Werving en selectie personeel: Wet gelijke kansen gaat niet door

De Wet toezicht gelijke kansen werving en selectie is door de Eerste kamer weggestemd. De wet zou werkgevers en arbeidsbemiddelaars verplichten om een procedure te hanteren die arbeidsdiscriminatie voorkomt. Werkgevers moeten òòk checken of 'hun' recruiters en uitzendbureaus niet discrimineren.

LET OP: Wet Toezicht gelijke kansen werving & selectie wordt niet ingevoerd!

Op 26 maart 2024 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt weggestemd. De minister van SZW had eerder al aanpassingen voorgesteld, waardoor kleinere bedrijven zouden worden ontzien, maar dat heeft de Senaat toch niet overtuigd. Het is nu aan het nieuwe kabinet om te besluiten of nog wetgeving wordt gemaakt om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

Voor de duidelijkheid: het is nu al verboden om bij sollicitaties onderscheid te maken op grond van geslacht, leeftijd, geloof, afkomst, of op welke grond dan ook. De intentie van de wet was vooral om werkgevers ertoe aan te zetten om objectiever te werven en selecteren, op basis van competenties.

Veel HR-professionals zullen een dergelijke werkwijze al adviseren aan hun management, omdat zo een diverser en (bewezen) productiever personeelsbestand gevormd kan worden. Bovendien is de arbeidsmarkt blijvend krap en kunnen veel werkgevers het zich toch al niet veroorloven om alleen maar mensen aan te nemen die op henzelf lijken.

 

Het zou daarom kunnen, dat arbeidsdiscriminatie op termijn minder wordt. Want iedere arbeidskracht die nu beschikbaar is, heeft al een veel grotere kans op een baan, dan in tijden met een zeer ruime arbeidsmarkt.

 

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.