Werkgevers verwachten dat functies de komende vijf jaar ingrijpend veranderen

Een derde van de werkgevers denkt dat de komende vijf jaar nieuwe banen ontstaan door technologische ontwikkelingen, zoals digitalisering, automatisering en robotisering. Zij verwachten dat verschillende functies daardoor ook sterk zullen veranderen. Het is voor medewerkers daarom heel belangrijk dat zij zich blijven ontwikkelen en meebewegen met de veranderingen in hun vakgebied.

Dit blijkt uit werkgeversonderzoek van UWV naar de impact van technologische ontwikkelingen op de werkgelegenheid. Het onderzoek brengt de verwachtingen en ervaringen van werkgevers zelf in beeld.

Nieuwe functies door nieuwe technologie
Door de technologische ontwikkelingen zullen nieuwe functies ontstaan, verwacht 30% van de werkgevers. Grote werkgevers denken dat vaker (51%) dan kleine (29%) en middelgrote werkgevers (36%). Ook zijn er verschillen te zien tussen sectoren. Werkgevers in de sector informatie & communicatie verwachten relatief vaak (69%) dat er nieuwe banen zullen bijkomen. Ook werkgevers in het openbaar bestuur (zoals rijksoverheid, provincies en gemeenten) en werkgevers in de industrie denken vaker dan gemiddeld dat er de komende jaren nieuwe banen zullen ontstaan als gevolg van technologische ontwikkelingen.

Naast de werkgevers die nieuwe banen verwachten door technologische ontwikkelingen, verwacht 1 op de 10 werkgevers dat er banen gaan verdwijnen. Van de grote werkgevers heeft 30% deze verwachting. Werkgevers in het openbaar bestuur verwachten vaker dat technologische ontwikkelingen zullen leiden tot banenverlies (29%). Werkgevers in de sectoren onderwijs, gezondheids- & welzijnszorg en de bouwnijverheid verwachten het minst vaak dat de komende jaren door digitalisering, automatisering of robotisering banen zullen verdwijnen.

Robot gaat taken overnemen van mensen
Drie op de tien werkgevers verwachten dat taken die nu door mensen worden uitgevoerd, in de toekomst (deels) worden overgenomen door machines, computers en robots. Hierdoor verdwijnen er taken binnen functies, veranderen taken en worden mogelijk andere vaardigheden gevraagd.

Werkgevers in het openbaar bestuur denken vaker (55%) dan werkgevers in andere sectoren dat functies sterk gaan veranderen als gevolg van technologische ontwikkelingen. Ook werkgevers in het onderwijs verwachten vaker dan gemiddeld dat functies de komende vijf jaar door technologische ontwikkelingen sterk zullen veranderen. De digitalisering van het onderwijs, waaronder digitale lesmiddelen en afstandsonderwijs, is versneld door de coronacrisis.

Blijven investeren in ontwikkeling werknemers
In deze krappe arbeidsmarkt is de hulp van computers en software van harte welkom. Maar werkgevers moeten daarvoor wel blijven investeren in hun personeel. Ze moeten hun werknemers meenemen in de ontwikkelingen zodat zij zoveel mogelijk ingezet kunnen worden op nieuwe functies of in een functie waar het werk verandert door technologische ontwikkelingen.

Werknemers kunnen hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten door zich te blijven ontwikkelen, zodat hun vaardigheden en kennis in de toekomst blijven aansluiten bij de arbeidsmarkt. 

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?