Personeelsnet.nl maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Balk sluiten

HR-Tools & Extra's

Praktische HRM-informatie voor managers en P&O-ers

HR-Tools & Extra's, voor praktische HR-professionals zoals u

Tools & Extra's biedt abonnees de helpende hand met HR-vakinformatie, HR-modellen, checklists en formulieren voor personeelszaken, HR-documenten en HR-tools. Wilt u ook onbeperkt toegang tot meer dan 200 actuele en praktijkgerichte HR instrumenten? Neem dan een abonnement en bespaar hierdoor tijd en geld.

Nu incl. 2 collega's voor maar € 198 per jaar!

Ja ik neem een abonnement

HR Tools & Extra's klaar voor 2017

Vakkennis

HR Tools & Extra’s van Personeelsnet is eind 2016 bijgewerkt en aangepast aan de nieuwe regels van 2017. Hier ziet u wat er nieuw is.

Model personeelshandboek 2017

Model

Stel zelf het handboek personeel van uw organisatie samen met dit kant en klare model. De inhoud van het handboek personeel kunt u hier downloaden en aanpassen aan de wensen van uw organisatie.

P&O-jaarkalender 2017

Model

Maak plannen voor de HR-afdeling met deze handige P&O-jaarkalender. De jaarkalender geeft belangrijke wijzigingen in de regelgeving weer, en kan als basis dienen voor uw eigen jaarplanning.


Dit zijn de wijzigingen voor HR in 2017

Vakkennis

Ondanks dat er volgend jaar verkiezingen zijn, heeft het kabinet nog volop plannen die gevolgen hebben voor het werk van HR-professionals. HR Tools & Extra's geeft hier een bijgewerkt overzicht van de belangrijkste veranderingen in het HR-vakgebied voor 2017.


Voorbeeld Min/Max-contract - model contract

Model

In het min/max-contract spreekt u minimaal te werken uren af met de oproepkracht, die u altijd moet uitbetalen. Nadere uitleg en een model contract vindt u hier.


Model Klokkenluidersregeling (vanaf 50 werkenden)

Model

Op 1 juli 2016 is de Wet huis voor klokkenluiders (Wet HvK) in werking getreden. Bedrijven waar meer dan 50 mensen werken, moeten daarvoor een interne meldregeling hebben.


Wijzigingen Arbowet 2017 per 1 juli 2017

Vakkennis

Vanaf juli 2017 wordt de Arbowet gewijzigd, waarin vooral nieuwe verplichtingen staan over de bedrijfsgezondheidszorg en de positie van de preventiemedewerker en bedrijfsarts. De wet heeft gevolgen voor Arbocontracten en RI&E’s, maar u krijgt een jaar de tijd om die te wijzigen.


Lagere loonkosten met LIV

Vakkennis

Wie vanaf 2017 een langdurig werkloze aanneemt, of iemand met een arbeidsbeperking, kan door de regeling voor Lage Inkomensvoordeel (LIV) profiteren van lage loonkosten.


Model flexibele schil personeel bepalen

Model

De ideale omvang van de flexibele schil is voor iedere organisatie anders. Aan de hand van de vragen in dit model kunt u zelf de optimale omvang van de flexibele schil bepalen.


Model HR-beleid en de flexibele schil

Model

HR-beleid is gericht op personeelsleden en heeft nu nog weinig te bieden aan flexwerkers. Toch zijn er wel mogelijkheden om flexwerkers te ‘binden’ met HR-instrumenten.


Calamiteitenregeling vervangt WTV en vorstregeling

Vakkennis

De regels voor tijdelijke WW bij extreme weersomstandigheden en buitengewone omstandigheden, worden aangepast. Twee afzonderlijke regelingen worden samengevoegd in de Calamiteitenregeling.


Flexibele schil: voor- en nadelen

Checklist

De flexibele schil geeft ruimte om pieken en dalen op te vangen, of wanneer er bijzondere expertise nodig is. Maar er zijn ook nadelen. Hier vindt u een overzicht van de voors en tegens van de flexibele schil.


Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Vakkennis

Sinds 1 januari 2016 zijn de regels voor doorwerken na de AOW-leeftijd, neergelegd in een wet. Daarmee is er voor werkgevers meer ruimte gekomen om een dienstverband met AOW’ers aan te gaan, of het dienstverband na het bereiken van de pensioenleeftijd te verlengen.


VAR Nu Wet DBA, opdrachtnemer inhuren met modelcontract

Vakkennis

Sinds 1 mei 2016 kunnen opdrachtnemers geen VAR meer aanvragen om duidelijkheid te geven over hun arbeidsrelatie. Nu moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers daarvoor modelovereenkomsten gebruiken die door de Belastingdienst zijn goedgekeurd. Er is een overgangsperiode tot 1 mei 2017.


Voorbeeld nul uren contract - model contract

Model

Met het nul uren contract sluit u een arbeidsovereenkomst met de werknemer, maar legt hierin geen vast aantal te werken uren vast. Hier vindt u nadere uitleg en een model contract.


Aanstellingskeuring, wat mag wel en niet

Vakkennis

Lang niet alle werkgevers weten het, maar alleen in uitzonderingsgevallen mag een sollicitant medisch gekeurd worden voor een functie. Ruim 60% van de werkgevers kent de regels rondom de aanstellingskeuring niet. Hier vindt u een overzicht van de mogelijkheden.


Nieuwe manieren van solliciteren

Vakkennis

Het sollicitatieproces moet sneller, want kandidaten willen in het ‘hier en nu’ solliciteren en minder tijd besteden aan het schrijven van een motivatiebrief. Dat komt ook omdat steeds meer kandidaten via hun smartphone solliciteren. Een lang sollicitatieproces kan dan een drempel zijn voor goede kandidaten.


Model P-beleidsplan voor strategisch HRM beleid

Beleidsplan

In dit praktische hulpmiddel voor het schrijven van een HRM beleidsplan, staan 10 bouwstenen om tot een strategisch HRM beleid te komen. Deze bouwstenen kunt u afhankelijk van uw situatie verder invullen en vormgeven. Ook is een handleiding toegevoegd en een HRM beleidsplan voorbeeld.


Model Opleidingsplan

Beleidsplan

Een opleidingsplan vertaalt het organisatiebeleid naar concrete opleidingsactiviteiten. U kunt het Model Opleidingsplan downloaden en aanvullen. De voorbeeld-tekst helpt u op weg.


Huisregels personeel

Model

Maak uw huisregels aan de hand van dit voorbeeld document, dat u zelf kunt downloaden en aanpassen.


Flexibele arbeidsovereenkomsten

Model

Oproepkrachten hebben een arbeidsovereenkomst met bepalingen over hun oproepbaarheid, beschikbaarheid en werktijden. Hier vindt u 3 flexibele contracten met uitleg over de voor- en nadelen.


Voorbeeld oproepcontract voorovereenkomst - model contract

Model

Dit contract is geen arbeidsovereenkomst, maar een set afspraken vooraf. Per oproep wordt een aparte arbeidsovereenkomst afgesloten. Hier vindt u meer uitleg en een voorbeeld overeenkomst.


Getuigschrift: drie voorbeelden

Model

Als de werknemer er om vraagt, is de werkgever verplicht om aan het einde van de arbeidsovereenkomst een getuigschrift uit te reiken. De vorm van het getuigschrift is (deels) door de wetgever geregeld. Hier vindt u drie soorten getuigschriften die u naar eigen smaak kunt aanpassen.


Verbeterplan personeelsbeleid

Beleidsplan

Dit plan biedt hulpmiddelen om het HR-beleid aan te passen of te verbeteren. Bij dit verbeterplan kunt u ook de Checklist evaluatie personeelsbeleid gebruiken.


Benchmark: arbeidsvoorwaarden personeel vergelijken

Tool

Met deze benchmark, kunt u de arbeidsvoorwaarden van uw personeel vergelijken met ruim 2500 andere bedrijven. U krijgt de resultaten op het scherm te zien en bovendien per e-mail nog een gedetailleerd overzicht.


Ziekteverzuim beleidsplan

Beleidsplan

Een doeltreffend ziekteverzuimbeleid vergt de nodige investeringen, maar het verdient zichzelf meestal terug. Bij dit onderdeel treft u een beknopt beleidsplan ziekteverzuim aan, dat u zelf kunt aanpassen.


Checklist Aanpak Ziekteverzuim

Checklist

Deze checklist geeft een overzicht van verschillende soorten ziekteverzuim en hoe deze zijn te herkennen. Per soort verzuim worden suggesties gedaan om deze op te lossen.


Arbobeleidsplan

Beleidsplan

Het voeren van arbeidsomstandighedenbeleid, is een verplichting voor iedere werkgever. Doel is om medewerkers veilig en gezond te laten werken. Hier vindt u een model Arbobeleidsplan met instrumenten die u kunt gebruiken bij het opstellen van uw arbobeleid.


Beoordelingsformulier

Formulier

Het is belangrijk om de beoordeling goed vast te leggen. Daarvoor kunt u dit beoordelingsformulier gebruiken.


Reglement Functioneringsgesprekken

Model

Dit reglement is de basis voor het houden van functioneringsgesprekken en bevat een beschrijving van de procedure. Het voorbeeldreglement kunt u hier downloaden.


