HR Tools & Extra's

Minimumloon en sociale premies

Overzicht met loonbedragen per 1 januari 2023 en de rekenregels voor sociale premies.

Het Wettelijk minimumloon (WML) wordt normaal gesproken twee keer per jaar aangepast aan de contractloonstijging. Maar gezien de hoge inflatie, heeft het kabinet tot een extra verhoging van het WML besloten, voor het eerst sinds 1969. Omdat het sneller gaat, is de aanpassing van het minimumloon op 3 oktober vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), in plaats van een gebruikelijke wetswijziging. Daardoor zullen ook alle gekoppelde uitkeringen direct meestijgen, zoals de bijstand, de Wajong en de aow.

Perspectief bieden
Vanwege de uitzonderlijk hoge inflatie en de gevolgen daarvan op het besteedbaar inkomen van Nederlanders, heeft het kabinet op Prinsjesdag 2022 besloten om het minimumloon in één keer te verhogen. Dat is nodig om mensen met lagere en midden inkomens perspectief te bieden en ze weerbaarder te maken tegen (eventuele) financiële tegenslagen. Het kabinet verwacht dat er een overloopeffect zal zijn, waardoor ook werknemers met een inkomen vlak boven het minimumloon profijt van zullen hebben van de stijging van het WML.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.