Modellen en checklisten

Circa honderd handige HR-modellen en -checklisten, kunt u vinden in dit onderdeel. Bijvoorbeeld een Beoordelingsformulier, de Scoringslijst Competenties, een Sollicitatieformulier, maar ook Arbeidsovereenkomsten, een Verbeterplan Personeelsbeleid en natuurlijk het Model Personeelshandboek.

Alle downloads over ‘modellen en checklisten’