Kengetallen personeel: meten is weten

Beleidsplan

Wie wil weten of het werk van de HRM afdeling effect heeft, moet gegevens bijhouden. Uit het personeelsinformatiesysteem en de salarisadministratie is een schat aan informatie te halen, die een aanzet kunnen zijn voor uitgebreidere HR Analytics. Die gegevens dienen weer als basis voor het personeelsbeleid.


Informatie over arbeidsovereenkomsten

Vakkennis

Een arbeidsovereenkomst legt de afspraken vast die u met de werknemer maakt. U kunt kiezen uit een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde- of bepaalde tijd.


Ziekteverzuimprotocol opstellen

Model

In dit voorbeeld ziekteverzuimprotocol, staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en reïntegratie. U kunt het protocol eenvoudig aanpassen aan de wensen van uw eigen organisatie, eventueel in overleg met uw bedrijfsarts of Arbo-dienst.


Model bonusregeling

Model

Met dit model kunt u een individuele bonusregeling opstellen. Een bonusregeling wordt vooral gebruikt voor medewerkers die met hun prestaties een duidelijke bijdrage leveren aan het resultaat van de organisatie.


Stappenplan Personeelsplanning

Checklist

Dit stappenplan maakt de verschillende fasen van personeelsplanning inzichtelijk. Compleet met suggesties voor instrumenten uit HR Tools & Extra's die u hierbij kunt gebruiken.


42 kengetallen voor personeelsmanagement

Checklist

Deze 42 kengetallen kunt u gebruiken om doelen te stellen en uw personeelsbeleid te meten. Dit kan een aanzet zijn voor uitgebreidere HR Analytics om uw HR-beleid te verbeteren.


Checklist evaluatie personeelsbeleid

Checklist

Met deze Checklist evaluatie personeelsbeleid kunt u het HR-beleid op 32 punten tegen het licht houden. Deze checklist hoort bij het Verbeterplan personeelsbeleid, waarmee u zelf de nodige aanpassingen in het beleid vorm kunt geven.


Formulier functiebeschrijving / functieprofiel

Formulier

Een functiebeschrijving geeft de inhoud en functie-eisen weer van alle bestaande en nieuwe functies in een organisatie. Met dit model stelt u zelf een functiebeschrijving op.


Checklist opleidingsplan

Checklist

Door de vragen in deze checklist te beantwoorden, krijgt u een goede basis voor het opstellen van uw opleidingsplan.


Wet werk en zekerheid in de praktijk

Vakkennis

De Wet werk en zekerheid wijzigt maatregelen op 4 terreinen: flexwerk, ontslagrecht, scholingsplicht en WW. Hier vindt u een overzicht van de hoofdpunten van de WWZ waar u in de HR-praktijk mee te maken krijgt.


Checklist Wet werk en zekerheid

Checklist

In deze checklist staan de belangrijkste onderdelen van de Wet werk en zekerheid bij elkaar. Omdat er nogal wat wijzigt op verschillende momenten, is deze checklist ook goed te gebruiken om het management en de medewerkers te informeren.


Strategisch opleidingsbeleid

Beleidsplan

Strategisch opleidingsbeleid sluit aan op organisatie- en talentontwikkeling, op veranderingsprocessen en personeelsplanning. Het wordt geconcretiseerd in een opleidingsplan, dat u ook in HR Tools & extra’s vindt.


Formulier functiebeschrijving met competenties en resultaten

Formulier

Deze functiebeschrijving geeft de inhoud en functie-eisen weer en verbindt deze met gewenste competenties en resultaten.


Participatiewet en quotumregeling

Vakkennis

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Doel van de wet is om mensen met een arbeidsbeperking in een reguliere baan te laten werken. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers moeten mensen met een beperking plaatsen.


Nieuwe ziektewet: werkgever blijft betalen voor zieke flexwerker

Vakkennis

Sinds 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, ook bekend als de Modernisering Ziektewet. De gevolgen van deze wet merken werkgevers sinds 1 januari 2014 in de praktijk. Het loont om meer aandacht te geven aan flexwerkers.


Wijzigingen voor flexwerken door Wet werk en zekerheid

Vakkennis

Al in vaste dienst na twee jaar, geen concurrentiebeding meer, einde arbeidscontract aanzeggen, beperking van nul-urencontracten en reguleren van uitzendwerk. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid trekt de touwtjes voor flexwerken flink aan. Personeelsnet zet hier op een rij wat er sinds 1 juli 2015 is veranderd.


Indeling Opleidingsplan

Beleidsplan

Hier vindt u de bouwstenen die u kunt gebruiken voor het opstellen van een doeltreffend opleidingsplan overzicht in beeld gebracht. U gebruikt deze samen met de checklist opleidingsplan en het model opleidingsplan in HR Tools & Extra's.


Planning invoering Wet werk en zekerheid

Vakkennis

De Wet werk en zekerheid houdt HR-professionals nog steeds bezig. In 2015 zijn de flexregels en het ontslagrecht aangepast, sinds 2016 wordt de WW verder jaarlijks beperkt en zullen sociale partners op termijn de regie over de na-wettelijke WW nemen. In dit schema zijn de maatregelen en invoeringsfasen van de WWZ beschreven.


Evaluatieformulier opleidingen

Model

Dit evaluatieformulier kunt u gebruiken om van deelnemers aan een cursus, opleiding of training te horen welke effect de opleidingsactiviteit heeft gehad. Dit is de basis om te bepalen in hoeverre er toegevoegde waarde was door de opleiding.


Checklist functiebeschrijving

Checklist

Door deze checklist te volgen, kunt u een functiebeschrijving maken, waarin ook de functie-eisen zijn opgenomen.


Reglement Beoordelingsgesprekken

Model

Dit reglement vormt de basis voor het houden van beoordelingsgesprekken. Hierin staat de procedure beschreven. Het voorbeeldreglement kunt u hier downloaden.


Handleiding Beoordelingsgesprek

Model

Deze handleiding gaat in op het doel van de personeelsbeoordeling en geeft tips voor het gebruik van dit personeelsinstrument.


Stappenplan Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

Model

Hier vindt u de stappen om tot een RI&E te komen. U beschrijft en ordent hiermee de arborisico’s in uw organisatie. Na toetsing stelt u een plan van aanpak op, dat u uitvoert binnen de organisatie.


Handleiding Functioneringsgesprek

Model

Deze handleiding gaat in op het doel van functioneringsgesprekken en geeft tips voor het gebruik van dit personeelsinstrument.


Bouwstenen arbobeleid

Vakkennis

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. Daarom moeten ze verplicht een arbobeleid voeren, dat uit verschillende onderdelen bestaat. Hier ziet een overzicht van deze onderdelen van het arbobeleid.


Handleiding leren op de werkplek

Model

De praktijk is vaak de beste leerschool, dus je kunt leren door te werken. Vanuit deze gedachte is training on the job een aantrekkelijke optie. Hier vindt u een korte handleiding en opletpunten.


Checklist arbeidsrisico’s

Checklist

Wie een RI&E opstelt met een plan van aanpak, inventariseert aan de hand van een lijst met arbeidsrisico’s welke gevaren er zijn en hoe die moeten worden opgeheven. Hier vindt u een overzicht van de meest voorkomende arbeidsrisico’s.


Gespreksagenda en formulier verslag functioneringsgesprek

Formulier

Handig hulpmiddel bij het voeren van functioneringsgesprekken, want het is te gebruiken als gespreksagenda en verslagfomulier in één.


Handleiding praktisch werkoverleg

Model

Werkoverleg hoeft niet tijdrovend te zijn, als u het maar praktisch aanpakt. Met deze handleiding en de handige voorbeeldagenda met afsprakenlijst, zet u werkoverleg voortaan effectief in.


Competentieset Personeelsnet

Vakkennis

De 21 meest gevraagde competenties voor het vaststellen van individuele vaardigheden, maar ook voor competenties van teams.


Goed loongebouw loont

Vakkennis

De lonen van de medewerkers moeten passen bij hun prestaties. Daarom is geregeld onderhoud nodig aan het loongebouw. Dat kunt u in vier stappen opzetten.


Competentiecalculator

Tool

Maak een selectie uit de 21 meestgevraagde competenties en u krijgt direct de betekenis ervan op het scherm, compleet met voorbeeldvragen voor een selectie- en functioneringsgesprek, of een POP-gesprek.


Model stagecontract

Model

Alle elementen van een stagecontract bij elkaar gebracht in een voorbeeld-document dat u kunt downloaden en aanpassen.


Checklist Wet verbetering Poortwachter voor langdurige ziekte

Checklist

De Wet verbetering Poortwachter stelt strikte termijnen aan de werkgever, werknemer en de deskundige of Arbo-dienst om het verzuim op te lossen. Deze checklist toont de planning en acties voor de eerste twee ziektejaren en de relatie met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).


Kennismanagement: Wat is beter: talent werven of zelf ontwikkelen?

Vakkennis

De HR-afdeling moet ervoor zorg dragen, dat de juiste mensen op de juiste plek beschikbaar komen. Niet te veel, niet te weinig, en met de juiste kwalificaties.


