Corona: uitbreiding derde steunpakket

Vanwege de aangescherpte maatregelen tot half december 2020, of nog later, gaat het kabinet meer bedrijven steun geven om de grootste klappen van de coronacrisis op te vangen. Bovenop het bestaande derde steunpakket, komen daarom de volgende aanvullende steunmaatregelen voor ondernemers.

Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor ondernemers die door de recente maatregelen een onevenredig harde klap hebben gekregen. Ook komen meer sectoren – waaronder de transportsector – in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Daarnaast komt het kabinet de evenementenbranche te hulp, die vaak een groot deel van de jaaromzet in de zomermaanden verdient. De maatregelen die het kabinet nu aankondigt zijn een aanvulling op dat derde steunpakket.

Aanvulling op derde steunpakket coronacrisis

Tijdelijke banen in cruciale sectoren

Het kabinet wil mensen die plotseling zonder werk zitten door de coronacrisis inzetten bij het verlenen van cruciale dienstverlening. Het gaat dan om (tijdelijke) banen voor coronaondersteuning voor bijvoorbeeld het komend halfjaar. Daarmee krijgen werknemers weer perspectief én wordt de maatschappelijke crisis verzacht in cruciale sectoren. Mensen krijgen zo de mogelijkheid én de ruimte om tijdelijk zinnig betaald werk te doen wat enorm gewaardeerd wordt door personeel in de sectoren die nu onder grote druk opereren.

Hoewel het kabinet denkt dat een goed plan is, heeft de uitwerking nog wel wat aandacht nodig. Zowel de behoefte (vraag) als de beschikbaarheid van mensen (aanbod) moeten in kaart worden gebracht en op elkaar worden afgestemd. De Rijksoverheid neemt het voortouw door met de partners te kijken hoe vraag en aanbod bij elkaar kunnen worden gebracht.

Tijdelijke verbreding TVL naar alle sectoren

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is bedoeld om ondernemers te helpen met het betalen van hun vaste lasten, zoals huur, terwijl er veel minder geld wordt verdiend. De regeling was bedoeld voor een beperkt aantal direct geraakte sectoren, maar wordt nu opengesteld voor alle sectoren, zoals toeleveranciers, de transportsector en de voedingstuinbouw.

Bedrijven kunnen vanaf medio november een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Subsidie voorraad- en aanpassingskosten

Horecaondernemers hebben voorraden aangelegd die ze niet meer kunnen gebruiken vanwege de tijdelijke sluiting. Ook hebben zij vaak geïnvesteerd om in de winter op een corona-veilige manier open te kunnen blijven, bijvoorbeeld door hun terras te overkappen. Het kabinet geeft, bovenop de TVL, een eenmalige subsidie om deze gemaakte kosten te compenseren, van circa 2,75 procent van de omzetderving, gemiddeld € 2500.

Ondernemers kunnen de subsidie vanaf medio november aanvragen via de TVL-aanvraag.

Extra vergoeding evenementenbranche

Door de corona-maatregelen zijn veel evenementen, zoals muziekfestivals en kermissen, niet doorgegaan. Bedrijven en leveranciers in de evenementenindustrie zijn voor hun omzet grotendeels afhankelijk van de zomermaanden. Die schommeling in omzet kan zorgen voor een vertekend beeld bij de berekening van de TVL.

Het kabinet komt met een eenmalige extra vergoeding die gebaseerd is op de TVL-vergoeding van de zomer. Het gaat naar verwachting om 800 evenementenondernemers, die gemiddeld zo’n €14.000 krijgen.

Geen faillissement maar Time-out arrangement (TOA)

Het eerder aangekondigde Time Out Arrangement krijgt verdere vorm. Dat stelt ondernemers in staat om hun bedrijf tijdelijk in een soort winterslaap te brengen. Wanneer de situatie weer verbetert, kunnen zij snel weer van start gaan. Op die manier hoeven in de kern gezonde bedrijven geen faillissement aan te vragen met alle gevolgen van dien.

Het kabinet werkt dit nu verder uit in de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA).

Verdere maatregelen

  • Er komt € 40 miljoen voor ‘vrije theaterproducenten’: niet-gesubsidieerd theater kampt ook met voorstellingen die niet door hebben kunnen gaan. Het kabinet komt deze groep tegemoet.
  • Het sport-specifieke pakket wordt aangepast en opnieuw opengesteld voor de periode 1 oktober t/m 31 december. Hiermee is een bedrag van € 60 miljoen gemoeid.
  • Het kabinet reserveert nog eens € 150 miljoen om inkomstenderving bij gemeenten op te vangen, bovenop de eerder gereserveerde € 100 miljoen.
  • Om bedrijven in hun liquiditeitsbehoefte te blijven ondersteunen is het van belang om de corona garantieregelingen te verlengen. De corona-garantiemaatregelen worden verlengd tot en met 30 juni 2021.
  • Met de detailhandel worden afspraken gemaakt over handhaving van de basisregels. Het kabinet benadrukt hoe belangrijk het is dat mensen zich aan de regels houden, en roept iedereen op om alléén te gaan winkelen en winkeltijden meer te spreiden.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.