Personeelsnet.nl maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Balk sluiten

Personeelsnet

Vakkennis voor HR-professionals

Themadossier: Personeelsbeleid

Bijgewerkt: de HR-maatregelen voor 2017

Het gaat beter met Nederland dan het kabinet in september dacht. De groei trekt in 2017 flinker aan, terwijl de werkloosheid eind 2016 al onder de half miljoen is gedaald. Sinds Prinsjesdag zijn er alweer volop wijzigingen bekend geworden over plannen en arbeidswetten die het kabinet in petto heeft. Personeelsnet geeft u daarom een bijgewerkt overzicht van de belangrijkste veranderingen in het HR-vakgebied voor 2017.

Inhoud handboek personeel

Het samenstellen van een personeelshandboek is een intensieve en omvangrijke opdracht voor de HRM afdeling. Hier vindt u een uitgebreide inhoudsopgave van het handboek personeel, met opletpunten.


Mythes doorgeprikt: vast contract verdwijnt door onze eigen schuld

Van jaar op jaar, werken steeds meer mensen op flexbasis. De meerderheid van hen zou liever een vast contact hebben, maar de groei van flex lijkt bijna een natuurwet. Want Nederland moet toch concurreren met andere landen? Maar de groei van flex blijkt een typisch Nederlands verschijnsel. Niks ‘internationale ontwikkelingen’, niks ‘Europa’: de afname van vaste contracten komt door ons eigen Nederlandse beleid.


HRM beleidsplan maken

Als er behoefte is aan strategisch HRM beleid, heeft de HRM adviseur de taak om hiervoor een HRM beleidplan te ontwikkelen. Personeelsnet biedt hier 10 bouwstenen aan voor het HRM beleidsplan.


Dit zijn de wijzigingen voor HR in 2016

Na jaren van teruggang, moet 2016 het jaar worden waarin werkenden eindelijk iets merken van de economische groei. HR-professionals moeten vooral rekening houden met de verdere invoering van arbeidswetten en de uitwerking van eerdere wetsvoorstellen. Personeelsnet geeft hier een overzicht van de belangrijkste veranderingen in het HR-vakgebied voor 2016.


Werknemer met diverse vriendengroep presteert beter

HR moet bij het samenstellen van teams ook letten op de vriendenkring van medewerkers. Want een medewerker met een diverse vriendengroep heeft een sterkere teamgeest, is hulpvaardiger en presteert beter.


Demotie vaker toegepast in personeelsbeleid

Demotie, waarbij medewerkers gevraagd wordt een stapje terug te doen, is voor een op de vier organisaties onderdeel van het HR-beleid en staat bij bijna de helft van de werkgevers op de HR-agenda.


HR-managers waarschuwen: social media zijn onvermijdelijk

Doordat topbestuurders behoudend zijn en ook maar weinig snappen van social media, stokt de innovatiekracht van organisaties. Personeelsmanagers roepen daarom op om de kracht van social media beter te benutten. Want de tijd stilzetten, lukt nu eenmaal niet.


Strategisch HR-plan maakt organisaties wendbaarder

Organisaties willen graag wendbaar zijn met hun personeel en hun organisatie, om beter in te spelen op veranderingen in de markt. Maar zes van de tien organisaties in Nederland zijn niet wendbaarder geworden, vooral doordat ze blijven steken in kortetermijndenken.


Protocol social media

Werkgevers hebben moeite met de activiteiten van werknemers op Facebook, LinkedIn of Twitter. Verbieden is geen optie, want sociale media zijn niet meer weg te denken. Toestaan en reguleren kan juist profijt opleveren.


Investeringen in HR blijven, maar kosten tellen zwaar

Hoewel sommige organisaties hun uitgaven verlagen, schrappen ondernemingen niet langer uitgaven voor HR. Geld gaat naar technologie om talent te ontwikkelen en te werven.


15 managementfouten die talent weg jagen

Robert Half geeft tips voor de recessie en daarna. Want als het economisch tij keert, moet het bedrijf gewoon weer het gevecht aan met andere bedrijven over het benodigde toptalent.


10 manieren om samen veranderingen door te voeren

Adviesbureau Towers Perrin beschrijft 10 manieren om medewerkers de omslag te laten maken die nodig is vanwege de economische recessie. Het komt neer op helder communiceren en feedback aan personeel vragen.


Zeven voorwaarden voor HR-strategie

Een personeelsmanager met een beetje ambitie, wil het liefst ‘strategisch personeelsbeleid’ invoeren. Maar ook als HRM niet strategisch is, kan het wel een perfecte schakel zijn tussen de algehele bedrijfsstrategie en de uitvoering.