Ondernemingsraad instellen en opheffen

Een onderneming vanaf 50 werkzame personen, is verplicht een ondernemingsraad in te stellen. Met welke regels u te maken krijgt, ook voor de Cor en Gor en PVT, ziet u hier.

De regel is dat u een OR moet instellen als (over het gehele jaar genomen) in de meeste perioden 50 of meer personen werkzaam zijn in de onderneming. Een ondernemer kan ook verplicht zijn een OR in te stellen op grond van een collectieve arbeidsovereenkomst of een door een publiekrechtelijk orgaan vastgestelde regeling van arbeidsvoorwaarden (zie artikelen 2 en 5a WOR).

De WOR (artikel 2) legt de werkgever een inspanningsverplichting op om serieus werk te maken van het oprichten van de ondernemingsraad. Als er onvoldoende belangstelling is onder personeelsleden om een OR op te richten (en er zich ook onvoldoende kandidaten aanmelden), moet de werkgever op een later moment weer proberen een OR op te richten.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.