In de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) worden de arbeidsvoorwaarden vastgelegd van werknemers in een bedrijf of sector. De cao heeft vaak een looptijd van één of twee jaar; werkgevers(organisaties) en vakbonden onderhandelen geregeld over de inhoud van de (nieuwe) cao.

De manier waarop een cao tot stand komt,  en de reikwijdte ervan, is geregeld in de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst. Cao’s kunnen door de minister van SZW algemeen verbindend worden verklaard voor een hele bedrijfstak. Daardoor zijn werkgevers gehouden om de arbeidsvoorwaarden toe te passen die in de cao staan, of ze nu lid zijn van een werkgeversvereniging of niet.

De cao geldt ook voor alle werknemers, vakbondslid of niet. Door het systeem van algemeen verbindverklaring, valt 80 procent van de Nederlandse werknemers onder een cao.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.