HR-talent blijft schaars, werkt graag thuis met flexibele werktijden

HR-professionals blijven lastig te werven, want ze zijn zeer schaars op de arbeidsmarkt. Het salaris blijft een belangrijke factor bij het werven van HR-talent, maar uit recent onderzoek blijkt dat de inhoud van het werk, zelfstandigheid in de functie en de mogelijkheid voor thuiswerken ook belangrijke factoren zijn om HR-professionals te werven. En bij sollicitaties, ontmoet de HR-professional graag het management waarmee zij of hij gaat samenwerken.

In vergelijking met de gemiddelde Nederlandse beroepsbevolking hechten HR-professionals meer waarde aan de inhoud van hun werk en de werkomgeving. Dit vertaalt zich naar een sterke nadruk op de werksfeer en de kwaliteit van de relatie met hun direct leidinggevende. Dat zijn uitkomsten van doorlopend onderzoek van Compagnon en Intelligence Group. 

Inspelen op wensen van HR-professional
Succesvol recruitment van HR-professionals vereist een combinatie van een competitief salaris, boeiende werkinhoud, flexibele arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling. Organisaties die hierop inspelen, hebben een voorsprong in een steeds competitievere arbeidsmarkt voor HR-talent.

Top 5 sollicitatieaspecten compagnon 2023.png

Bron: Arbeidsmarkt HR en recruitment in cijfers, Update t/m Q4 2023 | Compagnon/Intelligence Group

Voor HR-professionals zijn een goede werkbeleving én een goede werkomgeving heel belangrijk. Tijdens het sollicitatieproces hechten HR-professionals veel meer dan gemiddeld aan een ontmoeting met de managers met wie ze gaan werken. Dat gesprek willen ze voeren op basis van gelijkwaardigheid.

Schaarste aan HR-talent
De HR-arbeidsmarkt kampt met een toenemende schaarste aan talent. In 2023 bedroeg de verhouding tussen het aantal actief werkzoekenden en het aantal vacatures voor HR-professionals 4:1. Dat geeft maar weer eens aan dat de concurrentie om gekwalificeerd HR-personeel hevig is. Hoewel de voorspellingen suggereren dat de arbeidsmarkt voor HR-professionals niet krapper zal worden in 2024, blijft het werven van geschikt talent voor de HR-afdeling dus wel een uitdaging.

Het onderhandelen over arbeidsvoorwaarden blijkt voor HR-professionals een belangrijk aspect bij het aangaan van een nieuw arbeidscontract. Vooral het salaris en de mogelijkheid om thuis te werken zijn onderwerpen waarover veel wordt onderhandeld. Ook hechten HR-professionals grote waarde aan flexibele werktijden. Een goed salaris is ook een zwaarwegend aspect, maar hieraan wordt minder belang gegeven dan het gemiddelde van de Nederlandse beroepsbevolking.

Nieuwe vaardigheden voor HR-professionals
Het functieprofiel van HR-professionals verandert enigszins. Want werkgevers zijn steeds meer op zoek naar kandidaten met een mix van professionele, sociale en IT-vaardigheden. Hoewel IT-vaardigheden nog relatief weinig voorkomen in HR-vacatures, is er wel een groei te zien in vacatures die vragen om ICT- en software gerelateerde skills.

Sociale vaardigheden zoals multitasking, creativiteit, passie en empathie worden ook steeds vaker benadrukt, terwijl ook professionele vaardigheden zoals veiligheid, gezondheid, onderzoek, coaching en begeleiding aan belang winnen.

MIS NIKS MEER: Schrijf je hier in voor de gratis HR-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?