door het werk soms net wat anders te organiseren kan het werk alsnog worden gedaan, zonder dat er nieuw personeel geworven hoeft te worden.

 • Schuif met taken en creëer nieuwe functies.
 • Schrap taken die niet noodzakelijk zijn.
 • Kijk of er werknemers zijn die meer uren kunnen werken.
 • Maak deeltijdwerk mogelijk voor mensen die niet fulltime willen werken.
 • Maak duobanen (2 mensen in 1 functie) of combinatiebanen (voor mensen met meerdere banen) mogelijk.

Medewerkers binden en boeien

Het behouden van personeel is belangrijk. Door het werk aantrekkelijker te maken zijn werknemers eerder bereid om te blijven. Tevreden werknemers zijn goede ambassadeurs voor de organisatie. Het binden en boeien van werknemers kan bijvoorbeeld door aandacht te geven aan de volgende punten:

 • Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en faciliteiten.
 • Een zorgvuldig inwerktraject.
 • Mogelijkheden voor ontwikkeling en groei.
 • Een vitaliteitsplan om te blijven doorwerken tot aan het pensioen.
 • Inspraak in bijvoorbeeld roosters.
 • Ondersteuning bij bijvoorbeeld geldzorgen.

Een uitgebreide toelichting op deze punten leest u hier (PDF)


MIS NIKS MEER: Schrijf je hier in voor de gratis HR-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?