Stappenplan met prikkels om ziekteverzuim te beheersen

Beleidsplan

Uit een onderzoek van TNO-Arbeid blijkt dat verzuimprikkels een goede bijdrage kunnen leveren aan het beperken van ziekteverzuim. Afhankelijk van de verzuimdoelen, kiest u één of twee prikkels. Met dit stappenlan kunt u bepalen of verzuimprikkels passen bij uw organisatie en hoe u die in kunt voeren.


Verborgen opleidingskosten (in-/extern) in kaart brengen

Checklist

Om de opbrengsten van een opleiding te meten, is het van belang om alle kosten in kaart te brengen. Dan moeten ook verborgen en minder zichtbare kostenposten worden meegeteld. Met deze checklists kun je de kosten in beeld brengen van zowel in- als externe opleidingsactiviteiten.


Checklist opleidingen uitbesteden

Checklist

Welke opleidingsactiviteiten kunt u zelf, wat besteedt u uit? De voor- en nadelen van het uitbesteden of zelfdoen bijeengebracht.


E-learning: voor- en nadelen

Vakkennis

Het toepassen van e-learning is nog steeds in ontwikkeling. Hier vindt u een overzicht van de voor- en nadelen van e-learning bij de scholing van medewerkers.


Instrumenten loopbaanontwikkeling

Vakkennis

Voor loopbaanontwikkeling bestaan verschillende, samenhangende personeelsinstrumenten. Hier ziet hoe u deze kunt inzetten.


Minicursus ziekteverzuim

Vakkennis

Er is niet één manier om ziekteverzuim aan te pakken. Wie verzuim effectief wil terugdringen, moet de cijfers op de juiste manier interpreteren. Hierdoor kan verzuim in verschillende vormen worden ingedeeld, die ieder om een eigen aanpak vragen.


Tien tips voor kennisoverdracht in het bedrijf

Vakkennis

Het belangrijkste kapitaal van een organisatie bestaat uit de gezamenlijke kennis, vaardigheden en ervaring van de medewerkers. De HR-afdeling heeft een sleutelrol bij het bevorderen en behouden van kennis.


Zelfbeoordeling voor medewerkers

Tool

De Zelfbeoordeling is een handig en laagdrempelig hulpmiddel voor medewerkers om inzicht te krijgen in hun sterke en minder sterke talenten.


Arbeidsomstandigheden: wie doet wat?

Vakkennis

De verantwoordelijkheid voor goede arbeidsomstandigheden ligt primair bij de werkgever. De wetgever geeft daarnaast enkele functionarissen bijzondere verantwoordelijkheden. Hier ziet u de belangrijkste spelers.


Ontwikkeling van managers systematisch aanpakken

Beleidsplan

Management Development-beleid moet op het juiste moment voldoende managers opleveren met de gewenste competenties. Om het MD-beleid vorm te geven, kunt u verschillende instrumenten inzetten. Zo kunt u medewerkers met managementpotentieel vormen tot nieuwe managers en de kwaliteit van zittende managers verhogen.


BHV-plan voor bedrijfshulpverlening

Model

Naast de RI&E, moet iedere organisatie ook verplicht de bedrijfshulpverlening (BHV) regelen. Dit kan met een BHV-plan, dat u hier aantreft.


Werkgever benut talent van werknemers niet voldoende

Vakkennis

Er zit meer talent in het beschikbare Nederlandse arbeidsaanbod dan werkgevers er uit halen. Een derde van de Nederlanders heeft meer kennis en vaardigheden dan nodig is voor het werk en voelt zich ‘onderbenut’.


Checklist voor doelmatiger opleidingsbeleid

Checklist

Goed opgeleide medewerkers zijn van vitaal belang voor alle organisaties. Met deze checklist kunt u stappen zetten om uw opleidingsbeleid doelmatiger te maken.


Schema verlofvormen

Checklist

In dit schema vindt u een helder overzicht met puntsgewijs de verschillende vormen van bijzonder verlof en de mogelijkheden van financiering daarvan.


Leidraad ziekteverzuimgesprek

Model

Als uit de verzuimgegevens blijkt dat een medewerker vaak verzuimt, is het wellicht tijd om een verzuimgesprek te voeren. Door met elkaar in gesprek te blijven, kan het verzuim op een effectieve manier worden aangepakt. Deze leidraad laat zien hoe u een verzuimgesprek kunt aanpakken.


HR helpt toekomst organisatie vormgeven

Vakkennis

Met de veranderingen die op de organisatie afkomen, staat de HR-afdeling niet voor een eenvoudige taak. HR managers zien vijf mogelijkheden voor verandering.


Formulier telefonische ziekmelding

Formulier

Na een telefonische ziekmelding, kan de leidinggevende zich met dit formulier een oordeel vormen over de aard van de ziekte, de te nemen acties en afspraken maken over terugkeer.


Compensatie transitievergoeding langdurig zieke medewerker

Vakkennis

Vanaf in 2019, kunnen werkgevers compensatie krijgen voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij ontslag van een werknemer na twee jaar ziekte. Wel zal de regeling met terugwerkende kracht gaan werken.


Checklist Arbobeleid

Checklist

Werkgevers moeten verplicht een arbobeleid voeren, dat uit verschillende onderdelen bestaat. Met deze checklist kunt u in grote lijnen bepalen of uw arbobeleid aan de eisen voldoet, of dat aanpassingen wenselijk zijn.


Voorbeeld aanzegbrief wel/niet verlengen arbeidscontract

Model

Het tijdelijke dienstverband eindigt ‘van rechtswege’, maar sinds 1 januari 2015 moet de werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer wel schriftelijk aanzeggen.


Strategische Personeelsplanning, inleiding

Model

Bij zorgvuldige personeelsplanning komt heel wat kijken. Hier vindt u informatie over de elementen die hiervoor nodig zijn. Deze inleiding hoort bij het Stappenplan Personeelsplanning in HR Tools & Extra`s.


Aanzegplicht tijdelijke contracten

Vakkennis

Sinds 1 januari 2015 moet u, bij tijdelijke contracten met een duur van 6 maanden of meer, de werknemer uiterlijk 1 maand van te voren laten weten dat het contract eindigt. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat u een boete moet betalen aan de werknemer.


Regels Transitievergoeding

Vakkennis

Sinds 1 juli 2015 is het ontslagrecht gewijzigd. Iedere werknemer die ten minste 2 jaar in dienst is (vast of tijdelijk), krijgt dan bij onvrijwillig ontslag recht op een transitievergoeding. De maximale vergoeding is voor 2016 verhoogd.


Sociaal jaarverslag schrijven

Model

Tips voor het schrijven van een sociaal jaarverslag, met een uitgebreide inhoudsopgave die u kunt downloaden. Verder verwijzingen naar andere relevante informatie in HR Tools & Extra`s.


Het Nieuwe werken, voor- en nadelen

Beleidsplan

HNW is populair bij medewerkers, maar kan ook de dienstverlening verbeteren, de efficiency vergroten en kostenvoordeel opleveren. Hier vindt u een overzicht van de voor- en nadelen en een lijst met de 20 meest gemaakte fouten.


Checklist selectie Arbo-dienst

Checklist

In deze checklist ziet u criteria op grond waarvan u de selectie van een Arbo-dienst kunt uitvoeren.


De Do's en don'ts van reorganiseren

Vakkennis

Hoewel iedereen die een reorganisatie begint dat zo goed mogelijk wil doen, stappen velen toch in een aantal valkuilen waardoor het resultaat uiteindelijk tegenvalt. Met deze lijst van do`s en don`ts kunt u deze valkuilen zo veel mogelijk vermijden.


Checklist reïntegratiebedrijf kiezen

Checklist

De werkgever moet zich inspannen om een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer weer aan het werk te krijgen. Een reïntegratiebedrijf kan daarbij helpen. Deze informatie met checklist helpt bij de juiste keuze voor een reïntegratiebedrijf.


Checklist reorganisatie

Checklist

Tijdens een reorganisatie komt er veel op de manager en P&O-er af. Deze checklist helpt om alle zaken rondom een reorganisatie nog eens op een rijtje te zetten.


Aanpak seksuele intimidatie op maat

Vakkennis

De werkgever moet beleid te voeren om seksuele intimidatie tegen te gaan. De maatregelen moeten passen bij de aard en omvang van de organisatie. Hier leest u hoe dat in zijn werk gaat.


Checklist thuiswerken

Checklist

In deze checklist thuiswerken zijn praktische regelpunten verzameld over thuiswerken. De checklist verwijst ook naar de Regeling Thuiswerken en de Thuiswerkovereenkomst in HR-Tools & Extra’s.


Checklist aandachtspunten seksuele intimidatie

Checklist

Gebruik deze checklist bij het opzetten van maatregelen om seksuele intimidatie op het werk aan te pakken.


Functiewaardering, waarom en hoe?

Vakkennis

Functiewaardering brengt een rangorde aan tussen verschillende functies. Niet alleen om het salaris te bepalen, maar ook om taken en verantwoordelijkheden te inventariseren. Ondanks de automatisering, blijft het een arbeidsintensieve klus die van de P&O-afdeling degelijke voorbereiding en coördinatie vergt.


Actielijst voor ken- en stuurgetallen

Tool

Met een keuze uit deze uitgebreide actielijst met 42 kengetallen, kunt u per kengetal doelen stellen en deze in acties omzetten voor uw personeelsbeleid. U vindt in deze lijst ook steeds een duidelijke toelichting.


