WAB: Flexwerker ontvangt vaak geen transitievergoeding

Uitzendkrachten en flexwerkers worden te vaak weggestuurd zonder dat zij een transitievergoeding ontvangen, terwijl zij daar wel recht op hebben. Dat komt doordat er kennelijk nog steeds onduidelijkheid is over het recht op transitievergoeding en er geen harde sancties op staan als de werkgever de vergoeding niet betaalt. Werknemers moeten zelf in actie komen als zij ten onrechte geen transitievergoeding ontvangen.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen beantwoord over het niet uitbetalen van transitievergoedingen aan werknemers met flexibele contracten en uitzendcontracten. De vragen werden gesteld na berichten van vakbond FNV en onderzoeksplatform Follow the money dat flexwerkers geregeld geen transitievergoeding ontvangen.

Onbekend hoe groot het probleem is
De minister heeft kennisgenomen van de publicaties, maar stelt dat de exacte omvang van het probleem niet duidelijk is. Werknemers hebben recht hebben op een transitievergoeding onder bepaalde voorwaarden, zoals bij beëindiging of niet-verlenging van het dienstverband. Dit geldt ook voor werknemers met een tijdelijk of flexibel contract, tenzij sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door de werknemer.

De minister neemt de signalen dat flexwerkers ten onrechte geen transitievergoeding ontvangen mee in de evaluatie van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), die in 2025 plaatsvindt. Daarbij wordt ook de naleving van de transitievergoeding onderzocht.

Onduidelijkheid over recht op transitievergoeding
Vooruitlopend op de evaluatie kan de minister geen concrete verklaring gegeven waarom de transitievergoeding niet altijd wordt uitbetaald. Mogelijk is de wetgeving te complex, maar dit moet nader worden onderzocht tijdens de evaluatie van de WAB.

Wel bevestigt minister Van Gennip het belang van de transitievergoeding. Werknemers kunnen dit gebruiken in de tussenperiode naar een andere baan, maar het is ook een belangrijk instrument dat kosten- en risicoverschillen tussen contractvormen verkleint en om het vaste contract aantrekkelijker te maken. Zo heeft iedere werknemer vanaf dag één (onder voorwaarden) recht op een transitievergoeding van 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar. De resterende periode wordt naar rato uitgerekend.

Werknemer moet zelf in actie komen
Als de werkgever geen transitievergoeding betaalt, heeft de werknemer drie maanden na beëindiging van het dienstverband de tijd om de vergoeding alsnog op te eisen. Dat moet met een verzoekschrift bij de kantonrechter. De evaluatie van de WAB moet inzicht bieden of dit een goede termijn is en of deze methodiek passend is.

MIS NIKS MEER: Schrijf je hier in voor de gratis HR-nieuwsbrief

 

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?