HR Tools & Extra's

Vakantieverlof: veelgestelde vragen

Hoe zit het ook al weer met die vakantiedagen? HR Tools & Extra's geeft een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over vakantieverlof.

Extra antwoorden over vakantie ivm coronacrisis

Mag een werknemer zijn goedgekeurde vakantiedagen zelf weer intrekken?

In de wet is hier niets voor geregeld. Daarin staat wel dat de werkgever vakantiedagen mag intrekken als daar een gewichtige reden voor is. De werkgever moet dan de schade van de werknemer vergoeden.

Andersom is het niet wettelijk geregeld. Je zou daarom kunnen stellen dat de werknemer vakantiedagen niet zomaar mag intrekken. Hij heeft immers een vakantieverzoek gedaan, dat is goedgekeurd door de werkgever. De werkgever mag dus zelf beslissen om de intrekking al dan niet te honoreren.

Maar vanuit goed werkgeverschap is het wel belangrijk dat u een goede reden heeft om het verzoek de vakantiedagen in te trekken, niet te honoreren. Bijvoorbeeld omdat u al voor vervanging heeft gezorgd, of omdat er onvoldoende werk is voor de werknemer.

Door de coronacrisis zullen werkgever en werknemer moeten improviseren. Het is begrijpelijk dat werknemers er weinig in zien om vakantiedagen nu verplicht thuis te moeten vieren. Voor de meeste mensen is dat geen omstandigheid om eens lekker te ontspannen, een belangrijk doel van vakantiedagen.

De werkgever heeft een ander belang: als we straks weer volop aan het werk mogen, is iedereen hard nodig en komt vakantie van werknemers natuurlijk niet goed uit.

Het is verstandig om, samen met werknemers (en de OR), te bedenken hoe ze ze wel op vakantie kunnen maar de bedrijfsvoering niet in het geding komt. U kunt bijvoorbeeld in overleg een vakantieschema opstellen, waarbij werknemers er (in het najaar) een tijdje er tussenuit kunnen. Of u kunt bijvoorbeeld afspreken dat de huidige wettelijke vakantiedagen niet na een half jaar zullen vervallen. Dan kunnen werknemers volgend jaar beter gespreid (en misschien ook wat langer) op vakantie.

Het is nu zo rustig op het werk. Kan ik werknemers verplicht met vakantie sturen?

Nee, dat mag niet. De wet is duidelijk: de werknemer doet een verzoek, dat u in principe moet honoreren tenzij er gewichtige redenen zijn om dat niet te doen.
U kunt werknemers wel vragen om mee te werken aan een vakantieplanning, gezien de bijzondere omstandigheden. Als u zwaarwegende redenen heeft, willen veel werknemers dat vaak wel, zeker als hun baan op het spel staat.

Overweeg wel, dat niemand weet hoe de economie er voor staat nadat Nederland uit de lock-down komt. Sommigen voorspellen een recessie, maar anderen denken juist dat de economie weer volop gaat draaien. In het laatste geval, zijn werknemers dan weer volop nodig. Goed werkgeverschap zorgt voor loyale werknemers, die niet overstappen naar de concurrent, ook als ze straks extra inzet moeten plegen.

1. Op hoeveel vakantiedagen hebben werknemers recht?
Werknemers hebben recht op betaald vakantieverlof van viermaal het aantal werkdagen per week. Als een werknemer dus vijf dagen per week werkt, heeft deze recht op minimaal 4 x 5 dagen = 20 betaalde vakantiedagen per jaar. In de cao is overigens vaak een aantal bovenwettelijke vakantiedagen afgesproken, bovenop het wettelijk minimum. Als een werknemer korter dan een jaar bij u werkt, wordt het aantal vakantiedagen naar rato berekend.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.