Zeven bouwstenen voor aanpak seksuele intimidatie

Model

Deze bouwstenen vormen het fundament van uw seksuele intimidatie-beleid, of dit nu uitgebreid of beknopt is. Tevens vindt u hier een model protocol voor de aanpak van seksuele intimidatie.


Checklist employee benefits

Checklist

In deze checklist vindt u voorbeeldpakketten met employee benefits voor medewerkers in verschillende situaties. U kunt zelf de mogelijkheden aanvinken die in uw CAO al geregeld zijn.


Burnout voorblijven en aanpakken

Vakkennis

De werksituatie is een belangrijke veroorzaker van burnout. De werkgever kan veel doen om het te voorkòmen, bijvoorbeeld door het werk anders te organiseren. Hiervoor is een combinatie van verschillende HRM-instrumenten het meest effectief.


Wat regelt de WIA?

Vakkennis

Sinds 1 januari 2006 is de WAO opgevolgd door de WIA, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Centraal staat de ‘verdiencapaciteit’ waarmee wordt ingeschat in hoeverre mensen nog in staat zijn zelf in hun inkomen te voorzien.


Arbowet

Vakkennis

De regels die de arbeidsomstandigheden in Nederland bepalen, zijn in drie trappen vastgelegd. Bovenaan staat de Arbowet met algemene doelvoorschriften. Deze worden uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling.


Richtlijnen voor werken bij hitte en vorst

Vakkennis

Zodra het erg warm is in ons land, of erg koud, krijgt de P&O-er de vraag of het nog wel verantwoord is om door te werken. Concrete regels zijn er -vreemd genoeg- niet.


Checklist alcoholproblemen op het werk aanpakken

Checklist

Alcohol bedreigt de veiligheid en productiviteit en kan leiden tot medische, sociale en andere problemen. Deze checklist met uitgebreide toelichting helpt bij het opzetten van een duidelijk alcoholbeleid.


Thuiswerkovereenkomst

Formulier

Zodra werknemers structureel thuiswerken, is het verstandig om individuele afspraken op papier te zetten. In een thuiswerkovereenkomst regelt u onder meer werktijden, beschikbaarheid flexibiliteit en het belang van goede arbeidsomstandigheden.


Voorbeeldregels voor alcohol en drugs op het werk

Model

Heldere regels over het gebruik van alcohol en drugs scheppen duidelijkheid voor managers en medewerkers. Deze voorbeeldregels kunt u opnemen in uw personeelshandboek of als onderdeel van uw arbobeleid gebruiken. U kunt ze aanpassen aan de wensen van uw eigen organisatie.


Overzicht cao’s in Nederland

Vakkennis

In de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) worden de arbeidsvoorwaarden vastgelegd van werknemers in een bedrijf of sector. De cao heeft vaak een looptijd van één of twee jaar; werkgevers(organisaties) en vakbonden onderhandelen geregeld over de inhoud van de (nieuwe) cao.


Rookverbod en rookbeleidsplan

Model

Werkgevers moeten hun werknemers beschermen tegen tabaksrook. Dat is al jaren zo, maar er zijn nog steeds vragen over het rookbeleid. Hier vindt u uitleg over de regels en een voorbeeld rookbeleidsplan.


Checklist pesten op het werk

Checklist

Pestgedrag kan worden voorkomen door actief personeelsbeleid te voeren. Belangrijk is het optreden van het management en de invloed van de bedrijfscultuur.


Benchmarken van organisatiekenmerken

Vakkennis

Om de ontwikkelingsrichting van de organisatie te ondersteunen, kunnen de kenmerken van de organisatie vergeleken worden met die van concurrenten. De uitkomst van deze benchmark zijn van belang voor de koers van de organisatie.


Bedrijfsongeval melden

Vakkennis

Een bedrijfsongeval moet de werkgever meestal melden bij de Inspectie SZW. Zware ongevallen moeten direct telefonisch worden gemeld; lichtere ongevallen kunnen met een internetformulier worden afgedaan. Niet melden, kan een boete opleveren.


Zeven kansen voor HR tijdens economische onrust

Vakkennis

Niet afwachten, maar proactief optreden. HR Tools & Extra's geeft zeven suggesties voor een proactieve rol van de HR-afdeling in economisch onzekere tijden.


Regeling Thuiswerken

Model

In deze regeling thuiswerken is beschreven waar de leidinggevende en de medewerker rekening mee moeten houden wanneer de medewerker op vrijwillige basis structureel gaat thuiswerken.


Reorganisaties en wat komt er bij kijken

Vakkennis

Wensen en eisen van klanten en opdrachtgevers wijzigen tegenwoordig voordurend, waardoor het vaker voorkomt dat de organisatie daarop aangepast moet worden. Een gedegen aanpak helpt om overzicht te houden en draagvlak te creëren bij managers en medewerkers.


Bonussen en variabel belonen stimuleren prestaties

Vakkennis

Om prestaties te bevorderen, kunt u bonussen uitbetalen of op een andere manier variabel belonen. De mogelijkheden en valkuilen hiervan worden hier in kaart gebracht.


Organisatiestructuren onder de loep

Vakkennis

Keuzemogelijkheden en basisprincipes voor het opzetten van een nieuwe organisatiestructuur, staan hier beknopt bij elkaar. Compleet met handige overzichten van de voor- en nadelen van verschillende indelingsprincipes.


Functiewaardering: let op deze valkuilen

Vakkennis

Wie begint aan het (her-)waarderen van functies, moet rekening houden met de nodige gevoeligheden. Medewerkers èn managers begrijpen soms weinig van het systeem van functiewaardering en kunnen zich bedreigd voelen. Maar met een goede voorbereiding, zijn de meeste valkuilen te vermijden.


Formulier benchmarken organisatiekenmerken

Formulier

Deze concurrentie-analyse koppelt de kenmerken van uw organisatie aan de strategie. De benchmark leidt tot acties, waarmee u zich van concurrenten kunt onderscheiden.


In vijf stappen Personeel in dienst nemen

Vakkennis

Van de eerste voorbereiding tot de juiste verwerking in de P-administratie: als u dit stappenplan volgt, kan er niets mis gaan als u een nieuwe medewerker in dienst neemt.


De toekomst van het HRM-vak

Vakkennis

Uitbesteden van taken laat weinig ruimte voor traditionele P-afdeling. En de verplaatsing van P&O-taken is nog niet over het hoogtepunt heen.


Vakantieverlof: veelgestelde vragen

Vakkennis

Hoe zit het ook al weer met die vakantiedagen? HR Tools & Extra's geeft een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over vakantieverlof.


Tien HR-maatregelen om de recessie tegen te gaan

Vakkennis

Werkgever en werknemers ervaren de verslechtering als een gedeeld lot, waarin werkgever en werknemers samen werken om uit de crisis te geraken.


10 kansen om samen veranderingen door te voeren

Vakkennis

Wanneer er minder te verdelen is, komt het aan op de capaciteiten van het management om de medewerkers te stimuleren. Helder communiceren en feedback vragen is essentieel.


Leeftijdsbewust personeelsbeleid goed voor jong èn oud

Beleidsplan

Veel ouderen zullen straks tot hun pensioendatum doorwerken. Het personeelsbeleid moet daarop inspelen en rekening gaan houden met behoeften van werknemers in verschillende levensfasen. In dit onderdeel staat welke personeelsinstrumenten u kunt gebruiken bij het duurzaam inzetbaar houden van ouderen op het werk.


Wat HR moet weten over hoe jongeren communiceren

Vakkennis

Web 2.0 stelt de HR-professional voor nieuwe dilemma`s. De werknemers van nu verwachten via nieuwe media contact te kunnen leggen met werkgevers. Wat moeten HR-professionals hiervan weten als ze de boot niet willen missen?


Checklist autoregeling en berijdersovereenkomst

Checklist

In deze checklist staan belangrijke opletpunten die bij het opstellen van de autoregeling van nut zijn.


Vijf verbeterpunten voor strategisch HR-advies

Vakkennis

Het HR-vakgebied kan beter bijdragen aan de organisatie, als HR professionals bredere professionele ervaring opdoen. Met de volgende aandachtpunten kunnen de adviezen van de HR-afdeling waardevoller worden.


Model Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Model

Download hier een model arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als Word-document. Dit document is ook voorzien van een puntsgewijze toelichting.


Formulier rittenregistratie privégebruik auto van de zaak

Formulier

Werknemers kunnen met dit formulier bijhouden hoeveel kilometers ze voor eigen gebruik rijden in hun leaseauto of andere auto van de zaak. Zo kunnen ze bijtelling voorkomen.


Autoregeling: opletpunten en voorbeeldreglementen

Model

De leasemaatschappij assisteert u bij het opstellen van een autoregeling. Deze checklist helpt bij het maken van de juiste afweging. Daarbij kunt u de twee concept-autoregelingen en -gebruikersovereenkomsten als ijkpunt gebruiken.


Model arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Model

Download hier de model-arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als Word-document. Dit document is ook voorzien van een puntsgewijze toelichting.


Werving in 9 stappen

Beleidsplan

Om goede response te krijgen op uw wervingsactie, is het belangrijk om de juiste doelgroep aan te spreken. Volg daarvoor dit praktische stappenplan.


