Ondernemingsraad: stappenplan OR instellen

Een organisatie met meer dan 50 werknemers moet een ondernemingsraad (OR) instellen. Dat betekent een (voorlopig) OR-reglement opstellen, afstemmen met de vakbonden en verkiezingen organiseren. Hier leest u hoe dat in zijn werk gaat.

Zodra een onderneming meer dan 50 werknemers telt moet de ondernemer zorgen dat er een OR komt. Kleinere bedrijven (tussen de 10 en 50 werknemers) kunnen vrijwillig een personeelsvertegenwoordiging (PVT) instellen, maar dat is niet verplicht. De ondernemer moet dit wel doen als de meerderheid van het personeel daar om vraagt. De PVT heeft veel minder rechten dan de OR. Op de website van de SER vindt u meer in formatie over de PVT.

De WOR als leidraad
Het instellen van een OR is een tijdrovende bezigheid voor de ondernemer. Maar daar krijgt de ondernemer kritische betrokkenheid voor terug. Want de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR niet alleen bevoegdheden als vertegenwoordiging van het personeel, maar ook de taak om mee te denken over het (financiële) welvaren en continuïteit van de onderneming (artikel 2 WOR). De OR moet die belangen afwegen, hoewel het personeelsbelang in de praktijk vaak wel voorop staat.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.