De Wet op de ondernemingsraden is de basis voor het functioneren van iedere OR. Vaak is er alleen een focus op de rechten van de OR: instemmings- advies- en initiatiefrecht. Maar het is ook goed om het algemene belang van de OR voor de onderneming in het oog te houden, dat staat immers òòk in de WOR.

Flexkrachten krijgen meer medezeggenschap

De Wet op de ondernemingsraden wordt in 2022 aangepast om flexkrachten meer bij de medezeggenschap te betrekken. Belangrijkst is dat de termijnen voor actief en passief kiesrecht worden verkort naar 3 maanden (was respectievelijk 6 en 12 maanden). Verder tellen uitzendkrachten eerder mee als ‘in de onderneming werkzame personen’ (van 24 naar 15 maanden).

Dit betekent dat een uitzendkracht al na 15 maanden medezeggenschapsrechten gaat opbouwen in de onderneming van de inlener en na 18 maanden actief en passief kiesrecht verwerft (15+3=18 maanden). Ook kan het zijn dat een ondernemer met veel uitzendkrachten eerder een OR moet instellen.

Hieronder een korte opsomming van de belangrijkste aspecten van de Wet op de ondernemingsraden.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.