Werkgevers bezorgd over baankeuze jongeren in krappe arbeidsmarkt

Ruim tweederde van de werkgevers vindt dat jongeren beter geïnformeerd moeten worden over lange termijn baanvoorspellingen. Want werkgevers zijn bang dat potentiële werknemers hun talenten verspillen aan nutteloze 'bullshit-banen' die geen daadwerkelijke bijdrage leveren aan de maatschappij. De vele berichten over de krappe arbeidsmarkt, zouden jongeren ook kunnen verleiden om hun studie niet af te maken, om zonder voldoende startkwalificaties de arbeidsmarkt op te gaan, vrezen werkgevers.

Dat zijn conclusies uit recent onderzoek van Pro Contact,  dat diensten verleent aan bedrijven die hun recruitmentproces willen uitbesteden. Het onderzoek is uitgevoerd onder meer dan 300 Nederlandse ondernemers en managers.

Zorgen om berichten over arbeidskrapte
Werkgevers hopen niet dat jongeren op de arbeidsmarkt gaan solliciteren naar onzinnige 'bullshit-banen', die nauwelijks bijdragen aan de maatschappij. Verder vreest een derde van de werkgevers dat de media-aandacht voor arbeidskrapte jongeren beïnvloedt om niet verder te leren.

De suggestie wordt namelijk gewekt dat banen toch wel voor het oprapen liggen, wat hun motivatie om door te leren kan verminderen. Dit fenomeen is zorgwekkend gezien de voorspellingen dat de arbeidskrapte de komende jaren juist zal toenemen. Jongeren spelen een cruciale rol in het bedrijfsleven en hun keuzes hebben directe impact op de toekomst van verschillende sectoren.

Personeelstekort wordt iets kleiner
Hoewel de zorgen over de toekomstkeuzes van jongeren toenemen, is er wel een lichte afname in het algemene personeelstekort. Waar twee jaar geleden 67 procent van de organisaties een zeer nijpend tekort ervaarde, is dit percentage nu gedaald naar 42 procent. Bovendien geeft bijna een kwart (23%) van de bedrijven aan dat de problematiek rondom de arbeidsmarkt hun organisatie minder raakt dan een jaar geleden.

Ondanks deze positieve ontwikkelingen is het personeelstekort nog steeds een belangrijke oorzaak van omzetverlies bij 22 procent van de bedrijven, een verbetering ten opzichte van twee jaar geleden toen dit percentage op 42 procent lag.

In sommige sectoren is de nood hoog
Noud Baijens, oprichter en eigenaar van Pro Contact, benadrukt de ernst van de situatie: "Dit onderzoek toont aan dat de paniek rondom de arbeidsmarktkrapte iets afneemt, maar dat de zorgen nog niet volledig verdwenen zijn. Werkgevers vinden het vooral zorgwekkend hoe jongeren hun toekomstkeuzes maken. Sectoren als de zorg, techniek en onderwijs luiden al langer de noodklok. Deze sectoren worden door jongeren als minder ‘sexy’ gezien en zijn de dupe van de toenemende bullshit-banen."

Baijens benadrukt het belang van overheidsingrijpen: "We moeten voorkomen dat er een kloof ontstaat waar jongeren alleen nog maar op zoek zijn naar bullshit-banen, waardoor vacatures in de essentiële sectoren straks onvervuld blijven. Hier ligt ook een cruciale rol voor de overheid: verhoog de lonen en maak de banen die zo belangrijk zijn voor de maatschappij aantrekkelijk."

Rol voor HR-adviseurs
Voor HR-adviseurs ligt hier een belangrijke taak. Het is van essentieel belang dat jongeren goed worden voorgelicht over de arbeidsmarkt en de waarde van verschillende beroepen. Daarnaast kunnen HR-professionals bedrijven ondersteunen bij het aantrekkelijker maken van functies in de cruciale sectoren door middel van strategische beloningsstructuren en loopbaanontwikkeling.

Zo kunnen HR-adviseurs een actieve rol spelen in het tegengaan van de verspreiding van 'bullshit-banen' en bijdragen aan een duurzame en evenwichtige arbeidsmarkt.
Onderstaande tabel biedt een overzicht van de belangrijkste bevindingen en kan HR-adviseurs helpen bij het ontwikkelen van strategieën om de huidige en toekomstige uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Bevinding

Details

Talentverspilling aan 'bullshit-banen'

65% van de werkgevers vindt dat jongeren beter geïnformeerd moeten worden om te voorkomen dat ze hun talent verspillen aan zinloze banen.

Invloed van media op opleidingskeuze

33% van de werkgevers vreest dat media-aandacht voor arbeidskrapte jongeren ontmoedigt om verder te leren, met de suggestie dat banen altijd beschikbaar zullen zijn.

Lichte afname personeelstekort

Personeelstekort wordt nog altijd als zeer nijpend ervaren door 42% van de organisaties, een daling van 67% twee jaar geleden.

Impact op omzet

Bij 22% van de bedrijven veroorzaakt het personeelstekort nog steeds omzetverlies, wat minder is dan de 42% van twee jaar geleden.

Cruciale sectoren onder druk

Sectoren zoals zorg, techniek en onderwijs worden minder aantrekkelijk gevonden door jongeren, waardoor deze sectoren moeilijker vacatures kunnen vervullen.

Rol van de overheid

Verhoging van lonen en aantrekkelijker maken van cruciale banen wordt gezien als noodzakelijke overheidsmaatregelen om de kloof te dichten.

Strategieën voor HR-adviseurs

Belangrijk om jongeren goed voor te lichten over arbeidsmarktperspectieven en de waarde van verschillende beroepen. Daarnaast kunnen HR-professionals helpen bij het ontwikkelen van strategische beloningsstructuren en loopbaanontwikkeling om functies in cruciale sectoren aantrekkelijker te maken.


MIS NIKS MEER: Schrijf je hier in voor de gratis HR-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?