HR Tools & Extra's

Minimumloon en sociale premies

Overzicht met loonbedragen per 1 juli 2022 en de rekenregels voor sociale premies.

 De aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 is bekendgemaakt in de Staatscourant.

Sneller naar 14 euro per uur?
Twee keer per jaar, op 1 juli en 1 januari wordt het wettelijk minimumloon vastgesteld door de minister van SZW. In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is geregeld dat de algemene welvaartsontwikkeling ook merkbaar moet zijn voor werknemers met een minimumloon en voor uitkeringsgerechtigden. Daarom is het minimumloon gekoppeld aan de gemiddelde contractloonontwikkeling. Daarbij wordt uitgegaan van de gemiddelde procentuele ontwikkeling van de contractlonen in de marktsector, de gepremieerde en gesubsidieerde sector en bij de overheid.

De minister kan afwijken van die regel als sprake is van een bovenmatige loonontwikkeling, of als er heel veel mensen gebruik moeten maken van sociale zekerheidsregelingen en de verhouding ‘inactieven’ en ‘actieven’, scheef is. Deze bepalingen worden nu extra actueel, gezien de hoge inflatie en de mogelijke stijging van de lonen. Bovendien voert het kabinet overleg met oppositiepartijen. Het is goed denkbaar dat het minimumloon sneller omhoog gaat naar 14 euro per uur. Deze verhoging is al afgesproken in het coalitieakkoord, maar zal dan pas over enkele jaren plaatsvinden.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.