Privégebruik auto van de zaak

Formulier

Veel werknemers willen de auto van de zaak niet voor privéritten gebruiken, vanwege de bijtelling. De werknemer moet dan een rittenadministratie bijhouden. Hier vindt u hoe dat moet.


Declaratieformulier onkosten

Formulier

Met dit formulier kunnen medewerkers onkosten declareren. Het formulier is ook handig te gebruiken voor de declaratie van reis- en verblijfskosten.


Vaststellingsovereenkomst voor ontslag met wederzijds goedvinden

Model

Met deze overeenkomst, die u zelf kunt downloaden en aanpassen, legt u de voorwaarden vast voor het beëindigen van een dienstverband met wederzijds goedvinden.


Hoofdlijnen Werkkostenregeling

Beleidsplan

Sinds 1 januari 2015 gebruikt iedere werkgever verplicht de Werkkostenregeling, waarmee zij verstrekkingen en vergoedingen aan hun werknemers kunnen doen. Hier vindt u een overzicht van de WKR.


Schema verstrekkingen en vergoedingen werkkostenregeling

Checklist

In dit schema vindt u een overzicht van de fiscale behandeling van verschillende vergoedingen en verstrekkingen binnen de werkkostenregeling.


Via welke weg ontslaan?

Vakkennis

Sinds 1 juli 2015 zijn de regels voor ontslag gewijzigd. De ontslaggrond is dan bepalend of het ontslag loopt via de kantonrechter of het UWV. Hierin heeft de werkgever dan geen keuze meer. De wijzigingen staan hier op een rij.


Voorbeeldbrief ontslag tijdens proeftijd

Model

Met deze brief kunt u de arbeidsovereenkomst nog tijdens proeftijd opzeggen.


Bruikleenovereenkomst laptop, telefoon en meer

Model

Met deze bruikleenovereenkomst voor een laptop, mobiele telefoon of tablet, schept u duidelijkheid over zorgplicht en gebruik.


Model vergoeding studiekosten met aanvraagformulier en overeenkomst

Model

Organisaties stimuleren de ontwikkeling van hun medewerkers en vergoeden veelal gemaakte studiekosten. Daar horen goede afspraken bij. Deze voorbeeldregeling met een aanvraagformulier en een studiekostenovereenkomst, helpen u daarbij.


Kantonrechtersformule

Vakkennis

Bij het vaststellen van de ontslagvergoeding, hielden kantonrechters rekening met de arbeidsmarktpositie van de werknemer en de financiële positie van de werkgever. Vanaf 1 juli 2015 geldt de Kantonrechtersformule niet meer; nu hebben werknemers recht op een transitievergoeding.


Bedragen minimumloon en sociale premies

Vakkennis

Overzicht van het Ministerie van SZW met loonbedragen per 1 januari 2017 en de rekenregels voor sociale premies.


Mediation bij arbeidsconflicten

Vakkennis

Mediation wordt steeds vaker toegepast als middel om arbeidsconflicten tot een oplossing te brengen. Exit-mediation kan worden ingezet bij gedwongen onstlag.


Richtlijnen en gedragsregels gebruik sociale media

Beleidsplan

Sociale media op het werk verbieden, is heel lastig. Het is verstandiger om het gebruik in uw voordeel te reguleren. Met deze richtlijnen gaan uw werknemers bewuster om met Twitter, LinkedIn en Facebook.


Voorbeeld Sociaal Plan

Model

Alle elementen van een Sociaal Plan bij elkaar gebracht in een voorbeeld-document dat u kunt downloaden. Dit document kan als basis dienen voor nadere uitwerking binnen uw organisatie.


Regeling variabel belonen

Model

Waardeer de extra inzet van medewerkers, met deze vormen van variabel belonen. In de regeling staan de doelen, toepassingen en richtlijnen voor de verschillende instrumenten helder bij elkaar.


Saneren, inkrimpen en ontslag

Checklist

Reorganisatie, sanering en inkrimping staan van tijd tot tijd hoog op de P&O-agenda. Hier vindt u een overzicht van P-instrumenten die daarbij van nut kunnen zijn.


WW en ontslagprocedure

Vakkennis

In 2016 en later wordt de WW gewijzigd. Sinds 1 juli 2015 al, moeten werknemers die een half jaar in de WW zitten meer werk als passend accepteren. Een overzicht van de regels vindt u hier.


Bouwstenen voor een employabilityplan

Beleidsplan

Organisaties hebben behoefte aan flexibel en goed opgeleid personeel. Employability en mobiliteit zijn daarom belangrijke thema`s voor de organisatie. Stel hier uw eigen employabilityplan samen met deze bouwstenen.


Eenvoudig rechten van de de OR checken

Checklist

De bepalingen van de WOR zijn erg gedetailleerd, waardoor overzicht houden lastig is. Daarom vindt u hier een handig overzicht met een beschrijving van de belangrijkste rechten van de OR.


Arbeidsduur, werktijd en arbeidsplaats aanpassen

Model

Als een werknemer meer of minder uren wil werken, of bijvoorbeeld wil thuiswerken, kan deze hierom verzoeken. De werkgever moet het verzoek serieus nemen en kan het alleen met zwaarwegende argumenten afwijzen.


Vier middelen van selectie

Vakkennis

Een selectiegesprek kan informatie opleveren over het toekomstig functioneren van een kandidaat. Hier krijgt u tips over het criteriumgerichte interview, de STAR-methodiek, assesments en psychologische tests.


Formulier aanpassing arbeidsduur, werktijd en arbeidsplaats

Formulier

Met dit formulier kunnen werknemers een aanvraag doen om meer of minder uren te gaan werken, hun arbeidsplaats aan te passen of hun werktijden/rooster te wijzigen. Het formulier heeft ook de mogelijkheid om de beslissing van de leidinggevende vast te leggen.


11 veelgestelde vragen over proeftijd

Vakkennis

Hier vindt u 11 veelgestelde vragen en antwoorden over proeftijd verzameld, die u helpen bij het regelen van de juiste proeftijd.


Salarisindicator

Tool

Wat moet een werknemer verdienen? Deze databases met actuele salarissen van honderden functies, vertellen het u.


10 veelgestelde vragen over opzegging en opzegtermijnen

Vakkennis

Hier vindt u 10 veelgestelde vragen en antwoorden over opzegging en opzeggingstermijnen voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.


59 bespaartips voor lagere personeelskosten

Checklist

Hier vindt u 59 praktijkideeën voor mogelijke besparingen in het P&O-vakgebied. Met deze tips haalt u meer uit het P-budget.


Levensloopregeling - afgeschaft

Vakkennis

Werknemers kunnen niet meer fiscaal voordelig sparen voor onbetaald verlof. Het kabinet denkt na over voorwaarden waaronder werknemers hun tegoeden mogen opnemen.


Ontslag bedrijfs-economische redenen en afspiegelen

Vakkennis

Last in-first out maakt plaats voor afspiegeling van personeelsbestand. Collectief ontslag moet in de toekomst altijd gemeld worden bij de vakbonden, via welke weg het ontslag ook wordt gerealiseerd.


Inleiding secundaire arbeidsvoorwaarden

Vakkennis

Sinds 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht voor elke werkgever. De WKR geldt voor alle vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen die tot het loon behoren.


Ongeschiktheidsontslag en ontslag om persoonlijke redenen

Vakkennis

HR Tools & Extra's geeft hier praktische tips om de vuilkuilen te vermijden bij ontslag wegens persoonlijke redenen.


Employee benefits: Tips om personeel te boeien en te binden

Vakkennis

Om werknemers te werven of te binden, is het belangrijk dat u arbeidsvoorwaarden aanpast aan de wensen die leven onder medewerkers met verschillende achtergronden.


Checklist regels vakantiekracht

Checklist

Een vakantiewerker is handig tijdens vakantieperioden. Maar let op, want er komt meer bij kijken dan op het eerste gezicht lijkt. Deze uitgebreide checklist brengt alles overzichtelijk in beeld.


Bedrijfsfitness

Vakkennis

Alleen bedrijfsfitness die u op de werkplek ter beschikking stelt, is in de WKR onbelast. U rekent hiervoor niets bij het loon van uw werknemer.


Arbeidstijdenwet uitgelegd

Vakkennis

De Arbeidstijdenwet geldt in de vorm sinds 2007. Toen is de maximale arbeidstijd verlengd. Sinds 2013 moeten werkgevers hogere boetes betalen als ze de regels overtreden.


Test managementrollen

Tool

Iedere manager heeft een eigen stijl van leidinggeven. Wat is uw managementrol? In 20 vragen weet u het!


Zes brieven of mails om sollicitaties af te handelen

Model

Deze 6 standaardbrieven of -mails voor de sollicitatieprocedure helpen u op weg bij het uitnodigen en afwijzen van kandidaten. Hier vindt u een ontvangstbevestiging, een uitnodiging voor het sollicitatiegesprek, drie verschillende afwijzingsbrieven en een brief om sollicitaties in portefeuille te houden.


Schema Arbeidstijdenwet

Vakkennis

In dit schema staan de belangrijkste regels van de nieuwe Arbeidstijdenwet overzichtelijk bij elkaar. Sinds 2013 moeten werkgevers hogere boetes betalen als ze de regels overtreden.


