Ondernemingsraad, BOR Convenant bij fusie en samenvoeging

Bij een fusie, of samenvoeging van verschillende onderdelen binnen een organisatie, komen de betrokken ondernemingsraden voor de vraag te staan hoe ze de medezeggenschap het best kunnen regelen. Een oplossing voor deze vraag kan zijn om een BOR in te stellen, een Bijzondere Ondernemingsraad.

Wie in de Wet op de Ondernemingsraden kijkt, zal vergeefs zoeken naar de Bijzondere OR. Maar ondanks dat er in de WOR niets geregeld is voor het instellen van een BOR, wordt deze constructie wel gebruikt bij fusies en samenvoegingen.

U kunt de BOR zien als een vaste commissie van de OR, waar de ondernemingsraad verschillende bevoegdheden aan kan overdragen (op basis van Artikel 32 WOR). Dit kan worden vastgelegd in een convenant tussen de betrokken OR’en de bestuurders, want ook de overlegpartner moet bij het instellen van een BOR betrokken worden.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.