Ondernemingsraad, model faciliteitenregeling

In de WOR staan de faciliteiten waar de ondernemingsraad minimaal recht op heeft voor de goede uitoefening van de OR-taken. Vaak krijgt de OR extra faciliteiten, die in deze model faciliteitenregeling kunnen worden vastgelegd.

In het algemeen geldt dat de ondernemer alle kosten moet betalen die de OR redelijkerwijs maakt voor een goede taakuitoefening (artikel 22 WOR). Verder staan in artikel 17 en 18 WOR minimale normen voor tijdsbesteding en scholingsdagen.

Aangezien deze normen beperkt zijn, komen veel ondernemingsraden en bestuurders tot de conclusie dat het beter is om ruimere normen vast te leggen in een faciliteitenregeling. Daarmee is voor iedereen duidelijk wat er is geregeld. Niet alleen voor de OR-leden en de bestuurder, maar ook voor de leidinggevenden en de medewerkers.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.