Inhoud Personeelsdossier

Vakkennis

Ondanks de automatisering, hebben veel organisaties nog steeds papieren personeelsdossiers. Lees hier alles over bewaartermijnen, privacy en inhoud.


Effectief werven en selecteren

Vakkennis

Overzicht van de hulpmiddelen in Tools & Extra’s die de werving- en selectieprocedure zorgvuldig laten verlopen.


Beschadigde spullen vergoeden

Vakkennis

Over de vergoeding van schade aan persoonlijke eigendommen, heft de fiscus geen belasting.


Demotie, een stap terug in de laatste arbeidsjaren

Vakkennis

Oudere medewerkers werken vaker tot hun pensioendatum door. Sommigen willen de laatste arbeidsjaren anders invullen en zijn dan bereid om zelf een stap terug te zetten. Hier vindt u informatie en een checklist over demotiebeleid.


Model Stamkaart Personeelsdossier

Model

De stamkaart is het voorblad voor de achterliggende stukken in het personeelsdossier. Hier kunt u een voorbeeld downloaden.


Arbohulpmiddelen verstrekken

Vakkennis

Als het nodig is voor de arbeidsomstandigheden, kunt u in de WKR onbelast spullen of diensten verstrekken.


Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) in 4 stappen

Vakkennis

In een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) maken manager en medewerker afspraken over de loopbaanontwikkeling en gewenste kennis en vaardigheden van de werknemer. Hier vindt u de vier stappen van het POP.


Scoringslijst competenties

Model

Wie ervoor kiest om competenties te toetsen in het selectiegesprek, kan gebruik maken van deze scoringslijst.


Computers, internet en telefoon

Vakkennis

Computers en mobiele communicatiemiddelen zijn in de WKR vrijgesteld als ze voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium.


Formulier Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) met toelichting en hulpvragen

Formulier

Met dit formulier kan de medewerker een POP opstellen. Het POP-formulier komt vervolgens aan de orde in het POP-gesprek met de manager, waar afspraken worden vastgelegd.


Model Verlofkaart

Model

In deze model-verlofkaart kunt u bijhouden hoeveel vakantiedagen en bijzonder verlof de medewerkers opnemen.U kunt de verlofkaart als Word-document downloaden en naar de omstandigheden van uw organisatie aanpassen.


Checklist Wervingsadvertentie

Checklist

Een goede wervingsadvertentie verleidt werkzoekenden om te solliciteren. In deze checklist ziet u tips voor een goede wervingsadvertentie.


Cursussen, outplacement, prepensioen en vakliteratuur

Vakkennis

Vaak onbelast in de WKR, maar let op bij gecombineerde activiteiten.


Formulier werkgeversverklaring

Formulier

Dit formulier kunt u uitreiken aan werknemers die een hypotheek willen aanvragen. Het formulier bevat ook een intentieverklaring voor medewerkers zonder vaste aanstelling.


Checklist vacatures eigen recruitmentsite

Checklist

De bedrijfswebsite is een volwaardig wervingsinstrument. Met deze checklist kunt u de recruitmentsite van uw organisatie zodanig verbeteren, dat kandidaten met genoegen een sollicitatie bij u achterlaten.


Dit zijn de wijzigingen voor HR in 2016

Vakkennis

HR-professionals moeten in 2016 vooral rekening houden met de verdere invoering van arbeidswetten en de uitwerking van eerdere wetsvoorstellen. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste veranderingen in het HR-vakgebied in 2016.


Tips: Motiveren van medewerkers

Vakkennis

Gemotiveerd personeel draagt optimaal bij aan de doelstellingen van de organisatie. In dit schema vindt u een overzicht van motivatiefactoren, bruikbare personeelsinstrumenten en tips voor de dagelijkse werkpraktijk.


Fiets verstrekken

Vakkennis

In de WKR zit geen gerichte vrijstelling voor de fiets van de zaak.


Dit zijn de wijzigingen voor HR in 2015

Vakkennis

In 2015 gaat er veel veranderen. Zoals de andere flexregels, het nieuwe ontslagrecht, de nieuwe WW en de Werkkostenregeling. HR Tools & Extra's geeft u een overzicht van de belangrijkste veranderingen in het HR-vakgebied als gevolg van de kabinetsplannen voor 2015.


Checklist eigen positie op de arbeidsmarkt

Checklist

Medewerkers brengen hun eigen arbeidsmarktpositie in beeld met deze checklist, die ook tips geeft om optimaal inzetbaar te blijven voor de interne en externe arbeidmarkt.


Scoringslijst sollicitatiegesprek

Formulier

Tijdens het sollicitatiegesprek, kunt u gebruik maken van deze scoringslijst. Aan het eind van de selectieronde kunnen kandidaten hiermee onderling worden vergeleken.


Het schrijven van een sollicitatiemail of -brief

Checklist

Richtlijnen voor het schrijven van een compacte sollicitatiemail of sollicitatiebrief met suggesties voor een juiste opbouw.


Sollicitatieformulier

Formulier

Dit formulier kunt u gebruiken om informatie van sollicitanten eenvoudig te vergelijken. Ook heeft u hiermee de mogelijkheid om alle informatie over de kandidaat te verzamelen die u nodig hebt.


Geschenken en kerstpakketten

Vakkennis

Het blijft mogelijk om incidenteel belastingvrij een geschenk te geven aan uw personeel.


Checklist: als een collega overlijdt

Checklist

Als een collega overlijdt, moet de P&O-er het nodige regelen. Zorgvuldig handelen is dan noodzakelijk. Deze checklist geeft een overzicht van de te nemen maatregelen.


Invulbare CV`s en voorbeelden

Model

Veel sollicitanten hebben moeite om een doeltreffend CV te schrijven. Medewerkers kunnen met deze downloads zelf een CV opstellen. Compleet met voorbeeld CV`s.


Korting op producten

Vakkennis

Korting op producten uit eigen bedrijf is in de WKR onder voorwaarden vrijgesteld.


Kinderopvang

Vakkennis

De berekening van de waarde van opvang is afhankelijk van de plaats van de opvang en of u de opvang inkoopt.


Agenda en formulier exitgesprek

Formulier

Het is altijd interessant om te weten waarom werknemers de organisatie verlaten en waarover zij al dan niet tevreden zijn. Met deze agenda en formulier voor het exit-gesprek kan de informatie ook dienen als input voor beleid.


Formulier beoordeling sollicitaties en CV’s

Formulier

Met dit formulier kunt u eenvoudig grote aantallen sollicitaties en CV’s beoordelen. Per sollicitatie(-brief of mail) kunt aangeven of u de sollicitant al dan niet wilt oproepen.


Stappenplan fraude en diefstal door personeel

Vakkennis

Wie personeel verdenkt van diefstal, moet wel zeker zijn van zijn zaak. Met dit stappenplan weet u hoe te handelen bij diefstal en fraude op het werk.


Checklist CV screenen

Checklist

Flink wat sollicitanten leuken hun CV te veel op. Reden genoeg om zorgvuldig de CV`s te checken. Internet biedt hier veel mogelijkheden voor. Let wel op de regels voor privacy. Hier ziet u hoe dat moet.


Maaltijden en consumpties

Vakkennis

Er zijn wel veel regeltjes, maar het is mogelijk om maaltijden of snacks voor uw werknemers te vergoeden.


Persoonlijk loopbaan-actieplan

Model

Wie een andere baan zoekt, moet goed weten wat hij of zij zelf in de aanbieding heeft voor de toekomstige werkgever. Dit schema helpt medewerkers bij het stellen van loopbaandoelen.


Checklist diefstal en fraude

Checklist

Elke organisatie heeft duidelijke regels nodig voor interne criminaliteit. In deze checklist staan opletpunten bij het bestrijden van fraude en diefstal op het werk.


Talent ontwikkelen en de inzet van HR-software

Vakkennis

Het lijnmanagement verwacht werkbare kengetallen voor talentmanagement van de HR-afdeling. Veel HR-software kan daarbij ondersteunen, maar wie zo maar software inkoopt, loopt het risico dat die de richting van de organisatie gaat bepalen.


Checklist anders werven

Checklist

Naast het traditionele werven, zijn er ook mogelijkheden om de werving anders aan te pakken. Hier ziet u alternatieven voor wervingsadvertenties.


Personeelsfeesten en -reizen

Vakkennis

Vier een feestje met het personeel, als u het slim doet ook onbelast.


Checklist nieuwe medewerker

Checklist

Een nieuwe collega verdient natuurlijk een warm welkom. In deze checklist ziet u, wat er allemaal valt te regelen.


Premies ongevallenverzekering

Vakkennis

Verzeker uw werknemers voor de gevolgen van ongevallen op het werk.


Checklist invoering E-HRM

Checklist

Het actief invoeren van E-HRM binnen de organisatie vereist het nodige denk- en doewerk. Aan deze punten moet u aandacht schenken bij het invoeren van E-HRM binnen de organsiatie.


Detacheringsovereenkomst voor collegiaal in- en uitlenen

Model

Organisaties kunnen onderling werknemers uitwisselen om pieken en dalen in het werkaanbod op te vangen. In de bijgaande detacheringsovereenkomst kunt u dit vastleggen.


