Overwerk zonder premiestijging bij vast contract vanaf gemiddeld 30 uur

Vanaf 1 januari 2025 worden de mogelijkheden voor overwerk verruimd. Dan is het mogelijk om werknemers maximaal 30% te laten overwerken zonder WW-premiestijging, als zij een vast contract hebben van gemiddeld 30 uur of meer per week. Die grens ligt nu nog bij vaste contracten van 35 uur en meer. Zo krijgen werkgevers meer flexibiliteit voor werknemers met een vast contract, zonder kostenstijging.

De ministerraad heeft ingestemd met dit voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De maatregel draagt bij aan interne wendbaarheid en betekent een (beperkte) lastenverlaging voor bedrijven.

Uitwerking van afspraken met sociale partners
Het kabinet heeft vorig jaar met de werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken gemaakt die zorgen voor meer zekerheid voor werknemers en meer wendbaarheid voor bedrijven. Eén van de afspraken uit dit arbeidsmarktpakket is een verruiming voor overwerk in premiedifferentiatie in de ww.

De premiedifferentiatie in de WW houdt in dat werkgevers een lagere premie afdragen voor vaste contracten en een hogere WW-premie voor flexibele contracten. Om werkgevers flexibiliteit te bieden, mag een werknemer tot 30% overwerken naast de uren van het vaste contract. Als er naast het vaste aantal uren gemiddeld meer dan 30% extra wordt overgewerkt, gaat voor dat hele jaar het hoge ww-tarief gelden met terugwerkende kracht.

Meer mogelijkheden voor overwerk vanaf 30 uur
Grotere arbeidscontracten waarbij een werknemer gemiddeld 35 uur of meer per week werkt zijn van deze regel uitgezonderd. Deze uitzondering wordt vanaf 1 januari 2025 verruimd naar contracten met gemiddeld 30 uur per week. Hierdoor wordt de interne wendbaarheid van bedrijven vergroot, terwijl werknemers de zekerheid van hun vaste contract houden.

Op macroniveau stelt deze regeling overigens niet zo veel voor, want het gaat om een lastenverlichting voor werkgevers van in totaal slechts 15,5 miljoen euro per jaar. Maar voor individuele werkgevers kan deze verruiming wellicht wél voordelen hebben.


MIS NIKS MEER: Schrijf je hier in voor de gratis HR-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?