De bepalingen van de WOR zijn erg gedetailleerd, waardoor overzicht houden lastig is. Daarom vindt u hier een handig overzicht met een beschrijving van de belangrijkste rechten van de OR.

Flexkrachten hebben meer medezeggenschap

De Wet op de ondernemingsraden is in 2022 aangepast om flexkrachten meer bij de medezeggenschap te betrekken. Belangrijkst is dat de termijnen voor actief en passief kiesrecht worden verkort naar 3 maanden (was respectievelijk 6 en 12 maanden). Verder tellen uitzendkrachten eerder mee als ‘in de onderneming werkzame personen’ (van 24 naar 15 maanden).

Dit betekent dat een uitzendkracht al na 15 maanden medezeggenschapsrechten gaat opbouwen in de onderneming van de inlener en na 18 maanden actief en passief kiesrecht verwerft (15+3=18 maanden). Ook kan het zijn dat een ondernemer met veel uitzendkrachten eerder een OR moet instellen.

In de Ondernemingsraad zitten werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever. De OR bewaakt voornamelijk de personeelsbelangen, maar moet daarbij ook het belang van de organisatie betrekken.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.