Het belang van E-HRM voor personeelsmanagement

Vakkennis

De technologische ontwikkelingen veranderen het HR-werk drastisch. De mogelijkheid om gegevens te koppelen via netwerken (binnen en buiten het bedrijf) heeft grote impact op de rol en taak van de HR-adviseur.


Ontslagbegeleiding van medewerkers

Beleidsplan

P&O heeft de taak om mensen bij ontslag zorgvuldig te begeleiden. Hier vindt u daarvoor een overzicht van diverse praktische instrumenten en hulpmiddelen uit HR Tools & Extra`s.


Studiekosten vergoeden

Vakkennis

Vergoeding van studiekosten kan belastingvrij, mits de studie te maken heeft met het werk.


Outplacement bij vertrek?

Checklist

Checklist met opletpunten voor de keuze van een outplacementbureau en informatie over de af te sluiten outplacementovereenkomst.


NVP-sollicitatiecode

Vakkennis

De sollicitatiecode staat voor een eerlijke en transparantie werving- en selectieprocedure. Deze code is bruikbaar voor alle professionals in de arbeidsbemiddeling.


E-ABC

Tool

Op zoek naar de betekenis van een vakterm op E-HRM-gebied? Met dit hulpmiddel vindt u altijd de juiste betekenis!


E HRM: In drie stappen naar nieuwe HRM software

Vakkennis

Moderne HR-softwaresystemen kunnen steeds meer en zijn onmisbaar voor de hedendaagse HR-afdeling. Maar wat doet u als het management hier niet in wil investeren? Zo overtuigt u het management van de voordelen.


Doelgroepen werven: Jongere gebruikt eigen technologie op het werk

Vakkennis

Werkgevers die jonge professionals willen binnenhalen, zullen 'state-of-the-art technologie' moeten bieden op het werk. In ieder geval moeten jonge werknemers de ruimte krijgen om ook met hun eigen apparatuur te werken.


Stappenplan ouderenbeleid opstellen

Checklist

Het groeiende tekort aan deskundig personeel, maakt het noodzakelijk om ervaren, oudere, werknemers voor de organisatie te behouden. Met dit stappenplan gaat u goed van start.


Uitkeringen bij jubilea

Vakkennis

Fiscaal gunstig extraatje bij 25 of 40 jaar in dienst.


Verhuiskosten vergoeden

Vakkennis

In bepaalde gevallen kunt u verhuiskosten belastingvrij vergoeden.


Ontwikkeling: meer plezier in je werk en je leven

Vakkennis

Wie thuis en op het werk weinig plezier meer ervaart, is gauw geneigd om de omgeving daar de schuld van te geven. Maar wie wat beter naar binnen kijkt, ontdekt vaak dat het probleem ook heel goed daar kan liggen.


Privacy op het werk en ICT

Vakkennis

Organisaties moeten zorgvuldig omgaan met de gegevens van hun werknemers, juist als deze in databanken worden opgeslagen. Met de checklist van het CBP kan de werkgever toetsen of deze aan de regels voldoet.


Tool P&O-termen

Tool

Personeelsdossier, WIA, nul-urencontract? Zo maar termen die op het werk aan de orde van de dag zijn. Maar wat betekenen ze ook weer? In de tool P&O-termen vindt u een bondig antwoord op uw vragen.


Communicatie over ontslag houdt achterblijvers beter gemotiveerd

Vakkennis

Bij een ontslagronde is het aan te raden extra aandacht te geven aan de medewerkers die bij de organisatie blijven. Hier vindt u aandachtspunten voor de communicatie rondom ontslagen.


Vervoer en reiskosten

Vakkennis

Kosten voor woon-werkverkeer en zakenreizen kunt u onbelast aan uw werknemers vergoeden.


Tien tips voor talentmanagement in crisistijd

Vakkennis

Juist tijdens een economische crisis, moeten bedrijven het van goed gemotiveerd en gekwalificeerd personeel hebben. Als bezuinigen op personeel moet, dan alleen op een verantwoorde manier.


Beter personeelsbeleid helpt vrouwen aan de top

Vakkennis

Om meer vrouwen aan de top te krijgen, is een cultuurverandering nodig: bij bedrijven, bij mannen, bij de vrouwen zelf en in de ‘Nederlandse cultuur’. Organisaties moeten hun HR-instrumenten ook beter inzetten.


Werkkleding en uniformen

Vakkennis

Vergoeden en verstrekken van werkkleding is -onder voorwaarden- niet belast.


Dit is de klachten top 10 van werknemers

Vakkennis

Klagende medewerkers zijn niet altijd even prettig, maar ze geven wel aan waar het knelt in de organisatie of het management. Hier vindt u een top 10 met klachten van werknemers.


Topmanagers vinden verandering beter geslaagd dan middle management

Vakkennis

Tweederde van de senior managers vindt veranderingsprocessen binnen hun organisatie een absoluut succes. Maar slechts een kwart van hun middenmanagement denkt hier hetzelfde over.


Collectieve werktijdverkorting

Vakkennis

Als het met een bedrijf plotseling erg tegenzit, bijvoorbeeld door een brand, kan de werkgever een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen. Werknemers kunnen dan een tijdelijke aanvullende WW-uitkering krijgen.


Gaat E-HRM het vak veranderen?

Vakkennis

Door nieuwe technologie verandert het werk van de HRM-professional. De nieuwe P&O'er verandert van een probleemoplosser naar een strategisch adviseur die ook in het menselijk contact meerwaarde blijft bieden.


Achtergrondinformatie over levensfasen en werk

Vakkennis

Informatie voor medewerkers over levensfasen en de ontwikkeling die zij in het werk doormaken. Er zijn (in grote lijnen) vijf levensfasen, die ook in het werk te onderscheiden zijn.


Outsourcing brengt nieuwe HR-functies

Vakkennis

In de toekomst gaat de P&O-professional nieuwe taken uitvoeren. Want door de toenemende outsourcing van HR-taken, moeten HRM-professionals zakelijker worden en adviezen financieel leren onderbouwen.


P&O de deur uit?

Vakkennis

Door uitbesteden of outsourcing zijn in de afgelopen tien jaar al veel bedrijfsactiviteiten buiten de deur geplaatst. Ook de P&O-afdeling ontkomt waarschijnlijk niet aan het uitbesteden van activiteiten.


Personeel inhuren via payrollbedrijf

Vakkennis

Bij payrolling werkt het personeel langere tijd bij de opdrachtgever, maar het is in dienst van de payroll onderneming. Bedrijven die hun personeel bij een payrollbedrijf onderbrengen, zijn verlost van alle administratieve handelingen, maar de constructie is niet onomstreden.


Vragen en antwoorden over payrolling

Vakkennis

Hoe zit het nou met dat formele werkgeverschap, ziekteverzuim, zwangerschap, ziekmelding, ontslag en pensioenopbouw bij payrolling? Over deze en andere vragen over de payrollconstructie, vindt u hier de antwoorden.


Hoofdlijnen sociaal akkoord 2013

Vakkennis

Hier vindt u de belangrijkste onderdelen van het sociaal akkoord, dat het kabinet heeft afgesloten met werkgevers en vakbonden. In dit overzicht vindt u alle 63 afspraken over de hervormingen van de arbeidsmarkt en het sociaal stelsel.


Informatie over pensioenen

Vakkennis

De werkgever heeft de wettelijke plicht om werknemers te informeren over hun pensioen. In de praktijk is dit een taak van de HR-afdeling. Hier vindt u een overzicht met de belangrijkste aspecten van het pensioen.


Schema informatiebronnen pensioenen

Vakkennis

In dit schema zijn verschillende informatiebronnen over pensioenen samengevoegd en gerubriceerd. In het schema vindt u ook een overzicht met links voor de HR-professional, bijvoorbeeld naar veelgestelde vragen en antwoorden over pensioenen.


Model OR reglement

Model

In het OR-reglement regelt de OR de gang van zaken bij de verkiezingen en de eigen werkwijze van de OR. Afspraken met de bestuurder en andere zaken kunnen in een bijlage worden toegevoegd.


Stappenplan ondernemingsraad instellen

Beleidsplan

Een organisatie met meer dan 50 werknemers moet een ondernemingsraad (OR) instellen. Dat betekent een (voorlopig) OR-reglement opstellen, afstemmen met de vakbonden en verkiezingen organiseren. Hier leest u hoe dat in zijn werk gaat.


Ontslag op staande voet, met ontslagbrief

Vakkennis

Wanneer een medewerker zich in hoge mate misdraagt, kan de werkgever besluiten om de werknemer op staande voet te ontslaan. Deze drastische maatregel is wel aan strikte regels gebonden. Met invoering van de WWZ wijzigt de beroepsprocedure.


10 manieren om met klachten van medewerkers om te gaan

Vakkennis

Hoe goed het personeelsbeleid ook is, er zullen altijd medewerkers zijn die vinden dat ze tekort worden gedaan. Wat doe je als HR-professional wanneer een medewerker met een klacht voor de deur staat? Deze 10 technieken kunnen helpen.


Werknemers willen niet allemaal dezelfde arbeidsvoorwaarden

Vakkennis

Personeelsmanagers krijgen te maken met werknemers die méér dan geld vragen van de werkgever. Eén pakket arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers, blijkt niet toereikend meer. Modern communiceren is essentieel en Nederlandse werkgevers lopen daarbij voorop.


