Ruim 8 procent meer loon in nieuwe cao’s, maar stijging vlakt af

Aangejaagd door de inflatie, raakt de arbeidsmarkt overspoeld door een ware loongolf. Want het lukt de vakbonden nog steeds om aan de cao-tafels zeer forse loonafspraken te maken van gemiddeld 8,2 procent in juni 2023. Waren daar eerst nog stakingen voor nodig, nu lijken werkgevers zich neer te leggen bij de looneis van de vakbonden. Want de arbeidsmarkt is krap en hun personeel laat in de dagelijkse omgang ook merken dat hoger loon nodig is om rond te komen. Werkgevers trekken daarom de portemonnee om hun medewerkers te binden.

Wie personeel wil behouden, of op zoek is naar nieuw personeel, moet op de hoogte blijven van de recente ontwikkelingen in loonafspraken en arbeidsvoorwaarden. In juni 2023 zijn door werkgeversorganisatie AWVN nieuwe cijfers vrijgegeven over de loonafspraken die in cao's zijn gemaakt. Wat daarbij direct opvalt, zijn de forse loonafspraken van gemiddeld 8,2 procent.
cao-seizoen-juni 23.webpHogere lonen, maar stijging vlakt af
De loonafspraken laten een opvallend patroon zien. Hoewel het percentage van loonstijging erg hoog blijft, heeft de opwaartse trend in juni niet verder doorgezet. De komende maanden zullen bepalen of deze stabilisatie aanhoudt of dat er opnieuw sprake zal zijn van stijgingen. De inflatie daalt de laatste maanden wel, maar vakbonden willen in nieuwe cao’s nog steeds de prijsstijgingen van het afgelopen jaar ‘goedmaken’.

Er zijn veel verschillende factoren die de loonafspraken naast de inflatie kunnen beïnvloeden, zoals de economische ontwikkeling, arbeidsmarktcondities en faillissementen met ontslagen. Deze factoren kunnen tegenstrijdige signalen geven, waardoor het moeilijk is om exacte voorspellingen te doen over de loonontwikkeling.

ONTWIKKELINGEN ARBEIDSVOORWAARDEN IN CAO’S

Stabiliteit in Loonafspraken: In juni 2023 zijn de nieuwe loonafspraken uitgekomen op een gemiddeld percentage van 8,2%. Opvallend is dat dit hetzelfde percentage is als in mei van hetzelfde jaar. Dit duidt op een stabilisatie van de loonafspraken na een 16 maanden durende opwaartse trend.

Nog onzekerheid over trends: Hoewel de loonafspraken in juni stabiel zijn gebleven, is het nog onduidelijk of deze stabilisatie een keerpunt markeert na een periode van stijging. De komende maanden zullen bepalend zijn om te zien of de trend wordt voortgezet of doorbroken.

Definitieve cijfers: Het definitieve maandcijfer over juni is iets lager dan het voorlopige cijfer dat eerder werd genoemd. Werkgevers moeten rekening houden met het belang van het volgen van officiële en definitieve gegevens om goed geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen.

Aantal cao-akkoorden en werknemers: In juni werden 39 cao-akkoorden afgesloten, die betrekking hadden op 960.000 werknemers. Hoewel het aantal akkoorden iets lager was dan normaal, hebben enkele grote cao's, vooral in het onderwijs, geleid tot een hoog aantal werknemers met een cao.

Gemiddelde loonafspraak voor 2023: Het gemiddelde percentage van alle loonafspraken voor de voorgaande maanden van 2023, is momenteel vastgesteld op 7,5%. Dit geeft werkgevers een inzicht in wat werknemers in de komende 12 maanden aan loonsverhogingen kunnen verwachten.


MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 452 exclusieve vakartikelen en 281 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?