Zomerse temperaturen: Wanneer is het eigenlijk te warm om te werken?

Als je vrij bent is het nog wel fijn wanneer de zon uitbundig schijnt. Maar op je werk kan het dan zo warm en vochtig zijn, dat het tempo flink omlaag gaat. Maar hoe warm mag het eigenlijk zijn op het werk? Hoewel het steeds warmer wordt en we in Nederland alles graag tot achter de komma regelen, zijn er nog steeds geen wettelijke grenswaarden over hitte op de werkplek. Wel zijn indicaties te geven over hoe warm het mag zijn, voordat hittestress toeslaat.

Het is deze dagen zonnig en (zeer) warm. Voor werk in kantoren en kleine werklokalen bestaan er alleen algemene regels om te bepalen of de temperatuur niet te hoog is voor de werkzaamheden die worden verricht. Zo is in de Arbowet vastgelegd dat de werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Maar over de exacte temperatuur op het werk is daarin verder niets geregeld.

Daarvoor moeten we zoeken in het Arbeidsomstandighedenbesluit, hoofdstuk 6 over Fysische factoren. Hieronder is weergegeven wat daar in grote lijnen is vastgelegd.  

HOOFDLIJNEN ARBOBESLUIT OVER DE TEMPERATUUR OP HET WERK

6.1: Temperatuur
De temperatuur op de arbeidsplaats mag geen schade toebrengen aan de gezondheid van werknemers. Daarbij moet wel in acht worden genomen of er sprake is van (zware) fysieke arbeid of van lichter (bijvoobeeld) zittend werk.

Als de temperatuur teveel oploopt en gezondheidsschade dreigt, moet de werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Als die geen voldoende verkoeling bieden, moet de arbeidsduur worden verkort of moet het werk worden afgewisseld tussen warmere en koelere ruimtes.

6.2 Luchtverversing
De werkgever moet zorgen dat een goed werkende luchtverversingsinstallatie paraat is die zorgt voor schone, frisse lucht. Maar hier is niets geregeld over de temperatuur van de frisse lucht.

Ondanks de heter wordende zomers, zijn er dus geen duidelijke regels vastgelegd in de wet. Want voor hitte op de werkplek bestaan geen officiële grenswaarden, meldt ook het Arboportaal van het ministerie van SZW.

Opvallend is daarbij dat het ministerie op het eigen Arboportaal vaak verwijst naar informatie van vakbond FNV. Kennelijk is het dus de bedoeling dat werknemers en werkgevers op basis van die informatie het gesprek aangaan over de arbeidsomstandigheden bij hitte op de werkplek.

Risicogroepen op het werk
Mensen met bepaalde beroepen lopen extra risico bij warmte. Bijvoorbeeld op werkplekken waar het altijd al warm is, zoals in bakkerijen, of bij productiewerk in de papier-, staal- en of glasindustrie. Verder lopen mensen risico die buiten werken tijdens hitte en straling van de zon, zoals bouwvakkers, medewerkers in de tuinbouw, de groenvoorziening en de gemeentereiniging.

Overigens kan het bij werknemers thuis ook erg warm worden, zodat zij wellicht beter naar het werk kunnen komen als het daar koeler is. Wijs thuiswerkende werknemers op die mogelijkheid.

Verder zijn er werknemers met persoonlijke risicofactoren, zoals:

 • Zwangere werknemers
 • Werknemers die een erg laag of hoog gewicht hebben
 • Mensen met hart- en vaatziekten, zoals hoge bloeddruk
 • Werknemers met diabetes
 • Bij astmatische klachten, zeker als de hitte gepaard gaat met smog

Probleem hierbij is dat u als werkgever geen medische informatie mag verwerken en dus geen toegesneden maatregelen kunt nemen, tenzij u daarover adviezen krijgt van de bedrijfsarts of arbodienst.

Wanneer is het te warm op het werk?

 • In de zomer is de ideale temperatuur tussen de 23 en 26˚C.
 • Bij temperaturen boven de 26˚C is er sprake van een extra lichamelijke belasting en moeten maatregelen worden overwogen
 • Voor licht fysiek kantoorwerk geldt een maximum van 28˚C
 • Voor intensief lichamelijk inspannend werk geldt een maximum van 26˚C, maar dan moet er wel een duidelijk voelbare luchtstroom zijn. Zonder voelbare luchtstroom mag het niet warmer zijn dan 25˚C.
 • Voor zeer lichamelijk inspannend werk geldt een maximum van 25˚C, mits er een voelbare luchtstroom is. Anders mag het niet warmer dan 23˚C zijn.

Rekening houden met meer factoren
Niet alleen de omgevingstemperatuur bepaalt of we het warm hebben, maar ook:

 • de relatieve luchtvochtigheid,
 • de luchtsnelheid,
 • de warmtestraling,
 • de kleding en
 • de fysieke inspanning.

Hoe hoger de relatieve luchtvochtigheid, hoe minder makkelijk ons zweet verdampt, waardoor de koelende werking van het verdampen tekortschiet. Maar ook de mate van inspanning is bepalend. Zo zal iemand met een zittend beroep het minder snel warm krijgen dan iemand die zware lichamelijke arbeid verricht. Op de website van RIVM  staan maatregelen die we kunnen nemen bij aanhoudende hitte. Daar ziet u ook wat hittestress is en hoe u daar iets aan kunt doen. 

Oordeel van deskundige is nodig
Doordat al deze factoren een rol spelen is het lastig vooraf vast te stellen onder welke omstandigheden de gezondheid van de werknemer schade kan oplopen.

Een hulpmiddel hierbij kan zijn de handige Werkklimaat-app, die altijd bij de hand kan zijn op iedere werkplek.

 

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?