HNW vergt mentale omslag van managers en medewerkers

Vakkennis

De verwachtingen zijn vaak hooggespannen wanneer bedrijven Het Nieuwe Werken (HNW) invoeren. Maar achteraf wordt maar een derde van die verwachtingen ingelost. Knelpunt blijft het verlies aan vastigheden die medewerkers ervaren.


Zorgvuldig afwijzen verbetert werkgeversimago

Vakkennis

Werkgevers die simpelweg reageren op een sollicitatie, dragen al positief bij aan het beeld dat sollicitanten hebben van de werkgever. Een inhoudelijk onderbouwde afwijzing vergroot bovendien de kans dat sollicitanten de werkgever desondanks aanbevelen bij familie en vrienden.


Zes punten om HR beter meetbaar te maken

Vakkennis

De route naar meer invloed voor HR, loopt via de CFO - de Financieel Directeur. En in de ogen van de CFO, houdt de HR-manager zich te veel bezig met processen en te weinig met meetbare resultaten. Maar als HR op 6 punten gaat meten, kan het zijn bestaansrecht toch bewijzen.


Vijf kenmerken van een goede HR-afdeling

Vakkennis

Niet alle HR-professionals zijn een voorbeeld voor hun vakgebied. Door te blijven hangen in het verleden, bijvoorbeeld, inflexibel te zijn of gewoon geen oog te hebben voor het personeel. Maar er is hoop voor de goedwillende HR-professionals.


Medewerkersonderzoek kan HR ook zelf doen

Vakkennis

Bedrijven zijn winstgevender met tevreden medewerkers. Meten dus, die tevredenheid, in dure rapporten met ingewikkelde statistieken? Dat hoeft niet, want zelf meten is helemaal niet zo moeilijk.


Zo maakt HR de organisatie en talent wendbaarder

Vakkennis

Bedrijven proberen wendbaarder te worden. Alles draait daarbij om talent, op alle niveaus van de organisatie. En HR moet zorgen dat die organisatie vol talenten goed blijft functioneren. Dus krijgt de HR-professional nieuwe taken, met een nieuwe taakopvatting.


Tips voor oudere sollicitanten (en recruiters)

Vakkennis

Je bent niet alleen maar kansloos, als je op gevorderde leeftijd een (andere) baan zoekt. Wanneer je leeftijd en ervaring als pluspunt presenteert, kan dat juist in je voordeel werken. Deze tips voor oudere werknemers, zijn ook voor recruiters relevant.


Recht op loondoorbetaling bij ziekte

Vakkennis

Als uw werknemer ziek is, bent u verplicht om twee jaar lang tenminste 70% van het loon door te betalen. Hoer dat zit dat als een werknemer weer gedeeltelijk aan het werk gaat, leest u hier.


Wie veiligheidsvoorschriften niet naleeft, riskeert ontslag

Vakkennis

Niet alleen de werkgever, maar ook de werknemer moet zich inspannen om veilig te werken. Een ervaren werknemer, die willens en wetens de voorschriften negeert in een bedrijf dat zich inspant om het werk veilig te laten verlopen, mag daarom op staande voet worden ontslagen.


Salaris stopzetten mag als zieke werknemer passende arbeid weigert

Vakkennis

Als een werknemer niet meewerkt met zijn re-integratie en daarbij weigert passende arbeid te verrichten, mag je als werkgever dan betaling van het volledige loon stopzetten? Dat mag, als prikkel om de re-integratie alsnog te laten slagen.


Modelovereenkomsten inhuur zelfstandige - VAR/DGA

Model

Met deze modelovereenkomsten kunt u als opdrachtgever afspraken vastleggen met een zelfstandige opdrachtnemer. In dit artikel vindt u door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten voor het inhuren van een zelfstandige externe opdrachtnemer.


Vier vragen over proeftijdbeding in het arbeidscontract

Vakkennis

Een proeftijdbeding is handig omdat de werkgever niet direct vast zit aan een werknemer. Maar de werkgever moet oppassen dat hij geen misbruik maakt van de proeftijd en de wet goed toepast. Sinds 1 juli 2015 mag bovendien geen proeftijd meer worden opgenomen in kortdurende contracten.


6 vragen over ontslag op staande voet

Checklist

Werkgevers krijgen soms te maken met een werknemer die de bedrijfsregels (herhaaldelijk) in ernstige mate overtreedt. De vraag is of ontslag op staande voet dan een mogelijkheid is. Overweegt u ontslag op staande voet? Stelt u zichzelf eerst deze 6 vragen!


Tijdelijk contract veilig verlengen binnen 2 jaar

Vakkennis

Door de Wet werk en zekerheid, gelden sinds 1 januari 2015 andere regels voor het verlengen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Werkgevers die zoveel mogelijk flexibiliteit willen houden, kunnen er voor kiezen de 7+8+8-regel te hanteren.


Opzegverboden Wet werk en zekerheid

Vakkennis

In een aantal gevallen mag de werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer niet beëindigen, omdat een zogeheten opzegverbod geldt. Hier vindt een beknopt overzicht over opzegverboden in relatie tot de Wet werk en zekerheid.


Scholingsplicht en scholingsrecht in Wet Werk en Zekerheid

Vakkennis

Sinds 1 juli 2015 krijgen werknemers recht op scholing en heeft de werkgever een scholingsplicht. De werkgever moet de werknemer voortdurend blijven toerusten om de eigen functie goed te kunnen vervullen. Als de functie vervalt, moet de werkgever zorgen voor om- en bijscholing.


Transitievergoeding: deze kosten mag u aftrekken

Vakkennis

Sinds 1 juli 2015 hebben werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn, bij ontslag recht op een transitievergoeding. Op de transitievergoeding mogen zogenoemde ‘transitie- en inzetbaarheidskosten’ in mindering worden gebracht.


Checklist stagecontract

Checklist

Als u niet oplet, kan een stageovereenkomst zomaar elementen bevatten die het een arbeidsovereenkomst maken. Met deze checklist kunt u nagaan of uw stagecontract niet per ongeluk een arbeidsovereenkomst is.


Opzeggen met instemming van de werknemer

Model

De werkgever kan sinds 1 juli 2015 een dienstverband voor onbepaalde tijd met de werknemer opzeggen zonder tussenkomst van de rechter of het UWV, mits de werknemer hiermee schriftelijk instemt.


Werknemer na 2 jaar ziekte niet ontslaan?

Vakkennis

Als een werknemer langer dan 2 jaar ziek is, hoeft de werkgever het loon niet meer door te betalen. Het was gebruikelijk om de werknemer dan te ontslaan, maar met de komst van de WWZ moet dan transitievergoeding worden betaald. Sommige werkgevers kiezen ervoor om de werknemer dan maar 'slapend' in dienst te houden.


Wijzigingen ontslag op staande voet sinds 1 juli 2015

Vakkennis

Sinds 1 juli 2015 zijn de regels voor ontslag op staande voet op enkele punten aangepast. Zo zijn de mogelijkheden voor de werknemer om het ontslag op staande voet aan te vechten gewijzigd. Een transitievergoeding betalen hoeft niet.


Ontslaggronden stapelen mag niet meer sinds 1 juli 2015

Vakkennis

Werkgevers kunnen sinds de intrede van de Wet Werk en Zekerheid bij ontslag van een werknemer geen ontslagredenen meer stapelen. Ook de ontslagroute staat in het vervolg vast en hangt mede af van de reden voor het ontslag.


WWZ en ketenregeling bij doorstart na faillissement

Vakkennis

Wat zijn de rechten van werknemers als het bedrijf na een faillissement een doorstart maakt? Moet de werknemer volgens de ketenregeling dan weer opnieuw beginnen met tellen? En hoe zit dat in de nieuwe Wet Werk en Zekerheid?


Schijnconstructies tegengaan in wet vastgelegd

Vakkennis

Alle werkgevers die personeel inlenen, hebben te maken met de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). De wet is een uitvloeisel van het Sociaal Akkoord, waarin is afgesproken om een einde te maken aan verschillende misstanden op de arbeidsmarkt.


Wijzigingen voor HR in 2016

Vakkennis

HR-professionals krijgen in 2016 opnieuw met grote veranderingen te maken. Maar ook de gevolgen van de Werkkostenregeling en de nieuwe flexregels in de Wet werk en Zekerheid zijn nog duidelijk voelbaar. Dit geldt natuurlijk ook voor alle –nog verse- wijzigingen in het Ontslagrecht.


Sanctiebeleid en officiële waarschuwing

Vakkennis

Als een werknemer ernstige overtredingen begaat, kan de werkgever een officiële waarschuwing geven. Dit moet de werknemer aansporen om geen verdere overtredingen te begaan. ook kan het helpen bij een eventuele ontslagprocedure.

HR-dienst

Als abonnee kunt u gratis maximaal zes diensten per jaar onder de
aandacht brengen van uw HR-doelgroep.

HR-vacature

Als abonnee kunt u gratis maximaal zes vacatures per jaar onder de
aandacht brengen van uw HR-doelgroep.

Gegegevens wijzigen

Adresgegevens

Gebruiker(s)

Nog een gebruiker toevoegen