Concurrentie om personeel verhoogt kosten voor werkgevers

De strijd om personeel aan te trekken en te behouden dwingt werkgevers om alle registers open te trekken. Vooral financiële prikkels zijn populair, zoals aanbrengpremies of plaatsing in een hogere salarisschaal. Dat verhoogt de kosten voor werkgevers aanzienlijk. Verder proberen werkgevers mensen te binden met ontwikkelingsmogelijkheden en hybride werken, waarmee ze werk en privé beter kunnen combineren.

Dit blijkt uit het AWVN-ledenonderzoek personeelstekorten 2024, uitgevoerd door werkgeversvereniging AWVN.

Toenemende werkdruk door personeelstekorten
In 2023 wees onderzoek van AWVN al op de toenemend arbeidsmarktkrapte, vooral in technische, productiegerichte en ICT-functies op mbo-niveau. Het blijft voor werkgevers een hele uitdaging om ervaren personeel te vinden dat snel zelfstandig kan werken. Een meerderheid van de werkgevers (57%) verwacht dat de arbeidskrapte aanhoudt, terwijl 31% zelfs vreest voor nog grotere personeelstekorten.

Ongeveer 80% van de werkgevers meldt dat de werkdruk toeneemt door de personeelstekorten, wat leidt tot een vicieuze cirkel: hogere werkdruk veroorzaakt meer verzuim, waardoor er nog minder handen beschikbaar zijn. Hierdoor komt de productie of dienstverlening onder druk te staan; bijna de helft van de werkgevers ziet de kwaliteit daardoor afnemen. Een kwart van de werkgevers kan zelfs bepaalde producten of diensten niet meer leveren omdat ze handjes tekortkomen.

Strategieën om personeel aan te trekken
Om personeel te werven, zetten werkgevers vooral in op het aanbieden van financiële voordelen: tweederde biedt een aanbrengpremie, de helft schaalt nieuw personeel hoger in binnen de salarisgroep en 22% betaalt boven het schaalmaximum. Naast financiële stimulansen richten werkgevers zich ook op aantrekkelijkere secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals ontwikkelingsmogelijkheden, flexibele werktijden en thuiswerkfaciliteiten. Bijna de helft van de werkgevers biedt zelfs direct een vast dienstverband aan om nieuwe werknemers te trekken.

Werknemers kiezen vaak voor een overstap naar een andere werkgever die betere lonen of arbeidsvoorwaarden biedt. Andere veelgenoemde redenen voor vertrek zijn gebrek aan doorgroeimogelijkheden en hoge werkdruk. Wervingsbureaus spelen ook een rol in het verleiden van werknemers tot een overstap.

Adviezen om arbeidsmarktkrapte te verminderen
AWVN adviseert werkgevers zich te richten op drie strategieën om de impact van personeelstekorten te verminderen. Deze strategieën zijn essentieel om de uitdagingen van de huidige arbeidsmarkt het hoofd te bieden en de organisatorische gezondheid te waarborgen:

  • Personeelsbehoud: Focus op persoonlijke aandacht en het verbeteren van de werk-privébalans.
  • Anders organiseren: Efficiënter indelen van werk, beter verdelen van taken en breder inzetten van personeel zijn cruciaal.
  • Innovatie en automatisering: Inzetten op technologie om arbeidsintensieve taken over te nemen.

MIS NIKS MEER: Schrijf je hier in voor de gratis HR-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?