Ambtelijk secretaris OR, rol en taak

Een ambtelijk secretaris ondersteunt de OR-leden vooral op secretarieel en beleidsmatig gebied. Belangrijk verschil met een OR-lid is dat de ambtelijk secretaris geen lid is van de OR en dus ook geen stemrecht heeft.

De reguliere OR-secretaris heeft vaak geen tijd om de OR alle aandacht te geven. Een oplossing kan dan zijn een ambtelijk secretaris aan te stellen, die de OR kan ondersteunen op secretarieel en beleidsmatig terrein.

De WOR (artikel 14, 2e lid, sub e) bepaalt dat de OR in zijn reglement een regeling voor het secretariaat moet opnemen. Volgens artikelen 17 en 22 WOR kan de OR met de bestuurder overleggen over voorzieningen die de OR nodig heeft om zijn taken goed uit te kunnen voeren. Eén van die voorzieningen kan het aanwijzen van een ambtelijk secretaris zijn. Dat kan iemand ‘van buiten’ zijn (freelance of vast), maar ook kan een bestaande medewerker (deels) als ambtelijk secretaris worden aangesteld.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.