Personeelsnet

Werknemers accepteren lager loon voor baanbehoud en solidariteit

Wanneer het niet goed gaat met het bedrijf, zijn medewerkers bereid om mee te denken over loonmaatregelen. Vanwege de coronacrisis willen werknemers best solidair zijn met hun werkgever, maar zeker ook met hun collega’s. Vier op de tien is bereid een flinke salarisverlaging te accepteren, maar het loonoffer moet wel tijdelijk zijn en mag niet te lang duren.

Dit blijkt uit het onderzoek Workforce View van HR- en salarisdienstverlener ADP, waarvoor wereldwijd 11.000 werknemers zijn bevraagd.

Loonoffer kan als dat banen redt
In het onderzoek geven medewerkers aan welke maatregelen zij acceptabel vinden om banen te redden. Bijvoorbeeld lager loon, uitstel van loonbetaling, ontslag of helemaal geen maatregelen. Wereldwijd gezien blijkt er zeker de nodige bereidheid: 38% vindt een salarisverlaging acceptabel, 32% vindt dit van een uitstel van salarisbetaling. Beëindiging van de arbeidsrelatie is met 8% nauwelijks populair. Van de respondenten is 32% niet bereid om enige maatregel te accepteren.

Volgens Martijn Brand, algemeen directeur van ADP Nederland, laten de cijfers zien dat er zeker de nodige bereidheid is onder medewerkers om mee te denken met hun werkgever: “De coronacrisis raakt ons allemaal en dat besef is ook bij iedereen aanwezig. De resultaten laten zien dat we solidair zijn met onze werkgever, maar zeker ook met onze collega’s. Uiteraard zal ook meespelen dat niemand graag zijn baan verliest, wat in sommige sectoren een reëel risico is."

Maatregelen moeten behapbaar zijn
De mate waarin medewerkers bereid zijn een maatregel te accepteren om banen binnen de eigen organisatie te redden, varieert. Van de respondenten die een salarisverlaging zouden accepteren, is 40% bereid een verlaging van 10% of minder te accepteren. Nog eens 34% zou een verlaging van 11-20% acceptabel vinden. En 18% vindt ook een verlaging van 21-30% nog te doen.

Als gekeken wordt naar de bereidheid om het salaris later te ontvangen, dan is van de medewerkers die aangaven dit acceptabel te vinden 13% hiertoe bereid als de duur van het uitstel minder dan een maand is. Twee op de vijf vinden 1-2 maanden uitstel acceptabel, 28% vindt dit van 2-3 maanden. Brand: “Bij het uitstel van salarisbetaling zien we dat daar wat meer bereidheid zit bij medewerkers. Een verklaring hiervoor kan zijn dat zij weten dat ze met hun spaargeld wel enige maanden vooruit kunnen en tegelijkertijd weten dat ze daarna alsnog hun salaris krijgen."

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?