Personeelsnet.nl maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Balk sluiten

Personeelsnet

Vakkennis voor HR-professionals

Themadossier: Scholing en Ontwikkeling

Dit zijn de 14 saaiste beroepen ter wereld

Het is natuurlijk wat je er zelf van maakt, maar juridische functies, projectmanagement en ondersteunend werk behoren tot de saaiste beroepen ter wereld. Het HR-vak is iets inspirerender, maar toch verveelt iets meer dan de helft van de HR-professionals zich. Opvallend, want juist HR kent het belang van rijke taken voor de organisatie.

Vraag naar HBO diploma 4x zo groot als WO-diploma

Nederlandse werkgevers vragen in slechts 5,7% van hun vacatures naar een WO-denkniveau of -diploma. Een HBO-diploma  wordt viermaal zo veel gevraagd. Wel ligt het salarisbod voor universitair geschoolden zo’n 10 procent hoger.


Loopbaanbegeleider met kennis van software is effectiever

Professionals die mensen aan een baan proberen te helpen, hameren nog te veel op de inzet van netwerken. Dat is jammer, want daardoor blijven andere effectieve kanalen onderbenut bij loopbaanbegeleiding en werk-naar-werk trajecten. Kennis van automatisering en de inzet van slimme software, zijn daarbij tegenwoordig onmisbaar.


HR moet maatwerk leveren, want oudere werknemer is hard nodig

Het aandeel oudere werknemers binnen het personeelsbestand blijft groeien. Dat is maar goed ook, want ouderen zijn straks hard nodig, omdat dan minder jonge werknemers beschikbaar zijn. HR moet daarom beter rekening houden met ouderen en hun wens om op een soepele manier over te gaan naar hun pensioen.


Met deze 5 punten willen werkgevers ‘generatieproof’ worden

Het personeelsbestand vergrijst, maar werkgevers vinden oudere werknemers te duur. De lengte van het dienstverband moet de hoogte van het loon niet meer bepalen, vinden ze. De werkgevers formuleerden 5 punten om ‘generatieproof’ te worden. Eén ervan, is het structureel voeren van ontwikkelingsgesprekken.


Investeren in medewerkers, het belangrijkste bedrijfskapitaal

Opleidingsbeleid van organisaties was traditioneel gericht op de leerwensen van de individuele medewerkers. Nieuw is dat de wensen van medewerkers beter gecombineerd worden met de eisen die het bedrijf stelt.


Ontwikkeling van managers systematisch aanpakken

Om tijdig in de benodigde competenties te voorzien, voeren organisaties een Management Development-beleid. Wensen van de organisatie en competenties van individuele managers moeten zo beter op elkaar aansluiten.


Als babyboomer vertrekt, verdwijnt waardevolle kennis

De meest ervaren werknemers in bedrijven zijn de babyboomers. Zij hebben in hun lange carrière uitgebreide ervaring en ‘knowhow’ opgebouwd, maar de komende jaren gaan ze met pensioen. En daar maken veel bedrijven zich zorgen over.


Bedrijven besteden kwart opleidingsbudget aan e-learning

Grote en middelgrote organisaties in Nederland reserveren 24 procent van hun opleidingsbudget voor e-learning. In 2012 was dit nog maar 9 procent. Vooral in de zorg is e-learning populair.


Hoogopgeleide starters zijn geen blijvertjes, 5 tips

Werkgevers die een hoogopgeleide starter binnenhalen, moeten er rekening mee houden dat bijna de helft binnen drie jaar vertrekt. Aan dat vertrek is weinig te doen, want de jongeren vertrekken gewoon terwijl hun huidige functie voor de meerderheid (82%) wel aan de verwachtingen voldoet.


Werknemers met verouderde kennis zijn vaker ziek

Bijna een kwart (23%) van de werknemers zegt nieuwe kennis of vaardigheden te missen die belangrijk zijn om het werk goed te kunnen doen. Deze werknemers zijn minder tevreden, vaker ziek en hebben veel vaker burn-outklachten.


Medewerker wil niet wachten op functioneringsgesprek

Twee keer per jaar een functioneringsgesprek, dat vinden medewerkers niet meer voldoende om hun prestaties te verbeteren. Tegenwoordig willen ze vaker feedback van hun manager krijgen, om hun doelen aan te passen en om te bespreken hoe zij zichzelf kunnen ontwikkelen.


Checklist stageovereenkomst of arbeidsovereenkomst

Is een stageovereenkomst ook een arbeidsovereenkomst? De meeste werkgevers zeggen ‘nee’. Want, zo is de gedachte, de stagiaire heeft een stageovereenkomst en dus geen arbeidsovereenkomst. Toch is beantwoording van de vraag niet zo gemakkelijk als het lijkt. Check het met deze checklist.


Echte topbedrijven investeren in opleiden van eigen talenten

De beste bedrijven van de wereld werken planmatig en doelgericht aan de ontwikkeling van eigen talent in de organisatie. Daarmee zorgen ze voor toptalenten van eigen kweek die voor vernieuwing en dynamiek kunnen zorgen op sleutelposities die niet onbezet mogen raken.


Creatieve buitenbeentjes maken organisatie succesvol

Briljante, creatieve dwarsdenkers zijn niet altijd makkelijke collega’s. Maar ze kunnen een organisatie wel verder helpen op weg naar succes. Onderzoek geeft nu aanwijzingen voor het inzetten van die onmisbare buitenbeentjes.


Succesvoller door zorgvuldige omgang met personeel

Hoe komt het toch dat sommige bedrijven goede resultaten behalen, terwijl andere moeten krimpen? Een duidelijke koers, geen wilde plannen en een platte organisatie helpen. Maar ook goede personeelszorg kan bijdragen aan het succes van het bedrijf.


‘Te weinig aandacht voor de mens in strategisch HRM’

Strategisch HRM kijkt te veel naar het ‘arbeidspotentieel’ en te weinig naar de individuele werknemer. HRM moet daarom leren van de arbeidspsychologie, dat kennis over het individuele gedrag van de werknemer kan verbinden aan organisatiedoelen.


Wie ontwikkelt het talent in organisaties?

Uit onderzoek blijkt dat organisaties het maar lastig vinden om talentmanagement handen en voeten te geven. De HR-afdeling doet het wel, maar vindt eigenlijk dat managers het voortouw moeten nemen.


Investeren in personeel levert echte winst op

Personeel dat zich kan identificeren met de doelen van de organisatie blijkt beter in staat om producten en diensten te verbeteren. Deze verbeteraanpak geeft ook mooie financiële prestaties.


Talentvolle medewerkers binden door ze vrij te laten

De open arbeidsmarkt en de toenemende concurrentie zorgen voor turbulentie tussen werknemers en werkgevers. Daarom moeten organisaties kostenefficiënt handelen en hun talentpool effectief managen.