Ondernemingsraad: model OR reglement

In het OR-reglement regelt de OR de gang van zaken bij de verkiezingen en de eigen werkwijze van de OR. Afspraken met de bestuurder en andere zaken kunnen in een bijlage worden toegevoegd.

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) regelt dat een onderneming waarin tenminste 50 personen werkzaam zijn, verplicht een ondernemingsraad (OR) in moet stellen (artikel 2 WOR). Hoe dat in zijn werk gaat, staat in het Stappenplan ondernemingsraad instellen in HR Tools & Extra’s. Het OR-reglement dat u hierbij aantreft, kan ook dienen als voorlopig reglement, in het geval u voor het eerst de OR instelt.

OR gaat over eigen reglement
Een OR moet zelf een reglement maken waarin de werkwijze van de OR wordt geregeld. De OR is zelf bevoegd om het OR-reglement vast te stellen, te wijzigen en aan te vullen. De OR heeft daar ook geen goedkeuring van de ondernemer voor nodig. Wel moet de OR, voordat hij zijn reglement vaststelt, de ondernemer in de gelegenheid te stellen zijn standpunt over het conceptreglement (de concept aanvulling of wijziging) kenbaar te maken.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.