Tips: Werkgevers laten harde functie-eisen nu vallen, selecteren meer op competenties

Het wordt voor werkgevers steeds lastiger om vacatures te vervullen. Daarom hebben 7 van de tien werkgevers al sollicitanten aangenomen die niet helemaal voldoen aan de gevraagde functie-eisen. Werkgevers nemen kandidaten in dienst zonder de gevraagde relevante werkervaring. Ook het juiste diploma vinden werkgevers niet meer zo interessant. Ze vinden het nu belangrijker dat sollicitanten de juiste vaardigheden en vakkennis hebben voor de openstaande functie.

Dit blijkt uit het UWV-werkgeversonderzoek. Werkgevers blijken in de praktijk al breder te kijken naar kandidaten: in het onderzoek vertellen ze dat zij steeds vaker hun functie-eisen bijstellen door de krapte op de arbeidsmarkt.

Juiste vaardigheden zijn nu het belangrijkst
Vrijwel alle werkgevers geven in het werkgeversonderzoek aan dat zij het belangrijk vinden dat de sollicitant beschikt over de juiste vaardigheden, zoals bijvoorbeeld servicegerichtheid of digitale vaardigheden. De sollicitant moet naast de juiste vaardigheden volgens 61% van de werkgevers ook beschikken over specifieke vakkennis. Relevante werkervaring (38%) en het beschikken over de juiste diploma’s en certificaten (41%) wordt daarentegen door een kleinere groep werkgevers belangrijk gevonden.

Arbeidsmarktadviseur Jena de Wit verwacht dat werkgevers in de toekomst vaker water bij de wijn zullen moeten doen als het gaat om functie-eisen. ‘We horen al langer geluiden dat werkgevers steeds meer belang hechten aan vaardigheden en vakkennis ten opzichte van diploma’s of certificaten. Het zal steeds moeilijker worden om kandidaten te vinden die helemaal of zelfs grotendeels aansluiten op de functie.’

TIPS: Selecteren op competenties met de STAR-methodiek

Een handig hulpmiddel om te selecteren op competenties is het 'criteriumgericht interviewen' met de STAR-methodiek. Daarbij worden kandidaten bevraagd op basis van eerder opgedane eigen ervaringen. Dit werkt veel beter dan mensen een denkbeeldig probleem op te laten lossen (de beruchte 'wat-zou-je-doen-vraag' die eigenlijk alleen maar inzicht geeft in de fantasie van de sollicitant).

De STAR-methodiek werkt (in het kort) als volgt:

S: De kandidaat wordt een herkenbare (probleem)situatie voorgelegd op basis van de eigen ervaring.

T: Vervolgens wordt gevraagd welke taak de kandidaat had in die situatie.

A: De kandidaat geeft aan welke actie hij/zij heeft ondernomen om de probleemsituatie op te lossen.

R: Vervolgens vertelt de kandidaat over het bereikte resultaat.

De selecteurs doorlopen de volgende stappen in het selectieproces:

Waarnemen: kijken en luisteren naar de kandidaat

Aantekeningen maken: opschrijven wat ze zien en horen 

Classificeren: indelen naar competenties

Score geven: waarde toekennen aan het geobserveerde gedrag

Evalueren: bevindingen bespreken met medebeoordelaars

Rapporteren: achteraf verslag uitbrengen aan kandidaten en management. 

Een goed hulpmiddel hierbij is de scoringslijst competenties voor selectiegesprekken.

Tip: In de competentiecalculator van HR Tools & Extra's krijgt u verschillende kant-en-klare vragen per competentie aangereikt die volgens de STAR-methodiek zijn opgesteld.

Anders kijken naar sollicitanten
Het wordt nu voor werkgevers steeds lastiger om vacatures te vervullen. Zo geven de werkgevers in het werkgeversonderzoek aan dat het voor ruim de helft van de ontstane vacatures moeilijk is om geschikte kandidaten te vinden. Dit dwingt werkgevers om sollicitanten aan te nemen die niet helemaal voldoen aan de gevraagde functie-eisen. Dit zou het grote aandeel werkgevers kunnen verklaren dat de afgelopen twee jaar sollicitanten heeft aangenomen die niet beschikten over de gewenste vaardigheden, vakkennis, diploma’s of certificaten of werkervaring.

Werkgevers geven aan vooral relevante werkervaring los te laten als functie-eis. Ruim de helft van de werkgevers (56%) hebben dit gedaan met kandidaten die niet beschikken over de gevraagde relevante werkervaring. Vooral werkgevers binnen het openbaar bestuur, de bouw en de detail- en autohandel nemen vaker kandidaten aan die niet de gevraagde werkervaring hebben.

Leren op de werkvloer
Wanneer een werkgever een sollicitant heeft aangenomen die nog niet beschikt over de juiste ervaring, vaardigheden, diploma’s of vakkennis, zet de werkgever vooral het leren op de werkvloer in om de sollicitant het vak te laten leren. 93% van de ondervraagde werkgevers geeft aan deze methode in te zetten.

Verder laat 53% van de werkgevers de sollicitant een opleiding, cursus of training volgen om de benodigde kennis en vaardigheden aan te leren. Ook geeft 21% van de werkgevers aan dat zij het takenpakket aanpassen, zodat zij toch iemand kunnen aannemen op de functie.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?