Arbeidsmarkt op een keerpunt? Mogelijke oplossingen voor de toekomst

Ondanks een krimpende economie blijft de arbeidsmarkt krap en de vraag naar personeel opvallend hoog. Maar we zitten op een keerpunt, want de krapte wordt niet meer groter. Ook neemt de intensiteit af waarmee mensen door recruiters benaderd worden voor ander werk. De arbeidsproductiviteit zal omhoog moeten in Nederland, waardoor de politiek voor lastige keuzes komt te staan.

Dit zijn gegevens uit recent onderzoek van Intelligence Group onder 4 duizend personen, gehouden in het laatste kwartaal van afgelopen jaar.

Arbeidsmarkt blijft krap, maar stabiliseert
Uit het onderzoek blijkt dat de krapte op de arbeidsmarkt aanhoudt, maar niet verder toeneemt. Er is een lichte stijging in arbeidsmarktactiviteit, terwijl het aantal mensen dat nieuw werk vindt, afvlakt.

Interessant is dat de sourcingsdruk – de mate waarin mensen benaderd worden voor nieuw werk – voor het eerst in drieënhalf jaar niet is toegenomen. De verwachte zoekduur naar een baan stabiliseert ook, met een gemiddelde van drie maanden.

Cijfers op een Rij

  • Actief arbeidsmarktaanbod: 1,06 miljoen personen, een toename van 41.000 ten opzichte van het vorige kwartaal.
  • Baanwisselingen: 1,85 miljoen personen, geen groei vergeleken met het vorige kwartaal.
  • Sourcingsdruk: 41,6%, geen toename.
  • Verwachte zoekduur: Stabiel op 3 maanden.

De arbeidsproductiviteit moet omhoog
Een voor de hand liggende oplossing voor de arbeidskrapte ligt bij het verhogen van de arbeidsproductiviteit. De Nederlandse economie kampt echter met een langdurig probleem in dit opzicht. En ook nu krimpt de economie, terwijl de vraag naar personeel hoog blijft. Dat duidt erop dat de arbeidsproductiviteit daalt in Nederland: we doen hetzelfde werk, maar met meer mensen.

Geert-Jan Waasdorp CEO van Intelligence Group wijst er op dat schaarste op arbeidsmarkt ook komt doordat het juiste talent en de juiste skills niet aanwezig zijn voor de juiste baan, sector of werkgever. “Gevolg is verloop, een hoog ziekteverzuim en een lage motivatie, wat allemaal een extra negatief effect heeft op de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit”, aldus Waasdorp.

Mogelijke oplossingen voor arbeidsmarktkrapte
Om de vraag naar personeel op te lossen, zouden mensen langere werkweken moeten maken en later met pensioen moeten gaan. Maar daar lijkt in de praktijk weinig bereidheid voor. Mensen willen misschien wel meer werken als dat netto meer oplevert. Dan zou de politiek ook moeten overwegen om hybride arbeidsvormen in te voeren (een combinatie van werknemer en zelfstandig ondernemer/zzp’er), maar dat maakt nu weinig kans.

Een andere optie is door arbeid te ‘importeren’ (immigratie), maar los van de politieke en sociaal-maatschappelijke discussie, is dat op lange termijn ook geen structurele oplossing. Het verder verhogen van de pensioenleeftijd naar bijvoorbeeld 70 jaar kan daarentegen wel voor duurzaam extra aanbod zorgen. Dit zal echter ook op veel politieke weerstand stuiten, nog afgezien van de bereidheid van mensen of zij nog langer willen doorwerken.

MIS NIKS MEER: Schrijf je hier in voor de gratis HR-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?